Dyslektikernas krav

Dyslexiförbundet FMLS har utarbetat en kravspecifikation som utgår från de behov medlemmarna har. Kravspecifikationen behandlar både hur text ska vara utformad och hur hjälpmedel ska fungera. Kraven för hjälpmedel är bland annat att det ska gå att navigera och skumläsa samt hoppa fram och tillbaka med uppläsning och visuell markering synkroniserat.

Andra viktiga krav är att användaren själv ska kunna avgöra hur den visuella markeringen ska se ut. Läslinjal, fokus/nedtoning, att markören följer med under läsningens gång, möjlighet att ändra textens storlek, typsnitt, färg och möjligheten att välja textremsa i stället för markering i texten är alla exempel på den individanpassning som Dyslexiförbundet FMLS kräver av hjälpmedel. Självfallet gäller även att användaren ska kunna ändra läshastighet och röst, att hjälpmedlet ska kunna navigeras med enbart tangentbord och att alla andra inställningar bestäms av användaren själv.

Kravspecifikationen finns att läsa i boken Framtidens läromedel och det är dessa krav som har legat till grund för Funkas beslut att ta in hjälpmedlet Talande Webb till Sverige. Talande Webb är det enda hjälpmedlet som är gratis för användaren som uppfyller de krav målgruppen med läs- och skrivsvårigheter har.

Boken Framtidens läromedel innehåller mycket intressant information om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Den går att ladda ner i pdf-format eller beställa i bokform från Hjälpmedelsinstitutets webbplats.

Framtidens läromedel, i pdf-format, öppnas i nytt fönster

Kontakt