Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt og gjøre det universelt utformet …

Funkas Tilgjengelighetsdager 2020

Årets viktigste konferanse nærmer seg, du har vel sikret deg plass? Du kan se frem til spennende foredragsholdere, interessante foredrag, hjelpemiddelsutstilling, spillehjørne og nettverksmuligheter.

Funka i Europaparlamentet

På vegne av Europaparlamentets tverrpolitiske gruppe for funksjonshemmede (Disability Intergroup) arrangerer Funka og Universitat Autònoma de Barcelona et halvdags seminar den 17. mars. Spennende forelesere presenterer den seneste forskningen innen web- og mediatilgjengelighet og viser frem ny teknologi. Seminaret holdes på engelsk. Registrering og mer informasjon (på engelsk)

IAAP Nordic inviterer til konferanse

Den 31. mars holder den nordiske lokalavdelingen til bransjeorganisasjonen for profesjonelle innen universell utforming, IAAP Nordic, sin årlige konferanse i Kista, utenfor Stockholm. Sørg for å bli medlem du også, da kan du delta på konferansen - helt gratis!

Chatboter for alle?

Funka har undersøkt hvordan chatbotter fungerer for personer med nedsatt funksjonsevne. Bufdir finansierte undersøkelsen som nå er klar og resultatet er åpent for alle.

Funka hjelper nystartet ungdomsorganisasjon i Sverige

Sammen med barn og unge med tale- og språkforstyrrelser, utvikler vi et nytt nettsted med høye krav til universell utforming. Samarbeidet finansieres gjennom prosjektmidler fra Allmänna Arvsfonden, en svensk myndighet som finansierer nyskapende prosjekter rettet mot barn, ungdommer og voksne med funksjonsnedsettelse.

Utdanning - universell utforming i reiselivsnæringen

For at alle mennesker, uansett evner og forutsettinger, skal kunne reise og oppleve ting på like vilkår, må reiselivsnæringen få et høyere nivå av universell utforming. Nå er vi i gang med å ta frem et utdanningsopplegg for ledere og ansatte.

Universelt utformede læremidler

Gjennom opplæring i universell utforming håper NDLA å kunne ta de første skritt mot læremidler som fungerer for alle. Funka bidrar med kompetanse og gode eksempler.

App for universelt utformede arrangementer

Stadig flere idretts- og kulturarenaer bruker digitale løsninger for å øke tilgjengeligheten for alle. Got Event har utviklet en app som åpner opp muligheter for å få flere til å besøke deres fasiliteter.