Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt å gjøre det universelt utformet …

Funkas Tilgjengelighetsdager 4.-5. april

Du kommer vel på årets viktigeste konferanse? Sørg for å få med deg siste nytt innen området universell utforming av IKT nå som Difi fører tilsyn. Velkommen til Funkas Tilgjengelighetsdager i Stockholm der du vil få med deg det seneste, lære av de beste og nettverke med andre i samme situasjon. Påmeldingsfristen er 24. mars!

Kampanjetilbud som setter din kommune i fokus

Vi har lyttet til kundene våre og snekret sammen en kraftpakke som virkelig setter ditt kommunale nettsted i fokus når det gjelder universell utforming og brukeropplevelse – en salve tilgjengelighet får både deg og dine brukere!

Funka i USA

Vi prøver å være med der det skjer. Når flere store konferanser om tilgjengelighet, dataspill og hjelpemidler pågår nesten samtidig får vi mye å gjøre.

DSB valgte Funka

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har leid inn Funka for å gjennomføre Funkas mest omfattende gransking - Revisjon av universell utforming - av sikkerhverdag.no og kriseinfo.no. Målet er å sikre at ingen innbyggere, uansett evner, utestenges fra viktig informasjon som de to nettstedene har i oppgave å formidle.

Det første arbeidsutkastet til WCAG 2.1 er publisert

Nå kan du som vil være med og påvirke fremtidens webstandarder! W3C har publisert de første 25 suksesskriteriene som kan bli aktuelle for WCAG 2.1. Du og alle andre som vil er velkomne til å kommentere kravene frem til 31. mars.

Et helhetsgrep på universell utforming

En organisasjon som virkelig vet hva de streber etter er Uloba: ambisjonen er å skape det mest universelt utformede digitale arbeidsmiljøet i Norge.

Claned – gradvis utvikling mot digital læring

Det er mye fokus på skolen akkurat nå. Et av mange spennende prosjekter vi deltar i handler om digital læring i et verktøy som vi håper å kunne gjøre mer tilgjengelig.

Tenk at en liten rampe kan gjøre så stor forskjell

Stefan Pelc, nettredaktør hos Funka, har testet en rampe som dekker mange ulike fysiske barrierer og anbefaler flere å kjøpe inn rampen slik at det fysiske miljøet blir tilgjengelig for alle.