Verktyg för egeninventering

Funka har tagit fram ett stödmaterial för inventering av fysisk tillgänglighet. Tanken är att en första inventering av en lokal ska kunna göras av den egna personalen. Dels blir det billigare, men det finns även ett egenvärde i att hela organisationen blir involverad i arbetet med tillgänglighet. Det skapar ökad medvetenhet.

Efter en kort introduktion och med stöd från ett webbaserat informationsmaterial kan ni själva inventera era lokaler. Funkas checklistor är väl illustrerade och förklarar vad som ska kontrolleras och hur. Även utan tidigare förkunskaper. Den första inventeringen kommer att visa om och på vilka områden ni eventuellt måste kalla in experter för att göra fördjupade analyser.

Att gå från ord till handling

Tanken bakom materialet är att inventeringen ska kunna gå fort så att ni snabbare kan ägna er åt åtgärder. Det finns annars en risk att man fastnar i dyra och omständiga inventeringar men aldrig kommer till skott med förändringarna. 

Funkas inventeringsmaterial ger stöd för prioriteringar av åtgärder och om ni behöver hjälp med själva analysen kan våra experter kopplas in för att gå igenom era inventeringsresultat. Genom att vara pedagogiskt uppbyggda och väl illustrerade är de lätta att använda.

Det nya verktyget för egeninventeringar har beskrivande bilder som visar hur kontrollerna ska ske. Inventeringsdelen består av enkla frågor eller uppmaningar att kontrollera något. Materialet är uppdelat i följande områden:

  • Komma in och ut
  • Toalett
  • Lokal
  • Skyltar och information
  • Säkerhet
  • Rutiner

När du beställer Funkas material för egeninventering får du tillgång till en webbplats med fördjupningsmaterial och checklistor för själva inventeringen som du kan ladda ner och använda precis hur och när du vill.

Checklistorna består av frågor som kan besvaras med ja eller nej samt uppmaningar att skriva in avstånd, mått och liknande som är relevant för att kunna bedöma om det finns ett tillgänglighetsproblem eller inte. Det finns också kommentarsfält för frågor eller anteckningar.

Arbetet med egeninventeringar inleds med en eller flera utbildningar och en genomgång av hur materialet kan användas. Funkas konsulter finns alltid till hands för att svara på frågor eller ge support. Vi hjälper också gärna till att analysera resultatet och ge stöd vad gäller prioritering av åtgärder, val av leverantörer och liknande.

Kontakt