EPiServer - snabbfakta

EPiServer är det största publiceringsverktyget på den svenska marknaden. Inom offentlig sektor arbetar mer än var fjärde myndighet och kommun med EPiServer. Det innebär en trygghet på flera sätt:

 • Verktyget kommer att fortleva och utvecklas löpande. Små verktygsproducenter riskerar att slås ut. EPiServer har stabil och växande ekonomi och finns i många länder.
 • Det finns ett stort nätverk av redaktörer och erfarna administratörer av EPiServer som är lätta att nå. Därmed kan du inhämta kunskap, tips och idéer och riskerar inte att gå i någon onödig fälla.

Fördelar med EPiServer

 • EPiServer är lätt att använda. Du behöver inte vara specialist utan kan koncentrera dig på innehållet.
 • Det finns många standardfunktioner som du inte ens behöver bekymra dig om, de kommer med på köpet.
 • Du kan använda EPiServer på flera webbplatser och får då fördelen av att redaktörer och IT-personal bara behöver lära sig ett system.
 • EPiServer ger ut 4–5 nya releaser per år med full bakåtkompabilitet.
 • Dessutom finns det många moduler och tilläggstjänster speciellt framtagna för att fungera tillsammans med EPiServer.
 • Det är möjligt att skapa tillgängliga webbplatser med EPiServer.

EPiServer funkar överallt

 • EPiServer är baserat på Microsoft .Net
 • Det är lätt att integrera med andra system
 • Det är en svensk produkt som fått bra genomslag i många andra länder.

Kontakt