Tillgänglighetsgranskningar

Funkas Tillgänglighetsrevision har blivit synonymt med att granska tillgängligheten i allt från webbplatser till interna system. Våra analyser omfattar precis de krav du vill kontrollera mot: lagens minimikrav (WCAG 2.1 AA/(H)EN301549) eller den kravnivå som innebär att gränssnittet fungerar för personer med funktionsnedsättning.

På Funka granskar vi tillgängligheten i digitala applikationer. Vi delar upp resultatet i kontrollpunkter så att det blir lätt och överskådligt för dig att åtgärda eventuella brister.

Vi granskar webbplatser, extranät, intranät, appar och dokument. Funkas analyser utgår från WCAG 2.1. Vi har även utarbetat egna krav för de av våra kunder som vill gå längre än lagens miniminivå. Vi kallar dem Funkas krav. 

Vi hjälper dig uppfylla lagkraven!

Vi testar dina gränssnitt på samma sätt som EU-kommissionen kräver. Funkas experter har lett arbetet med att utveckla Webbtillgänglighetsdirektivets tillsynsmetodik. Det betyder att våra konsulter vet precis vad som behöver göras och att du kan känna dig helt trygg med resultatet.

För att publicera en tillgänglighetsredogörelse behöver du veta status på dina gränssnitt. Vi kan hjälpa dig genom olika typer av granskningar, som alla har det gemensamt att du kan använda dem som underlag när du deklarerar tillgänglighetsnivån för gränssnittet. Beroende på hur mycket du redan har kunskap om kan vi anpassa insatsen till precis det du behöver.

Våra certifierade tillgänglighetsexperter ger stöd vad gäller hur lagen ska tolkas och hjälper dig att formulera en tydlig redogörelse som både hjälper användare och tillsynsmyndigheter.

Vi erbjuder olika nivåer på gransknignar

Stickprovsgranskning mot lagkrav

Granskning mot lagkrav

Utökad granskning av lagkrav och tillgänglighet

Webbtillgänglighetsdirektivets tillsynsmetodik

Metoden som alla medlemsländer måste använda för att kontrollera att lagen efterlevs består av två olika delar: förenklad och fördjupad granskning.

Kontakt