Talande Webb behövs

Behovet av hjälpmedel är mycket stort bland personer som av olika skäl har svårt att läsa. Det handlar dels om uppläsning men också visuellt stöd i form av fokus/nedtoning och markering av var uppläsningen befinner sig i texten.

Det finns bra uppläsande hjälpmedel men de är dyra och det har varit svårt att få dem beviljade som hjälpmedel för andra än blinda och synskadade. Gruppen med läs- och skrivproblem har i betydligt lägre utsträckning än andra grupper fått gratis hjälpmedel beviljat i Sverige.

Personer med annat modersmål än svenska använder ofta uppläsande hjälpmedel när de går på Svenska För Invandrare, SFI. Men de kan aldrig få skattefinansierade hjälpmedel förskrivna eftersom det inte är en funktionsnedsättning att inte tala svenska. Detta trots att invandrargruppen tillhör de som kanske allra mest behöver ett uppläsande hjälpmedel. Man lär sig först att förstå ett nytt språk genom att lyssna. Läsförståelsen kommer efteråt. Kombinationen av att lyssna och läsa är en viktig del av inlärningen.

Därför är vi glada att kunna erbjuda Talande Webb till många användare som tidigare stått utanför hjälpmedelsförsörjningen. Det är en revolutionerande upplevelse för många.

Hjälpmedel i stället för lyssnafunktion

Sedan några år har det funnits så kallade lyssnafunktioner som man kan implementera på webbplatser. De gör det möjligt att lyssna på text på webbsidor, men de har inte uppfyllt användarnas behov. Till skillnad från lyssnafunktioner så kan användaren med hjälp av Talande Webb surfa precis som alla andra. Man kan navigera genom att peka på menyalternativ och skumläsa genom att peka på rubriker. Dessutom bestämmer användaren hur det ska se ut när texten markeras visuellt; fokus/nedtoning, markering direkt i texten eller en textremsa som kan ha olika storlek, färg och typsnitt allt efter behov.

En lyssnafunktion kan aldrig ge det stöd som ett hjälpmedel gör. De webbplatser som använder enkla lyssnafunktioner som uppläsningstjänster får bara 1-2 promille av besökarna att utnyttja tjänsten. Våra analyser pekar på att upp emot 10% av alla besökare på en webbplats troligen skulle ha nytta av att lyssna på texten och få individuellt visuellt lässtöd. Det stora genomslag vi fått med Talande Webb talar sitt tydliga språk.

Individer och organisationer får stöd

Funka ansluter alla funktionshinderorganisationer gratis. Funktionhinderrörelsens webbplatser blir därför möjliga att lyssna på utan kostnad. Vi vill på detta sätt bidra till att de stora grupper som behöver hjälp att läsa och förstå information kan få tillgång till väl fungerande lösningar.

Målgrupper:

  • Användare med läs- och skrivproblem, till exempel dyslexi, som inte har egna hjälpmedel.
  • Användare med annat modersmål än svenska.
  • Användare med en synnedsättning som inte är tillräckligt grav för att personen ska kunna få synhjälpmedel, men som ändå upplever att det är svårt eller jobbigt att läsa lång text på skärmen.
  • Äldre användare som av olika skäl föredrar att lyssna framför att läsa på skärmen.
  • Användare med lättare kognitiva problem.

Det som skiljer hjälpmedlet Talande Webb från enkla lyssnafunktioner är bland annat att:

  • Peka och lyssna - talet startar automatiskt när man pekar på den text som ska läsas upp. Funktionen gör att användaren kan skumläsa och navigera på webbplatsen precis som alla andra.
  • Det ord som läses upp markeras visuellt med fokus/nedtoning, textremsa eller ord för ord direkt i texten, precis som användaren själv bestämmer.
  • Webbplatsens URL ändras inte, bokmärken och favoriter blir rätt för alla användare.
  • Webbplatsen, pdf-dokumentet eller Flashfilen ändrar inte utseende utan läses upp i original med bibehållen struktur.
  • Alla individuella inställningar sparas och alla anslutna webbplatser fungerar därför likadant, anpassat till användarens behov.

Varken Talande Webb eller enkla lyssnafunktioner kan ersätta grundläggande tillgänglighet på webben, utan skall enbart ses som ett komplement. Exempelvis gravt synskadade och blinda kommer alltid att behöva speciella, klientbaserade hjälpmedel och för att dessa ska fungera tillsammans med din webbplats måste den vara tekniskt tillgänglig.

Funka om skillnaden mellan hjälpmedel för funktionshindrade och uppläsningsfunktioner.

Kontakt