Nya lagkrav för tillgänglighet

Från och med den 1 januari 2017 gäller skärpta regler om krav på tillgänglighet i Lagen om offentlig upphandling, LOU, genom EU-direktiv. Redan 2015 skärptes regelverken kring när den svenska diskrimineringslagen utökades till att även omfatta tillgänglighet. 2018 började EU:s direktiv för webbtillgänglighet gälla, då webbplatser och appar inom offentlig sektor måste vara tillgängliga.

Allt du behöver veta

Funkas konsulter har unik kompetens vad gäller gällande lagar och regler, inte minst genom våra många uppdrag för EU-kommissionen. I den här utbildningen går vi igenom vad som gäller och hur man som webbplatsägare ska säkerställa att man uppfyller kraven.

Från och med 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet i den svenska diskrimineringslagen. Lagen är utformad som en rättighetslag, vilket innebär att det är den enskilda individens upplevelse av otillgänglighet som ligger till grund för bedömning. Hur funkar dina e-tjänster, dina formulär och dina pdf-dokument egentligen?

Den nya Europeiska standarden för harmoniserade krav på tillgänglighet vid offentlig IT-upphandling, EN301549, innehåller de minimikrav som gäller.  Funkas experter har varit med i arbetet från början till slut och vi ledde även en av projektgrupperna inom det EU-mandat som arbetade fram standarden. Vår kunskap om kraven är därför omfattande.

EU:s webbtillgänglighetsdirektiv innebär bland annat att offentlig sektor ska uppfylla krav på tillgänglighet i webbplatser och appar. Dessutom ställs krav på att beskriva status på tillgänglighet och en plan för åtgärder. Funka har på EU-kommissionens uppdrag tagit fram rekommendationer för den metodik som ska mäta att medlemsstaterna efterlever lagen.

Öppen halvdagsutbildning

Oavsett om du ansvarar för, publicerar, utvecklar, formger, projektleder, skriver, kravställer, upphandlar eller på annat sätt jobbar med webben kommer du att beröras av de ökade kraven på tillgänglighet. Den här utbildningen ger dig kunskap om vad som gäller och hur din organisation påverkas av regler och lagar. Vi ger även exempel från rättstvister i andra länder där Funka varit med som experter och ger konkreta råd.

Utbildningen webbsänds för att så många som möjligt ska kunna delta.

Skräddarsydd utbildning

För dig som vill fördjupa kunskapen i din organisation erbjuder vi skräddarsydd utbildning som utgår från era förutsättningar och behov. Vi går igenom regelverken steg för steg och förklarar hur du ska upphandla, utveckla, formge eller publicera för att följa lagen. Beroende på vilka roller som finns i din organisation sätter vi ihop programmet så att det passar till de förkunskaper och önskemål som din organisation har. Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna känna sig trygga i sin yrkesroll och ha förståelse både för kraven och hur man följer dem. Den skräddarsydda utbildningen genomförs som hel- eller halvdagsutbildning, med fördel hos kund.

Kombinera gärna denna utbildning med andra utbildningar

Webbtillgänglighetsdirektivet

WCAG 2.1

EN301549

Praktisk information

För närvarande har vi inte några utbildningstillfällen planerade.

Anmäl gärna ditt intresse så kontaktar vi dig när utbildningen genomförs nästa gång.

Allmänna villkor och hantering av personuppgifter

Genom att anmäla dig till utbildningen godkänner du våra allmänna villkor. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje man.
Allmänna villkor och hantering av personuppgifter, öppnas i nytt fönster

Välkommen!

Kontakt

Charlotta Elliot Wikberg

Titel: Konferens- och utbildningskoordinator

charlotta.wikberg@funka.com (Charlotta Elliot Wikberg)

+46 8 555 770 63 (Charlotta Elliot Wikberg)