Stöd, krav och test

Funka erbjuder stöd i alla olika faser av ett utvecklingsprojekt. Du kan använda oss för att ställa krav, ge råd, kontrollera eller testa. Du kan låta Funka vägleda och utbilda din organisation och era leverantörer och vi kan granska och testa webbplatser, publiceringssystem, e-tjänster eller den senaste appen du funderar på att ansluta till de interna systemen.

Många av våra kunder väljer det vi kallar Löpande stöd. Det innebär att Funkas konsulter finns med och ger stöd och råd under hela processen samt bidrar med punktinsatser i form av test och granskning vid behov. Omfattningen av stödet varierar kraftigt och baseras helt på kundens behov.

Tack vare ett nära samarbete med professionella, kompetenta och lyhörda medarbetare på Funka har vi stärkt vår egen användbarhetskompetens och kan stolt visa upp en webbplats med en tillgänglighet i världsklass. Eleonore Stureborg, verksamhetsutvecklare vid Vinnova

Löpande stöd under hela utvecklingsprojektet

Funka hjälper till att ställa rimliga och relevanta krav på leverantörer. Det kan handla om att skriva en detaljerad kravspecifikation för appar eller e-tjänster, att granska designskisser vad gäller kontrast och läsbarhet eller att utvärdera strukturen på en ny webbplats innan den börjar utvecklas.

Grundregeln är att ju tidigare tillgängligheten tas med i ett projekt desto större möjlighet har man att lyckas. Om du gör rätt från början behöver det inte bli dyrare att bygga tillgängligt.

Att ställa krav och testa med användare är centralt. Med Funkas kravunderlag kan du enkelt säkerställa att alla inblandade vet vad som gäller.

Viktiga faser då det är nödvändigt att ställa krav och kontrollera hur dessa efterlevs ligger tidigt i projektet:

  • Val av publiceringsmiljö
  • Val av leverantör
  • Utformning av strukturskisser
  • Utformning av konceptskisser
  • Utformning av designskisser

Dessutom bör användartester genomföras löpande och naturligtvis bör ett acceptanstest läggas in före lansering.

Kravunderlag med prenumeration

Kontakt