Handbok i begriplighet

Varmt välkommen till Funkas handbok om begriplig samhällsinformation. Vi hoppas att handboken kan fungera som ett stöd för dig och andra redaktörer och informatörer i arbetet med att skapa information som alla människor kan förstå och ha nytta av.

Handboken är ett resultat av att vi under några år undersökt vad som fungerar i processen att öka begripligheten i samhällsinformation. Vi vill gärna dela med oss av det vi lärt oss; hur man kan arbeta med begriplighet på en informationsavdelning och vad det kostar att producera begriplig information. Vi försöker även reda ut vad ni kan göra själva och vad som kräver proffs.

Vi har också försökt hitta bra test- och utvärderingsmetoder som alla ska kunna använda, för att få reda på vad som egentligen är begripligt och inte.