Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helt grensesnitt å gjøre det universelt utformet …

Funkas Tilgjengelighetsdager

Den 4.-5. april 2017 er det dags igjen: verdenseliten innen universell utforming på nett og brukeropplevelse møtes i Stockholm for å gi deg den aller nyeste kunnskapen og inspirasjon til å skape innovative løsninger som fungerer for alle!

Universell utforming i automater

Universell utforming av automater er naturligvis like viktig som universell utforming på nett. Nå har Funka fått oppdraget med å gi Difi støtte med tanke på informasjon om automater.

Yr.no velger Funka igjen

Funka har tidligere gjennomført en Ekspertgransking for å kontrollere den populære værtjenestens betaversjon opp mot norsk lovgivning for universell utforming på nett. Denne gangen har Yr.no lagt seg på en mer omfattende gransking av grensesnittet.

Veileder for kommunale råd for funksjonshemmede

Funka har mottatt støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets utlysning av tilskudd til lokal kompetanse og universell utforming og skal utvikle en veileder.

Funka bidrar i evaluering av masterprogram

Høgskolen i Oslo og Akershus har innledet evaluering av sitt masterprogram i universell utforming av IKT, og Funka er med i komitéen.

Når konsulenten erstattes av automatiske verktøy

Funkas Analyseansvarlig, Andreas Cederbom, funderer over hvordan teknikken kan erstatte eksperter og når dette faktisk kan fungere.

Typografi og lesbarhet

Typografi er svært viktig for lesbarheten til en tekst. Har du tenkt på om typografien på dine sider hjelper dine lesere?

Suksess for filmene om EN 301 549

De første filmene ble en stor suksess. Nå får Funka publisere en hel serie av filmer om den europeiske anskaffelsesstandarden på vegne av Microsoft.