Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt å gjøre det universelt utformet …

Norsk politikk, for hvem?

Nettsteder som retter seg til allmenheten skal være universelt utformet, står det i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, en lov som vi har hatt siden 2009. I år er det valg, og Funka har testet tilgjengeligheten på nettstedene til de politiske partiene i Norge. Resultatet tyder på at det er stor kompetansemangel, og er så dårlig at det utgjør et demokratisk problem.

Funka på M-Enabling

M-Enabling Summit er en stor konferanse i USA som blander perspektiver fra industri, offentlig sektor og brukere. I år kombineres arrangementet med seminarer og sertifiseringseksamen, som arrangeres av den internasjonale bransjeorganisasjonen for profesjonelle innen universell utforming, IAAP.

Funka holdt PDF-kurs for Miksmaster Creative

For å skape bevisstgjøring rundt og kunnskapen om hvordan man skaper PDF-filer som fungerer for alle, leide Miksmaster inn èn av Funkas eksperter på universell utforming og brukeropplevelse, Torbjørn Helland Solhaug, for å holde kurset: Universell utforming av PDF-filer.

Digitalt utdanningsmiljø

Nylig vant Funka et anbud om å videreutvikle og forvalte det digitale utdanningsmiljøet, SPSM Fortbildning, som Specialpedagogiska skolmyndigheten, tilsvarende Statped, bruker.

Funka for Foreldre

Funka har utviklet en prototype for en universelt utformet kommunikasjonsplattform mellom foreldre og skole. Prosjektet som nå er avsluttet ble finansiert av den svenske Post- och Telestyrelsens, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge, innovasjonskonkurranse.

Funka i bilder

Det finnes så mange gode og dårlige eksempler som vi vil dere med dere! Følg oss på Instagram så kommer du til å lære deg mye om universell utforming og brukeroplevelse bare gjennom å se på bilder. For deg som foretrekker tekst har vi naturligvis artikler og rapporter i våre øvrige kanaler.

Månedens Funkaprofil: Peter Pettersson

Mange på Funka engasjerer seg i ulike samfunnsspørsmål. Vi presenterer Peter som har lang erfaring fra ideell virksomhet på både jobb og fritid.

Difi kontrollere selvbetjeningsautomater

Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven omfatter ikke bare nettsteder, men også automater. Nå skal Difi kontrollere at automatene etterlever kravene. Samtidig publiseres veiledningen for utplassering av automater som Funka har utviklet på oppdrag av Difi, med tekst og illustrasjoner.