Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt og gjøre det universelt utformet …

Funkas Tilgjengelighetsdager flyttes frem til den 2.-3. september 2020

Funkas Tilgjengelighetsdager flyttes frem til 2. og 3. september 2020 på grunn av Covid-19. Du som allerede er påmeldt får informasjon per e-post. Vi er glade for å kunne tilby en ny dato for at vi kan dele det aller viktigste innen universell utforming på nett.

Funka støtter innovative digitale helse- og omsorgsløsninger

I disse vanskelige tider er det viktig å lære av hverandre på tvers av sektorer og grenser, når det gjelder digital helse for eldre. Gjennom kunnskaps- og erfaringsutveksling kan kommersielle aktører, sivilsamfunnet, akademia og regjeringer i hele Europa dra nytte av innovative løsninger.

Periodiske granskinger er et kvalitetsspørsmål

At kundene kommer tilbake er selvfølgelig alltid hyggelig. Men det er enda bedre når de gjør som Trondheim kommune; å suksessivt forbedre sine grensesnitt forså å sikre at resultatet blir bra ved å la oss teste løsningen mot kravene.

Funka påvirker markedet for publiseringsverktøy

Med finansiering fra EU-parlamentet har vi fått muligheten til å bygge videre på et av våre mest innovative forskningsprosjekter. Denne gangen samarbeider vi med produsenter av publiseringsverktøy i å ta frem integreringsmodeller knyttet til funksjoner for universell utforming.

Digitale byråer kurses i UX og universell utforming

Daresay er en av mange leverandører som har valgt Funka for å få økt kunnskap om universell utforming. Med praktiske øvelser og gode eksempler kan kursinnholdet skreddersys den enkelte kundes behov og ønsker.

Universelt utformede læremidler

Gjennom opplæring i universell utforming håper NDLA å kunne ta de første skritt mot læremidler som fungerer for alle. Funka bidrar med kompetanse og gode eksempler.

Chatboter for alle?

Funka har undersøkt hvordan chatbotter fungerer for personer med nedsatt funksjonsevne. Bufdir finansierte undersøkelsen som nå er klar og resultatet er åpent for alle.

Unge gründere utvikler ny rullestolrampe

Backrack UB er et prosjekt som tar sikte på å utvikle en bærbar og sammenleggbar rampe for rullestoler. Å kunne løse problemer med manglende tilgjengelighet kan gi deg en følelse av frihet.