Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt og gjøre det universelt utformet …

Rabatt - Vi sikrer universell utforming i dine PDF-dokumenter!

Benytt anledningen nå til å sikre at dokumentene dine er tilgjengelige for alle – fram til 15. november tilbyr vi priser fra 150,- per side. Du kan sende inn så mange dokumenter du vil, benytt sjansen nå.

Stockholms kommune i forsknings- og testsamarbeid

Å arbeide tett med brukere med ulike behov er kjernen i alt vi gjør. Langsiktig samarbeid knyttet til brukere med forskjellige evner fremmer fantastiske muligheter for økt kunnskap.

Den internasjonale eldredagen

FNs internasjonale eldredag feires den 1. oktober. For oss er dette en dag hvor vi fokuserer noe mer på å koble sammen universell utforming og seniorspørsmål. I år velger vi å feire Århus litt ekstra.

Turistforeningen velger Funka

Turistforeningen har hentet inn Funka for å gjennomføre en gransking for å sikre at nettstedet ut.no oppfyller Likkestillings- og diskrimineringslovens krav på universell utforming.

En selvfølgelig del av IT-utdanningen

I et nytt, spennende EU-finansiert prosjekt, jobber vi med ledende universiteter for å sikre at fremtidige fagfolk innen web og IT får lært seg universell utforming på nett – umiddelbart.

Opprop for økt fokus på FN-konvensjonen

EUs funksjonshemmingsenhet må flyttes for at FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne gjennomføres, hevder brukerbevegelsen og ti EU-parlamentarikere.

Reiser ikke spørsmålet om webtilgjengelighet

Saken om Domino' s pizza vil bli avgjort i lavere instans. Dette betyr at den amerikanske anti-diskrimineringsloven fortsatt gjelder for Internett, noe som anses som en suksess.

Early bird-pris på Funkas Tilgjengelighetsdager 2020

Nå kan du melde deg på Tilgjengelighetsdagene 1.-2. april 2020! I år åpner vi registreringen ekstra tidlig og tilbyr ytterligere rabatt for deg som er rask. Akkurat nå ligger prisene på 8 500 kroner per person for offentlig sektor, 12 500 kroner for kommersiell sektor og 3 300 kroner for ideelle organisasjoner.