Alternativa format

För det mesta är webben det bästa alternativet för att kommunicera med så breda målgrupper som möjligt. Men det finns tillfällen när html inte är svaret på alla frågor. Diskrimineringslagens förarbeten tar upp det som kallas alternativa format, ett område som ofta glöms bort.

Funka är helhetsleverantör vad gäller tillgänglighet, vilket innebär att vi kan producera tillgänglig information i alla tänkbara format och varianter. Om du är osäker på hur det funkar eller vad regelverket säger hjälper vi gärna till med att reda ut det.

En fördel med att välja Funka som leverantör av tillgänglighet är att vi kan ta hand om alla frågor, du behöver inte fundera på vad som gäller i olika situationer. Tecknar du avtal med oss får du dessutom lägre pris på leveranserna.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Urval och bearbetning
 • Produktion och leverans
 • Regelverk och rimlig ambitionsnivå
 • Utbildning och rekommendationer
 • Granskning och kvalitetssäkring
 • Rutiner och processer för smidig hantering

De alternativa format vi levererar är för närvarande:

 • Tillgängliga pdf-filer
 • e-Pub
 • DAISY
 • Punktskrift
 • Storstil
 • Informationsfilm
 • Inläsning
 • Syntolkning
 • Textning
 • Teckenspråksfilm
 • Klarspråksbearbetning
 • Lättlästbearbetning

I anslutning till produktion och leverans utbildar vi ofta våra kunder i hur de olika alternativa formaten fungerar, vilka krav som ställs på myndigheter och för vilka grupper olika format kan vara bra alternativ.

Kontakt