Tillgängliga pdf-filer

Viktig information som blanketter och formulär läggs ofta ut i pdf-format på webben. Men en pdf-fil är inte automatiskt tillgänglig. Till exempel kan den inte läsas av hjälpmedelsanvändare om den inte är gjord på rätt sätt.

Funka erbjuder effektiv hjälp till er som har en stor mängd gamla otillgängliga pdf-filer som fortfarande används. Funkas tillgänglighetsexperter granskar, taggar upp och tillgängliggör dokumenten och går igenom dem så att de garanterat fungerar för hjälpmedelsanvändare.

Vi åtar oss lika gärna rena textdokument och designade broschyrer som omfattande rapporter. Vi kan även granska och tillgänglighetssäkra era källdokument. Funkas pdf-experter är ensamma i Sverige om att vara certifierade av Adobe med inriktning på tillgänglighet i pdf.

Kombinera gärna tillgänglighetssäkringen med en utbildning i hur ni i framtiden själva kan skapa tillgängliga pdf-dokument. Vi håller både öppna och skräddarsydda pdf-utbildningar flera gånger per månad i olika delar av landet.

Kontakt