Tillgänglighet i Plan- och Bygglagen

Funkas utbildning i Plan- och Bygglagen, PBL, är framtagen för alla som arbetar med bygglovsärenden och samhällsplanering, framförallt på kommunal nivå. Den kan genomföras med enbart teori under en halvdag, men vi rekommenderar en heldag så att vi kan ägna tid åt praktiska övningar enskilt och i grupp.

Från och med 2013 har lagstiftningen  förstärkts i och med att både nybyggnad och ombyggnad omfattas om krav på tillgänglighet.

Punkter som tas upp under utbildningen:

  • begrepp och definitioner
  • hitta rätt i PBL och BBR
  • Boverkets funktion
  • enkelt avhjälpta hinder, HIN
  • lagen om allmänna platser, ALM
  • Bygg ikapp - en inspirationskälla
  • bra och dåliga exempel
  • ritningsgranskning - gärna från kundens egen miljö

De praktiska momenten kan göras mer eller mindre omfattande beroende på hur lång utbildningen är.

För att få en djupare förståelse för de mänskliga förmågor som omfattas av lagstiftningen rekommenderar vi att kombinera utbildningen med en inlevelseövning. Deltagarna får då bland annat prova på att ta sig runt i rullstol och med simulerad synnedsättning. Vi diskuterar upplevelserna i grupp för att gemensamt komma fram till vad som varit svårt och vad som kan hjälpa den enskilde individen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, det här är en grundutbildning.

Funkas utbildningsledare

Våra erfarna konsulter håller flera hundra utbildningar varje år. Du kan läsa mer om ett urval av dem här:

Funkas utbildningsledare

Kombinera gärna denna utbildning med andra utbildningar

Inlevelseövningar

Kommunikation och bemötande

Praktisk information

För närvarande har vi inte några utbildningstillfällen planerade. 
Utbildningen genomförs med fördel skräddarsydd hos kund.

Anmäl gärna ditt intresse så kontaktar vi dig när utbildningen genomförs nästa gång.

Allmänna villkor och hantering av personuppgifter

Genom att anmäla dig till utbildningen godkänner du våra allmänna villkor. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje man.
Allmänna villkor och hantering av personuppgifter, öppnas i nytt fönster

Välkommen!

Kontakt

Charlotta Elliot Wikberg

Titel: Konferens- och utbildningskoordinator

charlotta.wikberg@funka.com (Charlotta Elliot Wikberg)

+46 8 555 770 63 (Charlotta Elliot Wikberg)