Certifiering

Funkas certifiering är en modell för att säkerställa god tillgänglighet. Certifieringsprogrammet består av två delar: Kompetensutveckling och Kvalitetsgaranti. Tillsammans med våra kunder arbetar vi löpande med tillgängligheten och ser till att inga användare utestängs.

Certifieringsprogrammet är öppet för alla. De webbplatser som uppfyller uppställda krav på tillgänglighet kan använda vår symbol för garanterad tillgänglighet och får då ytterligare stöd och fördelar. Men redan under en process för att uppnå god tillgänglighet kan man gå med i programmet för att få ett nära samarbete med våra experter.

Funkas Kompetensutveckling

Funkas Kompetensutveckling innebär:

  • Årliga granskningar till lägre kostnad
  • Rabatt på alla Funkas konsulttjänster
  • Rabatt på alla Funkas utbildningar, öppna och skräddarsydda
  • Löpande support och korta svarstider

Framför allt får du tryggheten att ha en regelbunden kontakt med våra tillgänglighetsexperter. Genom de årliga granskningarna ser vi till att er webbplats bibehåller sin höga nivå av tillgänglighet och att alla nyckelpersoner hos er fortsätter att ligga steget före vad gäller tillgänglighet.

De webbplatser som får godkänt på samtliga punkter i granskningen kan välja att erhålla Funkas Kvalitetsgaranti och därmed använda vår symbol för tillgänglighet.

Funkas Kvalitetsgaranti

Utöver ovanstående fördelar innebär kvalitetsgarantin:

  • Möjlighet att använda Funkas symbol för garanterad tillgänglighet
  • Gratis utbildning av nyckelpersoner
  • Funka svarar på besvärliga frågor från användare

Certifieringsprogrammet är ett ömsesidigt åtagande – tillsammans säkerställer vi att er webbplats bibehåller en hög nivå av tillgänglighet.

Certifierade kunder: