Tillgänglighet som tjänst

Som helhetsleverantör inom tillgänglighet erbjuder Funka kombinationen expertkompetens med stöd och support i såväl det dagliga som i det långsiktiga arbetet.

Tjänsten finns i tre olika nivåer baserade för att passa dina behov. Med paketet Stor får du till exempel, förutom allmän tillgång till support och stöd, även möjlighet att utbilda hela din personal och få stöd i planering genom workshop och kostnadsfria planeringsmöten månadsvis.

Du får helt enkelt din egen tillgänglighetsavdelning på plats eller distans utan att behöva anställa egen kompetens och underhålla kompetensen.

Olika nivåer på din tillgänglighetsavdelning

 

Stor

 • Egen support och stöd från Funkas tillgänglighetsexperter som är inlästa på dina behov.
 • Årlig snabbanalys med checklista och bedömningar för samtliga lagkrav.
 • Inloggning till Funkas kravunderlagstjänst.
 • Uppstartsmöte årligen med genomgång av snabbanalysen och framtida behov.
 • Årlig workshop där Funka gemensamt med kunden tar fram en tillgänglighetsplan (nuläge & behov) vid uppstart och därefter uppdateras planen en gång per år under avtalsperioden.
 • Månadsmöten för att kontinuerligt vara till stöd i ditt arbete med din tillgänglighetsplan.
 • 20 % rabatt på alla Funkas analysprodukter.
 • Utbildningsplatser till alla Funkas online utbildning under året.

Mellan

 • Egen support och stöd från Funkas tillgänglighetsexperter som är inlästa på dina behov.
 • Årlig snabbanalys med checklista och bedömningar för samtliga lagkrav.
 • Inloggning till Funkas kravunderlagstjänst.
 • Uppstartsmöte årligen med genomgång av snabbanalysen och framtida behov.
 • Årlig workshop där Funka gemensamt med kunden tar fram en tillgänglighetsplan (nuläge & behov) vid uppstart och därefter uppdateras planen en gång per år under avtalsperioden.
 • Månadsmöten för att kontinuerligt vara till stöd i ditt arbete med din tillgänglighetsplan.
 • 10 % rabatt på alla Funkas analysprodukter.

Liten

 • Egen support och stöd från Funkas tillgänglighetsexperter som är inlästa på dina behov.
 • Årlig snabbanalys med checklista och bedömningar för samtliga lagkrav.
 • Inloggning till Funkas kravunderlagstjänst.
 • Uppstartsmöte årligen med genomgång av snabbanalysen och framtida behov.

Kontakt