Handbok för webbtillgänglighet

Tillgänglighet på webben är ett stort och komplext område. Standarder och riktlinjer ska tolkas, krav specificeras och leveranser kontrolleras. Upphandlare och projektledare måste förstå användargrupper och behov, samtidigt som många olika roller ska involveras; utvecklare, formgivare, interaktionsdesigners, redaktörer och många fler.

Hur ska man bäst gå till väga för att hantera allt det här? För att underlätta för dig som har ansvar för en webbplats i offentlig sektor har vi samlat allt det viktigaste i en enda handbok för webbtillgänglighet.

Funkas handbok för webbtillgänglighet är utformad för att fungera för våra kunder i vardagen. Den innehåller utförlig information, handfasta råd och praktiska exempel. Dessutom finns lättanvända checklistor som gör att du kan se till att inga viktiga delar glöms bort.

Genom att använda handboken kan du säkerställa att du ställer rätt krav vid upphandling och att du kan kontrollera att du får det du beställt. Du kan ge tydlig instruktion till leverantörer och dina redaktörer vet precis vad som gäller. Med Funkas handbok för webbtillgänglighet slipper du fundera: svaret finns redan!

Handboken omfattar:

  • Användarnas förmågor och behov
  • Regler och riktlinjer
  • Upphandling, krav och kontroll
  • Tillgänglig webbpublicering
  • Tillgängliga dokument

Handboken är en prenumerationstjänst vilket innebär att du får tillgång till löpande uppdateringar.

Kontakt