Liten - Stickprovsgranskning mot lagkrav

Stickprovsgranskningen fokuserar på att hitta avsteg från kraven, alltså att något inte är tillgängligt. Det handlar om att hitta det som behöver åtgärdas och resultatet visar enbart att något i applikationen inte är tillgängligt.

Metodiken vi använder i våra granskningar är densamma som EU-kommissionen har föreskrivit alla tillsynsmyndigheter att använda vid förenklad kontroll av tillgänglighet i enlighet med Webbtillgänglighetsdirektivet (i Sverige: Lag om tillgänglighet till digital offentlig service).

När passar Stickprovsgranskningen?

Om du vill kontrollera kvaliteten på en leverantörs arbete eller få en fingervisning om hur pass tillgänglig din nuvarande webbplats är, då är denna förenklade Stickprovsgranskning ett bra val.

Här får du en snabb överblick över vad som behöver åtgärdas, vilket hjälper dig att planera ditt fortsatta tillgänglighetsarbete.

Kontakt