Teckenspråk

Funka erbjuder teckenspråksvideo för webbplatser med höga krav på tillgänglighet. Döva har rätt till samhällsinformation på sitt förstaspråk, teckenspråket. Genom språklagen (2009:600) ges offentlig sektor ett särskilt ansvar att främja teckenspråket.

Det är viktigt att du tänker igenom vilka texter som ska översättas så de motsvarar målgruppens behov. Andra frågor som du måste ta ställning till är tekniken, vilket format du ska använda, hur och var teckenspråksfilmen ska presenteras på webbplatsen, hur text och bild ska komplettera teckenspråket och hur du ser till att informationen hålls aktuell och uppdaterad.

Funka vägleder kring placering, struktur, navigeringslösningar, symboler och teknik. Vi garanterar den språkliga kvaliteten i det material som levereras och ser till att relevant information för målgruppen väljs ut för bearbetning och översättning. Vi kan också genomföra intervjuer med fokusgrupper för att säkerställa att du verkligen når fram med rätt information. Du väljer själv om du vill att en ung eller vuxen, kvinna eller man ska teckna på videon.

Funkas koncept för teckenspråksfilmer följer W3C’s riktlinjer och är framtaget i nära samarbete med Sensus Studio och teckenspråkiga användare i Funkas stora nätverk.

Kontakt

Kunder vi har hjälpt inom detta område: