Funktionshinderrörelsen väljer Talande Webb

Funktionshinderrörelsen går ut på bred front för att sprida Talande Webb bland sina medlemmar. Bakgrunden är att många av organisationernas medlemmar har behov av riktigt lässtöd på webben men svårt att få hjälpmedel beviljat av staten. Talande Webb är gratis för användarna och ger en kombination av visuellt stöd och uppläsning som många som har svårt att läsa på webben har nytta av.

Talande Webb har snabbt blivit en succé i funktionshinderrörelsen. Synskadades Riksförbund, Riksförbundet Attention, Strokeförbundet, Reumatikerförbundet, Hjärnskadeförbundet, Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar och Riksförbundet för Trafik- Olycksfalls- och Polioskadade är några av de organisationer som valt att ansluta sig och gå ut med riktad information till sina medlemmar. Allt för att så många som möjligt ska få ta del av Talande Webb.

Lärare och elever på Komvux och Svenska för Invandrare, SFI, är också stora ambassadörer för Talande Webb.

Det var kraven från användarna som gjorde att Funka letade upp och introducerade Talande Webb i Sverige.

Kontakt

Peter Pettersson

Titel: Säljare med fokus på kundvård och support för Talande Webb

E-post: peter.pettersson@funka.com

Telefonnummer: +46 8 555 770 92