Formgivning

Funka jobbar med formgivning av webbplatser och system. Vi erbjuder allt från stöd i formgivningsfrågor till färdiga designkoncept.

Formen är en viktig del av tillgängligheten, så viktig att vi påstår att god design är en förutsättning för hög tillgänglighet. Hur webbplatsen ser ut är inte bara en kosmetisk fråga, formen påverkar allt från trovärdighet till läsbarhet.

Några exempel på hur god form, tillgänglighet och användbarhet samspelar:

  • Formen ska understödja informationsstrukturen så att navigeringen upplevs naturlig och logisk.
  • Formen ska hjälpa användaren att förstå funktionalitet och koncept.
  • Formen ska underlätta läsning och orientering och ge ett korrekt intryck av var besökaren befinner sig.
  • Formen ska visa tydligt för användaren vad som är klickbart och inte.

Värdet av god form kan knappast överskattas. När formen fungerar väl tänker vi sällan på den. Men de allra flesta reagerar starkt när utseendet förändras, på allt från mjölkpaket till bilmärken. 

God form är också en förutsättning för hög tillgänglighet. Konsekvens, läsbarhet, kontraster och klickytor är bara några av de delar som påverkas. Genom att låta Funka formge din webbplats säkerställer du att gränssnittets utseende hjälper användaren.

Kontakt