Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helt grensesnitt å gjøre det universelt utformet …

Hiv deg på vår analysekampanje!

Vi har satt av ekstra konsulenttid for våre populære analyser på universell utforming her i Norge. Våre spesialister gjennomfører analyser på flere ulike nivåer for deg som vil sjekke status på universell utforming. Vi analyserer alt fra nettsteder og mobile grensesnitt til intranett og PDF-filer.

Et internasjonalt perspektiv på universell utforming

Funkas daglig leder, Susanna Laurin, rapporterer om et spennende møte mellom eksperter fra hele verden hos US Access Board i Washington i juni.

Jobbnorge valgte Funka

For å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne kan gjennomføre en rekrutteringsprosess satser Jobbnorge på universell utforming. Funka har får et stort oppdrag innen rammen for et utviklingsprosjekt finansiert av UNIKT.

Funkas Oslokontor vokser!

Med stadig flere oppdrag i Norge utøker vi vår stab med to medarbeidere fra og med høsten. Vår Analyseansvarlig flytter til Oslo og vi har ansatt ytterligere en ekspert på universell utforming.

Universell utforming og turisme

Funka har fått nok et prosjekt i Tyrkia: nå skal vi ta frem instruksjonsfilmer om universell utforming og funksjonsnedsettelser for den tyrkiske bransjeorganisasjonen for turistguider.

Suksess for filmene om EN 301 549

De første filmene ble en stor suksess. Nå får Funka publisere en hel serie av filmer om den europeiske anskaffelsesstandarden på vegne av Microsoft.

Tilgjengelig kolonihage

Kronikk av Funkas webredaktør, Stefan Pelc, om hvordan han har tilpasset kolonihagen sin for å gjøre den tilgjengelig for han som rullestolbruker.

Om søkemotorer og søketrefflister

Mange av de spørsmålene vi mottar handler om søkemotorer – hvor mange bruker de og hvordan bør en bra søketreffliste se ut osv. Derfor egner jeg nok en tipsrunde til disse spørsmålene.