Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt og gjøre det universelt utformet …

Funkas kravunderlag hjelper deg å følge loven eller bli best i klassen

Stadig flere av våre kunder har begynt å ta i bruk vårt kravunderlag. Dette er en abonnementstjeneste som hjelper deg å stille rett krav til universell utforming. Kravunderlaget inneholder suksesskriteriene i WCAG 2.1 som innlemmes i norsk lov neste år. Mange smarte funksjoner gjør det enkelt å stille krav etter ditt ambisjonsnivå – følge loven eller bli best i klassen.

Rabatt - Vi sikrer universell utforming i dine PDF-dokumenter!

Benytt anledningen nå til å sikre at dokumentene dine er tilgjengelige for alle – fram til 15. november tilbyr vi priser fra 150,- per side. Du kan sende inn så mange dokumenter du vil, benytt sjansen nå.

Funka i Kenya

Med finansiering fra Verdensbanken har Funka hjulpet nasjonale og regionale aktører i Kenya. Målet er å innføre standarder og retningslinjer for universell utforming av IKT med fokus på anskaffelser.

Vi er stolte og glade for at Samtrans velger Funka!

Universell utforming er en selvfølge for selskaper som har personer med funksjonsnedsettelser som sin hovedmålgruppe. Ikke minst er dette viktig når det gjelder avanserte bookingsystemer.

Inkludering gjennom kurs

I et nytt EU-prosjekt skal Funka samarbeide med partnere fra Slovakia og Tsjekkia for å bidra til økt tilgjengelighet for synshemmede.

Stockholms kommune velger Funka

Funka gransker og bearbeider tekster samt kurser kommunikatorene i Stockholms kommune i klarspråk og forståelighet.

Ny versjon av den europeisk standarden EN301549

Nå publiseres versjon 3 av den europeisk standarden for krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser av IT-produkter og tjenester, EN301549, med flere spennende nyheter.

Early bird-pris på Funkas Tilgjengelighetsdager 2020

Nå kan du melde deg på Tilgjengelighetsdagene 1.-2. april 2020! I år åpner vi registreringen ekstra tidlig og tilbyr ytterligere rabatt for deg som er rask. Akkurat nå ligger prisene på 9 000 kroner per person for offentlig sektor, 13 300 kroner for kommersiell sektor og 3 500 kroner for ideelle organisasjoner.