Webbproduktion

Funka är EPiServer Solution Partner. Det innebär att vi är återförsäljare av marknadens ledande publiceringsverktyg.

Funka utvecklar webbplatser med tillgänglighetsgaranti. Alla leveranser uppfyller våra egna riktlinjer för tillgänglighet som bygger på WCAG 1 och 2, ATAG samt e-delegationens Webbriktlinjer. På många områden har Funka utarbetat egna normer och krav genom vår långa erfarenhet, vår nära relation till funktionshinderrörelsen och våra tusentals användartester och analyser av webbplatsers tillgänglighet.

Vi har lång erfarenhet av webbplatsutveckling. Sammanlagt har vi utvecklat mer än 150 webbplatser, intranät och föreningslösningar för myndigheter, kommuner och handikapporganisationer.

Tusen, tusen tack allihop för idag (och under projektet som gått med, naturligtvis) – både projektledare, tekniker och supportpersonal – ni har varit fantastiska! 

Katarina Loodh, Webbkommunikatör Trollhättans Stad

Förutom att leda och driva större utvecklingsprojekt för produktion av nya webbplatser, kan vi också hjälpa till med tekniskt stöd vid uppdateringar, strukturförändringar, förbättring av mallar med mera. Dessutom finns vi ofta med som projektledare och/eller rådgivare vad gäller tillgänglighet.

Kontakt