Designgranskning

Webbplatsens utseende är ofta det första besökaren lägger märke till. God design ger hög trovärdighet och ett positivt intryck. Men formen är dessutom väldigt viktig för tillgängligheten.

Läsbarhet, kontrastverkan, objektens placering, klickytor och mycket annat som hänger ihop med formen påverkar webbplatsens tillgänglighet för alla besökare. För personer som har svårt att läsa, klicka, förstå eller se blir det ännu viktigare att formen ger ett bra stöd för navigering och förståelse.

Det kan handla om att personer med förstoringsverktyg behöver linjer att hålla sig till, att det är visuellt tydligt hur relaterad information hänger ihop med innehållet eller att knappar och länkar inte ligger så tätt ihop att de blir svåra att träffa med muspekaren.

Inte bara teori

Funka granskar designskisser och ger stöd i processen för att komma fram till en väl fungerande form. En designgranskning genomförs av våra erfarna tillgänglighetsexperter och testpersoner med och utan hjälpmedel. Vår testmetodik, som grundar sig på W3Cs riktlinjer, är det sätt EU-kommissionen valt för att mäta status på webbtillgänglighet. Allt vi rekommenderar är testat i verkligheten och baseras på vår omfattande forskningsverksamhet.

Granskningen resulterar i en rapport som överlämnas vid ett möte med dig och din leverantör. Detta görs för att säkerställa att innehållet tolkats rätt och att åtgärderna prioriteras korrekt.

Kontakt

Maria Ström

Titel: Team ledare för UX, Design & Analys

maria.strom@funka.com (Maria Ström)

+46 76 880 07 13 (Maria Ström)

Kunder vi har hjälpt inom detta område: