Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt å gjøre det universelt utformet …

Granske mot lovkravene

Regelverk forandres, standarder oppdateres og teknikken utvikles løpende. Med Funkas Revisjon mot lovkravene og Kurs om lovkravene sikrer du alltid å følge gjeldende regler og krav. Likestillings- og Diskrimineringsloven ligger til grunn, men skjerpede krav i Anskaffelsesloven er minst like viktige å håndtere.

Funka brukertester nytt innholdskonsept

Funka har fått i oppdrag å brukerteste et klarspråk-konsept som er helt nytt i Norge. Med utgangspunkt i Funkas tunge erfaring innen forskning, bidrar vi til et pilotprosjekt der kommunesektorens organisasjon, KS, og Stavanger kommune har tatt frem et konsept som skal gjøre skriftlig innhold på kommunale nettsider enklere å forstå - og du kan være med å teste det!

Standard for universell utforming – nå på norsk!

I samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, har Funka laget undertekster til informasjonsfilmene om standarden for universell utforming EN 301 549, som vi har produsert på oppdrag av Microsoft. For å nå ut til så mange innkjøpere og leverandører som mulig med den europeiske standarden for krav til universell utforming innen IT, blir videoene nå tekstet til 10 språk.

Konvensjonssjekken

Syns du FN-konvensjonen er vanskelig å tolke? Da er du ikke alene. Men nå finnes det en tjeneste som kan hjelpe deg: Konvensjonssjekken!

Funka leder stort innovasjonsprosjekt

7.-8. september var det kick-off for det store innovasjonsprosjektet rundt aldersrelaterte spørsmål som Funka leder innenfor rammene av EUs forskningsprogram om aktiv og sunn aldring.

Funka i strategisk oppdrag for den finske regjeringen

For å hjelpe det finske finansministeriet å innføre EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner i finsk lov, har Funka fått i oppdrag å gjøre en sammenligningsstudie i åtte land.

Hvordan gikk det, Erna?

Det nærmer seg stortingsvalg, og da er det på tide å gi Erna karakter for utfordringene hun fikk av vår konsulent Torbjørn Helland Solhaug etter at hun tiltrådte.

Lær deg mer om universell utforming!

Vi vil at hele Norge skal lære seg mer om universell utforming. Derfor tilbyr vi alle våre kurs på nett. Det betyr at du kan delta uansett hvor i landet du jobber, uten å behøve å legge unødvendig tid på reiser. I høst tilbyr vi grunnkurs i universell utforming den 27. september og kurs i universelt utformede pdf-dokumenter den 25. oktober.