EPiServer-lösningar

Med Funka som leverantör av webbplatser med teknisk tillgänglighetsgaranti får du internationella och svenska krav på köpet. Genom att välja att arbeta med en expert på tillgänglighet kan du känna dig trygg. Din webbplats kommer garanterat att följa svensk lagstiftning, internationell standard och W3Cs riktlinjer och därmed kunna användas av alla, oavsett förmåga.

Vi kan tillgängligheten i EPiServer bäst

Funka har lång erfarenhet av EPiServer, bland annat har vi under en följd av år haft uppdraget att hjälpa EPiServer med att öka tillgängligheten i verktyget. Därför vågar vi påstå att det är vi som kan tillgängligheten i EPiServer bäst.

Varken EPiServer eller något annat verktyg på den svenska marknaden uppfyller med automatik alla tekniska krav på tillgänglighet. Leverantörens kompetens är helt avgörande för resultatet och det är här Funka kommer in som ledande experter på tillgänglighet.

Vi levererar med garanterad tillgänglighet

Funka har utvecklat mer än 150 webbplatser till myndigheter, kommuner, kulturinstitutioner, kommersiella aktörer och funktionshinderorganisationer.

Funka kan som enda leverantör på marknaden erbjuda helhetslösningar med tillgänglighetsgaranti.

Funka levererar utökat stöd för tillgänglighet som både redaktörer och besökare får glädje av.

Webb från ax till limpa

När Funka levererar en webbplats är förarbetet en viktig fas. Tillsammans med dig som kund tar vi fram en bra informationsstruktur, koncept för navigering och design. Med detta som grund skapar vi en tekniskt tillgänglig webbplats som följer aktuella regler och riktlinjer. Tillgänglighet och användbarhet går som en röd tråd genom hela projektet.

Utbildning ingår naturligtvis och vi hjälper gärna till med redaktörsstöd, manualer för publicering och webbpolicies.

Med Funka som leverantör får du nytta av vår långa erfarenhet och spjutspetskompetens inom tillgänglig webbutveckling.

Låt oss bygga rätt från början i stället för att du som kund får betala dyrt för att bygga om i efterhand!

Kontakt