Textbearbetning

Behöver du hjälp att bearbeta texter till klarspråk eller lättläst svenska? Eller behöver du bara en kvalitetsstämpel på att dina texter är tillgängliga för de flesta läsare? Välkommen att höra av dig.

Vi bearbetar såväl enstaka texter som tjockare skrifter, både webbtexter och tryckt material. Med över 20 års erfarenhet garanterar vi ett bra resultat.

Vårt innehåll ska leva över lång tid. Vet vi att vi gör rätt från början är det så mycket lättare att hålla fast vid en hög kvalitet, när vi arbetar vidare med innehållet, säger Sofia Lindow, kommunikatör vid Stockholms stad.

Klarspråk 

Klarspråk är riktlinjer för hur offentliga texter ska skrivas för att inkludera så många läsare som möjligt. Klarspråk är också grunden för att följa språklagen och skriva "vårdat, enkelt och begripligt".

När vi bearbetar texter till klarspråk lyfter vi ofta fram det som är viktigt för målgruppen och skalar bort mindre viktig information. I klarspråkstexter skrivs det viktigaste först. Texterna har en god struktur med en bra huvudrubrik och väl genomtänkta mellanrubriker. Vi tittar på tonen, perspektivet och på detaljer såsom längden på meningar och att förklara svåra ord.

En klarspråkstext vänder sig till de allra flesta läsare.

Lättläst svenska

Lättläst svenska kompletterar välskrivna klarspråkstexter och vänder sig till personer som har speciellt svårt att läsa och förstå information.

En text skriven enligt formatet för lättläst svenska kännetecknas av

  • ett mycket enkelt språk
  • korta meningar
  • vardagliga ord
  • enkla förklaringar till svårare ord

Den grafiska utformningen är viktig. Lättlästa texter är luftiga och har ofta ett frasanpassat radfall. Det innebär korta rader för att underlätta läsningen.

En lättläst text har en tydlig målgrupp.

Lättläst på webben

Ett stort problem med lättlästa texter på webben är att målgruppen sällan hittar till informationen. Var du placerar ikoner, hur du bygger upp navigering och menyer kring det lättlästa materialet är därför mycket viktigt. Funka är specialister på informationstillgänglighet och har lång erfarenhet av att utveckla och analysera webbplatser. Vi har kompetens även vad gäller struktur, form och teknik. Du får därför mycket kunskap på köpet när du väljer Funka som leverantör av språkbearbetningar.

Urval av texter till lättläst svenska

En annan svårighet med lättlästa texter på webben är urvalet. När vi testar varför så få besökare använder de lättlästa sidorna visar det sig att de flesta myndigheter och kommuner enbart har statisk information på lättläst svenska. Besökarna lär sig snabbt att på just dessa sidor händer inget. Det kan innebära att informationen är inaktuell och allt för ofta är den information man valt att bearbeta inte den som målgruppen behöver. Genom fokusgrupper, djupintervjuer och vår långa erfarenhet av att arbeta med personer med olika förmågor kan vi ge stöd och råd i arbetet med att välja ut vilken information som bör prioriteras för bearbetning.

Får vi föreslå något mer än text?

Funka föreslår kompletterande format för att göra innehållet begripligt för fler. Till personer som har svårt att se är det en självklarhet att erbjuda en beskrivning av bilden och till personer som har svårt att höra är det naturligt att skriva ner talad information. Men konstigt nog erbjuds den som har svårt att läsa en text ofta just en annan text.

Vi arbetar därför med multimodal information utifrån vår modell kring begriplig samhällsinformation. Det kompletterande materialet kan bestå av bild, illustrationer, ljud eller film. Grundidén är att var och en ska kunna välja det format som passar bäst.

Kontakt