Redaktörsmanual

Minst hälften av kraven på tillgänglighet påverkas av vad du som publicerar gör. Därför har vi utvecklat en prenumerationstjänst som fungerar både som manual och uppslagsverk för webbredaktörer. Vi ger konkreta rekommendationer om bland annat hur man skriver begripliga länkar, jobbar med bilder och när man ska öppna nya fönster. Manualen uppdateras löpande.

Hur var det nu igen med tabellceller? Och var ska man skriva ut att det är ett pdf-dokument man länkar till? Varför ska jag inte använda title-attributet? Hur skriver jag bäst mina menynamn? Och hur ska jag tänka när jag skapar nya sidor i strukturen?

Det här är bara några exempel på svåra beslut som webbredaktörer ställs inför varje dag. Eftersom webben är levande så blir den precis så tillgänglig som redaktörerna gör den. Vi ser gång på gång att användare har stora problem på webbplatser som har en tillgänglig teknisk grundkonstruktion. Det är de redaktionella missarna som ställer till det.

Funkas redaktörsmanual ger stöd, råd och tips i din och dina redaktörers vardag. Manualen innehåller bakgrundsinformation, konkreta praktiska tips och en checklista.

Under 2018 uppdateras samtliga gällande regelverk i och med att både WCAG och EN301549 kommer i nya versioner och föreskrifterna i Webbtillgänglighetsdirektivet fastställs. Samtidigt utvecklas webbläsare, operativsystem och hjälpmedel i snabb takt, vilket gör att krav på tillgänglighet är ett rörligt mål. Vår prenumerationstjänst gör att du alltid vet vad som gäller.

Kontakt oss gärna om du vill ha mer information eller få en demonstration av Redaktörsmanualen!

Kontakt