Stöd vid upphandling

Den 1 januari 2017 skärptes Lagen om offentlig upphandling, LOU bland annat genom att kraven på tillgänglighet vid upphandling av IT produkter och tjänster blev skall-krav. Minimikraven definieras i den europeiska standarden för krav på tillgänglighet vid IT-upphandling: EN301549.

Funkas experter deltar aktivt i arbetet med att utforma standarden EN301549 både på EU-nivå och nationellt. Vi anses som några av världens främsta vad gäller att tolka kraven och vi har lång erfarenhet av att ge stöd i upphandlingsprocesser. Med Funka som partner kan du känna dig trygg.

Vi kan ge dig hjälp med bland annat:

  • Funkas Kravunderlag hjälper dig att filtrera fram precis de krav du behöver: rätt krav till varje specifikt inköp, detaljerat beskrivet och framtaget till exakt rätt roll (extern leverantör eller intern redaktör)
  • Regelverk och policies: skräddarsydda program som kan återanvändas i många olika sammanhang
  • Utbildning i EN-standarden: vi genomför regelbundet öppna och skräddarsydda utbildningar för upphandlare, kommunikatörer, IT-ansvariga och leverantörer
  • Funkas metod för upphandling av tillgänglighet är framtagen tillsammans med flera av våra duktiga kunder och framstående juridisk expertis. Du kan få ta del av hela metodiken inklusive tydliga instruktioner för kontroll och viktning.
  • Alla ovanstående produkter kan du köpa med eller utan workshops och löpande konsulttimmar för stöd och support.

Många väljer att be oss granska ett upphandlingsunderlag när det redan är färdigt. Det gör vi gärna. Men ännu hellre finns vi med på ett tidigare stadium, där vi kan påverka i vilken fas kunden väljer att ta in vilka krav. Allt hänger ihop.

Hör gärna av dig så berättar vi mer! När regelverken skärps är det viktigt att både upphandlare och beställare kan hantera kraven. Det är när du upphandlar som du lättast  kan säkerställa hög tillgänglighet.

Det som gäller

Det har alltid funnits bör-krav i Lagen om Offentlig Upphandling, men från och med 1 januari 2017 skärptes detta till skall-krav:

När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Funkas experter arbetar aktivt med utveckling av EN301549 sedan 2008. Vi är utvalda som experter i den Special Task Force som på EU-kommissionens uppdrag och under ledning av ETSI vidareutvecklar standarden för att fungera med Webbtillgänglighetsdirektivet. Vi är även aktiva som experter i den svenska tekniska kommitteen som leds av Swedish Standards Institute och som tillsammans med övriga nationella standardiseringsorgan bidrar till standardens utveckling.

Under arbetet med det EU-mandat som ledde fram till EN-standarden hade vi även rollen som projektledare för ett av teamen på EU-nivå.

Funkas ingående kompetens att  tolka kraven i kombination med vår praktiska erfarenhet av att ta fram tekniska lösningar som följer standarden har genererat ett flertal intressanta uppdrag. Bland annat har vi på uppdrag  av Microsoft tagit fram en serie med videos som förklarar EN301549 på ett enklare sätt, dessa filmer har blivit översatta till ett 10-tal språk och används över hela världen.

Kravunderlag med prenumeration

Funkas metod för upphandling av tillgänglighet

Kontakt

Malin Karlstedt

Titel: Kundansvarig säljare med fokus på myndigheter

malin.karlstedt@funka.com (Malin Karlstedt)

+46 8 555 770 82 (Malin Karlstedt)

Kunder som vi har hjälpt inom detta område: