Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt og gjøre det universelt utformet …

Lei en ekspert på universell utforming

Å la en ekspert på universell utforming inngå i ditt team av utviklere, designere og interaksjonsdesignere er en effektiv måte å sikre at fokus ligger på brukerne og at alle lærer seg noe nytt under prosjektet.

Funka leverer høringssvar

Som del av Funkas interessepolitiske arbeid har vi levert høringssvar på EUs direktiv for tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner. Kort sagt mener vi at direktivet skal implementeres i Norge, og gjelde både offentlige og private virksomheter.

Møt oss på Nokios og Webdagene

Det er flere muligheter til å møte Funka live i høst! La oss fortelle deg hvordan Funka kan hjelpe din organisasjon til å oppfylle kravene for universell utforming av IKT-løsninger.

European Patients’ Forum velger Funka

Funka har fått i oppdrag å utvikle en ny nettside for European Patient's Forum, EPF.

Når standardisering må gå unna

Funkas Susanna Laurin bidrar til utviklingen av en oppdatert versjon av EN 301 549, som er nødvendig når det europeiske webtilgjengelighetsdirektivet trer i kraft om et år.

Tolke retningslinjene for universell utforming

Nå kan du påvirke, diskutere og sammenligne vurderinger av nettgrensesnitt i det nye verktøyet COMPARE. Målet er at flere mennesker skal tolke kravene i de internasjonale retningslinjene WCAG 2.0. på samme måte.

Botkyrka kommunes vei til universell utforming

Den svenske kommunen Botkyrka, like sør for Stockholm, arbeider aktivt med universell utforming. Blant annet har de vendt seg til Funka for kurs i universelt utformet publisering for deres ansatte. Ann Bjellert, strateg innom funksjonshemminger i Botkyrka kommune, forteller om kommunens vei mot å bli mer universelt utformet både når det gjelder fysisk miljø og kommunikasjon.

Hvordan gikk det, Erna?

Det nærmer seg stortingsvalg, og da er det på tide å gi Erna karakter for utfordringene hun fikk av vår konsulent Torbjørn Helland Solhaug etter at hun tiltrådte.