Funka Community

Funka Community innebär ett långsiktigt samarbete med både kontinuitet och kompetensöverföring.

Deltagare i programmet erhåller genom prenumerationstjänsten uppdaterad information om de krav som ställs inom ramen för Webbtillgänglighetsdirektivet med information och stöd om:

  • mätmetodiken för den tillsyn som Myndigheten för digital förvaltning kommer att genomföra,
  • tillgänglighetsutlåtande,
  • återkopplingsfunktion,
  • krav på alternativa format,
  • klagomålshantering.

Kundwebben fungerar som en kunskapsbank med tips och idéer som uppdateras löpande. Dessutom får deltagarna tillgång till checklistor och tjänster som stöd i arbetet.