Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt og gjøre det universelt utformet …

Skjerpede krav til universell utforming

EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner blir en del av norsk lov, trolig fra og med 1. juli 2019. Dette innebærer innstramminger knyttet til eksisterende krav i regelverket.

Registrer deg til Funkas Tilgjengelighetsdager 2019

9.-10. april 2019 skjer det igjen; Verdenseliten innen universell utforming og brukeropplevelse møtes i Stockholm for å gi deg den nyeste kunnskapen og inspirasjonen til å skape innovative løsninger som fungerer for alle! 1. juli vil ny lovgivning tre i kraft når Norge implementerer EUs regelverk om universell utforming på nett. Derfor er det enda viktigere å holde seg oppdatert om hva som gjelder og siste nytt innen teknologi, innhold og design. Registrer deg nå, så du er sikker på å få plass.

EN301549 er harmonisert!

Nå er det klart! EN-standarden med krav til universell utforming av IT-produkter og tjenester har fått offisiell status i forhold til EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner. Vi forklarer hvordan dette henger sammen.

Nødvendige forskjeller og unødvendige problemer

Vi har sammenlignet hvordan eksperter fra forskjellige land tolker krav til universell utforming innenfor rammene av et EU-finansiert prosjekt som nå går mot slutten. Resultatet ble en åpen læringsplattform.

Økt kunnskap om e-helse

EU-prosjektet IC-Health er nå avsluttet. Med fokus på barn, ungdommer, gravide, ammende, eldre og diabetikere, har prosjektet utviklet kurs for å øke kunnskapen om helseinformasjon på nett.

Tilgjengelighetskonkurranse hos Stockholmshem

Funkas Ebba Myrsten, deltok i juryen som blant annet bedømte nivået av universell utforming i eiendomsporteføljen til det kommunale boligselskap, Stockholmshem.

Sertifisering av innkjøpere

For å hjelpe innkjøpere å anskaffe universelt utformede IKT-løsninger, utvikler bransjeorganisasjonen IAAP nå en sertifisering for innkjøpere. Du må gjerne bidra til innholdet ved å svare på en viktig undersøkelse.

Spill for alle

Funkas Danne Borell forteller om spill som tar universell utforming på alvor, og hvordan jobben som ekspert på universell utforing påvirker alt i livet.