Skyltar och annat informationsmaterial

Tillgänglig information är mycket mer än bara webb. Skyltar måste gå att förstå och vara uppsatta på ett sätt så de går att läsa. Kartor måste vara lätta att begripa även för personer som inte orienterar till vardags. Varningsmeddelanden får vi ofta genom symboler, men hur många förstår egentligen vad det är som är farligt?

Mindre oroväckande men ganska irriterande är den genomsnittliga kaffemaskinens märkliga instruktioner som få klarar av att följa. Hur mycket tid skulle vi spara på begripliga kaffemaskiner? 

Funka granskar tillgängligheten i alla typer av information. Våra tillgänglighetsexperter genomför granskningar och kompletterar vid behov med användartester.

Vi testar och kontrollerar bland annat:

  • kartor
  • varningsskyltar
  • broschyrer
  • papperstidningar
  • instruktioner
  • inloggningsdosor
  • telefonisystem 
  • namnbrickor

... och mycket mycket annat.

När det gäller kartor och skyltar brukar vi behöva komplettera testerna med en utredning på plats eftersom objektens placering, ljussättning och mycket annat spelar en stor roll i hur informationen uppfattas.

Vi undersöker befintliga informationsobjekt men hjälper ännu hellre till med att granska skisser och ge råd och stöd i processen så att det blir rätt från början. Vi ger även rekommendationer vad gäller att ta fram informationsmaterial i olika tillgängliga format så som webb-tv, DAISY, teckenspråksvideo och mycket annat.

Analyserna genomförs av våra tillgänglighetsexperter och testpersoner med och utan hjälpmedel. Vår testmetodik grundar sig på svenska och internationella riktlinjer. Allt vi rekommenderar är testat i verkligheten och baseras på vår omfattande forskningsverksamhet.

Kontakt

Kunder som vi har hjälpt inom detta område: