Minoritetsspråk på webben

I Funkas kommunprojekt för minoritetsspråk på webben har vi tillsammans med intresserade kommuner tagit fram kvalitetssäkrad och begriplig information på finska och andra minoritetsspråk. Vi har också testat hur man bäst strukturerar webbplatser med fler språk.

Projektet är avslutat men du kan få tillgång till resultatet antingen genom att köpa det direkt från oss eller genom att gå med i Funkas kommunnätverk.

Funkas kommunnätverk

Funkas tjänster för kommuner

Tanken är enkel:

 • Medborgare i alla kommuner har likartade behov
 • Viss kommunal information är identisk i många kommuner
 • Alla finska förvaltningsområden behöver publicera information på finska
 • Gör vi det tillsammans kan det bli billigare, enklare och bättre

Projektet har arbetat fram begripliga texter, översatt dem till finska och testat med användare hur man bäst strukturerar delar av webbplatser på olika språk. Kommuner är specialister på kommunal information och kommunala behov. Funka är experter på användarnas behov av tillgänglighet, god informationsstruktur och begriplighet. Genom att samarbeta kan vi lära oss mycket av varandra och slutresultatet blir bättre än om vi får enstaka projekt av enskilda kommuner. Dessutom blir det mycket billigare.

Projektet bygger på tidigare erfarenheter

Funka har tillsammans med kommuner identifierat de informationsområden som medborgarna har störst behov av. Tillsammans med de kommuner som deltagit i projektet har vi prioriterat bland dessa områden och utarbetat texter som har en hög nivå av begriplighet så att så många som möjligt kan förstå dem. Därefter har vi upphandlat auktoriserad översättning och kvalitetsgranskat resultatet. Slutligen har vi arbetat med att ta fram bra koncept för hur man bygger upp flerspråkiga strukturer på webben så att det blir lätt att få överblick och hitta rätt för användare med olika språkliga behov.

Under produktionsfasen har vi:

 • Prioriterat bland informationsobjekt
 • Bearbetat texter till begriplig svenska
 • Översatt texterna till finska

Under varje delmoment har vi haft arbetsmöten där vi gemensamt diskuterar hur vi ska gå vidare i nästa fas och tar in synpunkter från aktiva deltagare.

Parallellt med innehållsproduktionen tar vi upp strukturella frågor kring var och hur texterna ska publiceras.

De frågor vi tagit upp och testat med användare är:

 • En egen finsk informationsstruktur eller integrerat i huvudwebbplatsen?
 • Hur hittar man mellan de olika språkdelarna?
 • Vilken ”kringinformation” behövs för att enskilda informationsobjekt ska fungera?
 • Vilken typ av specifikt lokal information behöver översättas?

Kontakt

Malin Karlstedt

Titel: Kundansvarig säljare med fokus på myndigheter

malin.karlstedt@funka.com (Malin Karlstedt)

+46 8 555 770 82 (Malin Karlstedt)

Deltagare i Funkas projekt Minoritetsspråk på webben: