Allmänna villkor

Regler och villkor som gäller vid Funkas utbildningar:

Betalningsvillkor

30 dagar. Alla priser är exklusive moms. Fakturering sker vid order.

Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats

Anmälan är bindande. Du kan överlåta din plats till en kollega, bara du meddelar detta skriftligen.

Information om behandling av personuppgifter

Den personliga information som du ger oss vid anmälan används endast i vår kommunikation med dig och lämnas inte ut till tredje man.

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR har du rättigheter som vi som hanterar dina personuppgifter måste kunna tillgodose. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att göra ändringar, eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kontakt@funka.com

Fotografering och filmning

Utbildningar som genomförs på plats dokumenteras med fotografier och i vissa tillfällen med video. Resultatet använder vi dels för intern dokumentation och utbildning, dels som marknadsföring. Som deltagare godkänner du att vi tar bilder och filmar under utbildningen och att vi får använda bild och film för dessa ändamål.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att göra mindre ändringar i programmet.