Interaktionsdesign

Satsa på att ta fram ett bra koncept, eller interaktionsdesign, innan utvecklingen börjar. På det sättet slipper du kostnader för sena, onödiga och tidskrävande ändringar.

Genom att låta Funka hjälpa till med att ta fram konceptet till den nya webbplatsen, intranätet eller appen undviker du de flesta problem med dålig användbarhet och låg pedagogisk tillgänglighet redan från början.

På Funka har vi flera framstående experter på interaktionsdesign och användbarhet bland våra medarbetare. Dessutom har vi lång erfarenhet från att arbeta enligt vår väl beprövade metodik i hundratals webb- och intranätsprojekt.

Vi tar naturligtvis fram koncept för de webbplatser vi själva utvecklar, men vi arbetar också med antingen granskning eller skapande av interaktionsdesign för kunder som valt en annan teknikleverantör.

- Det finns misstag man enkelt kan undvika, säger Andreas Blackne, specialist på interaktionsdesign på Funka. Ett välfungerande koncept är mycket viktigt idag, speciellt eftersom det ställs stora krav på att webben ska fungera i allt från traditionella skrivbordsmiljöer till mobila enheter ute på gatan.

När en webbplats är färdigutvecklad kostar ändringar mycket pengar. Innan utvecklingen påbörjats kostar ändringar nästan ingenting. Det har därför gång på gång visat sig vara lönsamt i utvecklingsprojekt att tänka efter före. Detta gör vi genom att skapa en skiss på koncept, eller interaktionsdesign, som sedan överförs till en klickbar prototyp. Denna prototyp fungerar som ett underlag för både den grafiska formgivningen och den efterföljande utvecklingen.

Genom att göra på det här sättet kan konceptet dessutom testas på användare tidigt i projektet, vilket gör att eventuella problem upptäcks direkt – till en liten kostnad. Med en god interaktionsdesign ser vi till att webbplatsens funktioner är logiskt utformade, att flödet är uppbyggt på ett effektivt sätt och att webbplatsen uppfyller användarens förväntningar på hur den borde se ut och fungera.

Kontakt