Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt å gjøre det universelt utformet …

Funkas Tilgjengelighetsdager 4.-5. april

Du kommer vel på årets viktigeste konferanse? Sørg for å få med deg siste nytt innen området universell utforming av IKT nå som Difi fører tilsyn. Velkommen til Funkas Tilgjengelighetsdager i Stockholm der du vil få med deg det seneste, lære av de beste og nettverke med andre i samme situasjon.

Kampanjetilbud som setter din kommune i fokus

Vi har lyttet til kundene våre og snekret sammen en kraftpakke som virkelig setter ditt kommunale nettsted i fokus når det gjelder universell utforming og brukeropplevelse – en salve tilgjengelighet får både deg og dine brukere!

Prosjekt om et inkluderende arbeidsliv

Med finansiering fra UNIKT skal Funka ta frem gode eksempler og bra løsninger for å få personer med nedsatt funksjonsevne ut i arbeidslivet. Mange fokuserer på problemene, men vi vil peke på det som fungerer!

Det første arbeidsutkastet til WCAG 2.1 er publisert

Nå kan du som vil være med og påvirke fremtidens webstandarder! W3C har publisert de første 25 suksesskriteriene som kan bli aktuelle for WCAG 2.1. Du og alle andre som vil er velkomne til å kommentere kravene frem til 31. mars.

Fremgang på innovasjonsfronten

Nå er det EU-finansierte prosjektet ”PROEIPAHA” som Funka har koordinert avsluttet. Gjennom prosjektet har vi i løpet av de to siste årene ledet arbeidet rundt digital innovasjon i Europa, sammen med flere hundre partnere.

Unge Funksjonshemmede velger Funka

Brukerorganisasjonen Unge Funksjonshemmede setter universell utforming meget høyt når de skal bygge nytt nettsted. For å sikre at blant annet deres medlemmer finner og forstår informasjonen som publiseres på det nye nettstedet, har Funkas ekspertise innen universell utforming av informasjon blitt hentet inn for å bistå organisasjonen og deres leverandør gjennom hele prosjektet.

Gratulerer Finland, 100 år!

Funka holder foredrag på en konferanse om fremtidens teknologi i Finland. Vårt perspektiv er selvfølgelig brukerens. Hva må gjøres for at automatisering, digitalisering og robotteknologi skal fungere for flest mulig?

Tenk at en liten rampe kan gjøre så stor forskjell

Stefan Pelc, nettredaktør hos Funka, har testet en rampe som dekker mange ulike fysiske barrierer og anbefaler flere å kjøpe inn rampen slik at det fysiske miljøet blir tilgjengelig for alle.