Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt og gjøre det universelt utformet …

Funkas Tilgjengelighetsdager 2020 - nå er programmet publisert!

Årets viktigste konferanse nærmer seg, du har vel sikret deg plass? Du kan se frem til spennende foredragsholdere, interessante foredrag, hjelpemiddelsutstilling, spillehjørne og nettverksmuligheter.

Kurs i universell utforming – skreddersydd for deg eller over nett

Benytt våren til å øke kompetansen din rundt universell utforming! Vi gjennomfører populære kurs i hvordan du publiserer universelt utformet innhold, hvordan du oppfyller lovkravene, hvordan å skape PDF-dokumenter som fungerer for alle, og mye mer! Selvfølgelig har vi også introduksjonskurs for de som trenger å få det grunnleggende på plass først. Vi kan komme til deg eller kjøre kurset over nett – det er du som bestemmer. De nettbaserte kursene er på svensk.

Funker fortsatt rådene for funksjonsnedsatte i Sverige?

I en ny rapport undersøker Funka hvordan personer med funksjonsnedsettelser involveres i politiske beslutninger i Skåne fylkeskommune, Sverige. Er de tradisjonelle rådene for funksjonsnedsatte godt nok, eller er det på tide å tenke nytt?

Utdanning - en potensiell bro over det digitale gapet

Sammen med europeiske tjenesteleverandører, universiteter og nettverk, kommer Funka til å ta frem utdanningsmateriell og manualer som skal gi økte IT-ferdigheter til personer med funksjonsnedsettelser og eldre. Forskningsprosjektet finansieres av EU-kommisjonen.

Innlevelsesøvelser for Stockholms kommune

Å teste ut hvordan universell utforming fungerer i praksis, er en effektiv måte å spre kunnskap og bevissthet på. Ved å hele tiden ha inkludering i bakhodet, kan Stockholms kommunen bygge for fremtiden.

Fotball for alle

Sveriges første fotballag for spillere med synshemming ønsker å forandre verden. De startet på en liten og glatt multisportsarena og nå nylig vant de en stor pris.

Inkludering gjennom kurs

I et nytt EU-prosjekt skal Funka samarbeide med partnere fra Slovakia og Tsjekkia for å bidra til økt tilgjengelighet for synshemmede.

Turistforeningen velger Funka

Turistforeningen har hentet inn Funka for å gjennomføre en gransking for å sikre at nettstedet ut.no oppfyller Likkestillings- og diskrimineringslovens krav på universell utforming.