Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt å gjøre det universelt utformet …

Utdanningssektoren får krav til universell utforming

Regjeringens lovforslag hvor utdanningssektoren får krav til universell utforming skal behandles av Stortinget i mai. I den forbindelse kjører vi kampanje for alle virksomheter i utdanningssektoren, med 10 % rabatt på granskinger.

Treff Funka denne våren!

Funkas eksperter er som vanlig aktive i mange ulike deler av verden. Du kan treffe oss i Oslo på Universal Design and New Technology, i Sundsvall i Sverige på Offentliga Rummet eller M-Enabling i Washington, du kan diskutere med hele verdens universell utforming-interesserte på AXSChat eller du kan høre på webinar arrangert av IAAP.

Stor rammeavtale for Talende Web

Det opplesende hjelpemiddelet Talende Web er blitt en poplær tjeneste for kommuner og myndigheter som vil nå ut til dyslektikere og nyankomne. Nå tar tjenesten ytterligere et steg fremover gjennom en rammeavtale med land på sentralnivå gjennom Åda AB.

Offentlig service nærmere menneskers hverdag

Funka bidrar med ekspertise på universell utforming og brukbarhetsopplevelse i et ambisiøst EU-finansiert forskningsprosjekt som nå er halvveis. Målet er at flere skal kunne delta aktivt i kommunen gjennom kreative IT-løsninger.

Hva er du nysgjerrig på?

Det går ikke en dag uten at vi får spennende spørsmål fra lesere, kunder og partnere. Ofte er det spørsmål vi kan svarene på, ettersom vi har støtt på noe lignende tidligere. Men noen ganger er det eneste fornuftige svaret at det der må vi teste før vi kan gi anbefalinger. Det er der vår avdeling for forskning og innovasjon kommer inn i bildet.

Et viktig skritt mot et universelt utformet samfunn

Nå er det håp om at utdanningssektoren endelig skal få tydelige krav til universell utforming. Dette er viktig, men fremdeles er det mye som gjenstår. Funkas Torbjørn Helland Solhaug forteller hvorfor vi ikke er i mål selv om den foreslåtte lovendringen blir vedtatt.

Unge Funksjonshemmede velger Funka

Brukerorganisasjonen Unge Funksjonshemmede setter universell utforming meget høyt når de skal bygge nytt nettsted. For å sikre at blant annet deres medlemmer finner og forstår informasjonen som publiseres på det nye nettstedet, har Funkas ekspertise innen universell utforming av informasjon blitt hentet inn for å bistå organisasjonen og deres leverandør gjennom hele prosjektet.

Månedens Funkaprofil: Peter Pettersson

Mange på Funka engasjerer seg i ulike samfunnsspørsmål. Vi presenterer Peter som har lang erfaring fra ideell virksomhet på både jobb og fritid.