Våra utbildningar i tillgänglighet

Funka erbjuder kontinuerligt ett brett utbud av utbildningar som tar upp olika aspekter av tillgänglighet. Genom oss kan du lära dig om design, teknik och redaktörskap med tillgänglighetsfokus.

Vi lägger fortlöpande ut nya kursdatum, för att din organisation skall kunna planera er kompetensutveckling med lång framförhållning.

På respektive utbildningssida kan du läsa mer om innehåll och program. Nedan syns våra aktuella planerade kurstillfällen.

Utbildningar i tillgänglighet

 • Publicera tillgängligt

  Tillgänglighet är mycket mer än bara teknik! Du som webbredaktör har ett stort ansvar för att webbplatsen ska bli tillgänglig för alla användare. För att innehållet ska bli läsbart och strukturerat för hjälpmedelsanvändare och användare med avvikande förmåga krävs grundläggande kännedom om tillgänglighet ur redaktörssynvinkel.
  • apr
   08
   Datum:
   Tid:
   Plats: Webbutbildning, via Zoom
   Pris: 4400 kronor per deltagare
   Deltagarinformation
   Faktureringsuppgifter
  • maj
   07
   Datum:
   Tid:
   Plats: Webbutbildning, via Zoom
   Pris: 4400 kronor per deltagare
   Deltagarinformation
   Faktureringsuppgifter
 • Introduktion till tillgänglighet

  Vill du få en bra introduktion i tillgänglighet? Ta då chansen att delta i vår grundutbildning. Vi visar tydliga exempel på bra och dålig tillgänglighet, går igenom statistik, berättar om politiska beslut och förklarar konstiga begrepp.
  • apr
   14
   Datum:
   Tid:
   Plats: Webbutbildning, via Zoom
   Pris: 4400 kronor per deltagare
   Deltagarinformation
   Faktureringsuppgifter
  • apr
   23
   Datum:
   Tid:
   Plats: Webbutbildning, via Zoom
   Pris: 4400 kronor per deltagare
   Deltagarinformation
   Faktureringsuppgifter
 • Tillgängliga pdf-filer

  Vill du vara säker på att pdf-filer som publiceras på webben kan läsas av alla ska du gå Funkas utbildning om tillgängliga pdf-filer, som vänder sig till dig som producerar pdf-filer från Microsoft Word eller Adobe InDesign.
  • apr
   16
   Datum:
   Tid:
   Plats: Webbutbildning, via Zoom
   Pris: 4400 kronor per deltagare
   Deltagarinformation
   Faktureringsuppgifter
  • maj
   05
   Datum:
   Tid:
   Plats: Webbutbildning, via Zoom
   Pris: 4400 kronor per deltagare
   Deltagarinformation
   Faktureringsuppgifter
 • Webbtillgänglighetsdirektivet

  Den här utbildningen ger dig konkret kunskap om vad som gäller och hur din organisation påverkas av Webbtillgänglighetsdirektivet. Utbildningen är till för dig som ansvarar för, beställer, kravställer, köper in, utvecklar, upphandlar, publicerar, formger, projektleder, skriver eller på annat sätt jobbar med webbplatser, intranät eller appar inom offentlig sektor. Alla roller berörs av de skärpta kraven på tillgänglighet.
  • apr
   21
   Datum:
   Tid:
   Plats: Webbutbildning, via Zoom
   Pris: 4400 kronor per deltagare
   Deltagarinformation
   Faktureringsuppgifter
  • maj
   26
   Datum:
   Tid:
   Plats: Webbutbildning, via Zoom
   Pris: 4400 kronor per deltagare
   Deltagarinformation
   Faktureringsuppgifter
 • Tillgänglighet för UX & Designers

  I den här utbildningen tittar vi på hur UX, design och tillgänglighet hänger ihop, vilka punkter som berörs i WCAG men också mervärdet i att ha med användare med olika funktionsnedsättningar i användningstester.
  • apr
   27
   Datum:
   Tid:
   Plats: Webbutbildning, via Zoom
   Pris: 4400 kronor per deltagare
   Deltagarinformation
   Faktureringsuppgifter
  • maj
   28
   Datum:
   Tid:
   Plats: Webbutbildning, via Zoom
   Pris: 4400 kronor per deltagare
   Deltagarinformation
   Faktureringsuppgifter
 • Klarspråk för alla

  Vad kan du göra för att underlätta för läsaren? Genom begripliga texter ges alla användare möjlighet att snabbt ta till sig viktig information. Funkas utbildning Skriv begripligt vänder sig till webbredaktörer, kommunikatörer och skribenter.
  • apr
   29
   Datum:
   Tid:
   Plats: Webbutbildning, via Zoom
   Pris: 4400 kronor per deltagare
   Deltagarinformation
   Faktureringsuppgifter
 • Utveckling och tillgänglighet

  Denna utbildning är till för dig som vill lära dig mer om hur man faktiskt gör för att uppnå tillgänglighet rent tekniskt. Både enligt lagkraven och enligt Funkas rekommendationer. Vi visar tydliga exempel på bra och dålig kod,
  • maj
   12
   Datum:
   Tid:
   Plats: Webbutbildning, via Zoom
   Pris: 4400 kronor per deltagare
   Deltagarinformation
   Faktureringsuppgifter
 • WCAG 2.1 – en kravgenomgång

  De internationella riktlinjerna för webbtillgänglighet, WCAG, finns nu i en ny version. Vad innebär de nya kraven? Funkas utbildning WCAG 2.1 - Hur du följer lagen är till för dig som ansvarar för, beställer, utvecklar, publicerar, formger, projektleder, skriver eller på annat sätt jobbar med webbplatser, intranät eller appar inom eller som IT-leverantör till offentlig sektor.

 • Lagkrav för tillgänglighet

  Utökad diskrimineringslagstiftning, skärpta upphandlingsregler och EU-lagstiftning inom webbtillgänglighet, det händer mycket just nu inom tillgänglighetsområdet. Delta i Funkas utbildning så får du koll på hur din organisation påverkas!

 • Inlevelseövningar

  Funka erbjuder inlevelseövningar för alla som möter människor med olika förutsättningar i sitt yrke eller sin vardag. Under utbildningen får deltagarna prova på vad det innebär att ha en funktionsnedsättning – i verkligheten.

 • Kommunikation och bemötande

  Funkas utbildning om bemötande och kommunikation vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning i din vardag men kanske inte känner dig säker på att du gör rätt, och till dig som gärna vill veta mer.

Kontakt

Charlotta Elliot Wikberg

Titel: Konferens- och utbildningskoordinator

charlotta.wikberg@funka.com (Charlotta Elliot Wikberg)

+46 8 555 770 63 (Charlotta Elliot Wikberg)