Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt å gjøre det universelt utformet …

Funka om universell utforming og sikkerhet hos Difi

Funkas Torbjørn Helland Solhaug skal holde foredrag hos Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, om sikkerhet og universell utforming den 31. oktober.

Funka er utnevnt til offisiell representant for G3ict og IAAP i EU

Nå tar det internasjonale arbeidet med universell utforming neste steg i form av koordinering. Funka har fått i oppdrag å representere to globale organisasjoner i EU-sammenheng.

Funkas Tilgjengelighetsdager

Den 4.-5. april 2017 er det dags igjen: verdenseliten innen universell utforming og brukeropplevelse møtes i Stockholm for å gi deg den aller nyeste kunnskapen og inspirasjon til å skape innovative løsninger som fungerer for alle!

Funka arrangerer befaring for KS i Stockholm

Gode eksempler på hvordan man designer universell utforming i fredede bygninger var det Funka viste for kommunesektorens organisasjon, KS, sitt nettverk for universell utforming i oktober.

Funka bidrar i evaluering av masterprogram

Høgskolen i Oslo og Akershus har innledet evaluering av sitt masterprogram i universell utforming av IKT, og Funka er med i komitéen.

Å jobbe med dysleksi - nytt spennende prosjekt

Det svenske Dysleksiforbundet leder et prosjekt som skal undersøke hvordan personer med dysleksi håndterer arbeidssituasjonen sin. Prosjektet som Funka deltar i heter ”Orden på jobbet”.

Universell utforming, eldre og det digitale samfunnet

Funkas Lena Drevsjø funderer over hvorfor universell utforming ikke er i fokus når man prater om å inkludere eldre i det digitale samfunnet.

Suksess for filmene om EN 301 549

De første filmene ble en stor suksess. Nå får Funka publisere en hel serie av filmer om den europeiske anskaffelsesstandarden på vegne av Microsoft.