Funkas kommunnätverk

Funkas kommunnätverk träffas regelbundet och arbetar tillsammans med aktuella frågor. Det handlar om allt från e-tjänster till effektivitet, vi testar koncept och arbetar med innehåll. De kommuner som deltar bestämmer vad nätverket ska fokusera på. Alla som är med får tillgång till det material som arbetas fram.

 • Vill du träffa andra som jobbar med kommunal information?
 • Vill du få tillgång till massor av bra studier och testresultat för en billig penning?
 • Vill du jobba tillsammans med några av Sveriges främsta konsulter?

Då ska du gå med i Funkas kommunnätverk. Det är det mest effektiva och inspirerande sättet att jobba med kommunal information.

Funkas nätverksträffar är en riktig höjdpunkt. Bra och relevanta föreläsningar, och man lämnar alltid träffarna full med energi och ny kunskap.

Kristina Kamsten, Kommunikation Ånge kommun

Du som går med i kommunnätverket får dessutom tillgång till nätverkets webbplats med allt material som vi tagit fram under alla år sedan vårt första kommunprojekt 2008. På webbplatsen finns också kravunderlag och regelverk som vi uppdaterar löpande.

Kostnadseffektivt och lärorikt

Genom att arbeta tillsammans uppnår vi väldigt hög kvalitet. Kommunernas deltagare kan det mesta om kommunal information och vi kan en hel del om användbarhet och tillgänglighet. Med gemensamma krafter kan vi genomföra väldigt omfattande användartester och samla en imponerande kompetens vad gäller kommunala frågor. 

I nätverket arbetar vi med frågor som rör:

 • Externwebb
 • Intranät
 • E-tjänster, integration mot andra system
 • Förvaltning och effektivitet
 • Lagstiftning, riktlinjer, strategier
 • Krav, standarder och specifikationer

Alla kommuner är välkomna att delta i vårt nätverk. Du betalar en årlig avgift för arbetsmöten och tillgång till uppdaterat material på vår kundwebb.

Temaområden under 2019

Under året kommer vi att fortsätta att arbeta med:

 • Förhållningssätt till sociala medier.
 • Fortsättning på designspåret. Vi titta på styleguides och grafiska manualer/profiler. Dessa dokument är ofta baserade på tryck, men hur ska kommunen tänka webb?
 • Tillgänglig film och andra media. Syntolkning och teckenspråk – när behövs det och hur håller man materialet uppdaterat?
 • Vid varje träff delar minst en kommun med sig av sina erfarenheter av webb/intranätsprojekt.
 • Uppdatering om det forskningsprojekt om begriplighet för personer med annat modersmål än svenska som vi bedriver med Botkyrka kommun och Linnéuniversitetet.

Funkaboda och intranät:

 • Vi avslutar den pågående revisionen av Funkaboda (struktur för externwebb) och uppdatera med en ny version som också innehåller förklaringar till vad varje sida kan innehålla.
 • Vi genomför samma revisionsarbete för intranätstrukturen.
 • Vi bygger vi upp exempel på hur en webbsida kan se ut baserat på Funkabodastrukturen, externwebb. Exemplen innehåller konceptförslag på huvudmeny, undermenyer, landningssidor, förklaringar, förslag på puffar med mera. Syftet är att exemplen ska kunna fungera som en utgångspunkt när kommuner tar fram egna koncept men också att ge en tydligare bild av sidornas innehåll.

Utöver dessa huvudområden ordnar vi inspirationsföreläsningar och utbildningar inom en rad olika områden. Som vanligt bjuder vi in kommuner för att berätta och delar med sig av sina erfarenheter.

Vi kommer att fortsätta med ”Trailers” och kortversioner av Funka utbildningar.

Stående punkter under året

Inom lagstiftningen på tillgänglighetsområdet händer det saker både nationellt och på europeisk nivå. I nätverket informerar vi kontinuerligt om vad som är nödvändigt att känna till och vilka krav som behöver uppfyllas.

Dessutom kommer många andra nya krav på kommuner som vi naturligtvis tar upp genom att bjuda in experter inom olika områden och lära av varandra. Exempel på teman under 2018 var GDPR och Digitala Anslagstavlor, men vi försöker vara flexibla nog att kunna fånga upp aktuella händelser och jobba regelbundet med det som är viktigast för nätverkets medlemmar.

 

Kontakt

Malin Karlstedt

Titel: Kundansvarig säljare med fokus på myndigheter

malin.karlstedt@funka.com (Malin Karlstedt)

+46 8 555 770 82 (Malin Karlstedt)

Kommuner som deltagit i Funkas kommunnätverk