Tillgängliga intranät

Många myndigheter och kommuner jobbar regelbundet med tillgänglighet på sina externa webbplatser. Men när det kommer till intranäten har fokus inte varit lika stort. Det är egentligen konstigt, för det borde vara minst lika viktigt att personalen kommer åt den interna informationen på ett effektivt och likvärdigt sätt.

Med den skärpta diskrimineringslagen som fokuserar mycket på arbetsgivarens ansvar har vi märkt en tydlig ökning av uppdrag som har med intranät att göra. Myndigheten för Tillgängliga Medier, Danderyds kommun, Kooperativet OLJA och Allmänna reklamationsnämnden är exempel på kunder som gett Funka i uppdrag att utveckla intranät med höga krav på tillgänglighet.

Inom den kommunala sektorn finns det ett stort grundjobb gjort som gör det lättare att skapa bra intranät med begränsade resurser. I vårt kommunnätverk har vi tillsammans med ett 60-tal kommuner arbetat fram både en kommunal informationsstruktur för intranät och en prototyp för kommunala intranät.

Funkas tjänster för kommuner

Kontakt