Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt og gjøre det universelt utformet …

Early bird-pris på Funkas Tilgjengelighetsdager 2019

9.-10. april 2019 skjer det igjen; Verdenseliten innen universell utforming og brukeropplevelse møtes i Stockholm for å gi deg den nyeste kunnskapen og inspirasjonen til å skape innovative løsninger som fungerer for alle! 1. juli vil ny lovgivning tre i kraft når Norge implementerer EUs regelverk om universell utforming på nett. Derfor er det enda viktigere å holde seg oppdatert om hva som gjelder og siste nytt innen teknologi, innhold og design. Som vanlig har vi rabatterte priser til nyttår. Registrer deg nå, så du er sikker på å få plass.

Ett skritt nærmere den europeiske tilgjengelighetsloven!

Etter flere år med diskusjoner ble Europaparlamentet og Ministerrådet endelig enige om en uttalelse om Europakommisjonens forslag til en europeisk tilgjengelighetslov. Sannsynligheten for at loven faktisk publiseres i år har steget betydelig.

Konferanser om smarte byer og demokrativerktøy

I november arrangerer Bufdir flere konferanser på temaet universell utforming i samfunnet. Funka deltar som foredragsholder og forteller om erfaringer fra prosjekt om verktøy for innbyggerdialog og om kommende europeisk lovgivning.

Universelt utformet turisme i Estland

Med turisme i fokus gjennomfører Funka nå flere oppdrag for Estlands myndighet for turisme, blant annet en forelesning og flere befaringer av bygd miljø og transport.

Praktiske tester av verktøy for innbyggerdialog

Funkas oppdrag for Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, KMD, går inn i en ny og spennende fase. Vår tidligere utredning har gjort at vi gjennomfører tester knyttet til implementering av verktøy for innbyggerdialog i kommunene.

Kommune ønsker å kommunisere tilgjengelig

Hvordan skriver du klarspråk? Hvordan lager du riktige lenker? Og hvordan publiserer du på en universelt utformet måte? Oskarshamn kommune i Sverige ville lære mer om dette, og leide derfor inn Funka for å holde kurs i kommunikativ tilgjengelighet.

Viktige skritt mot et universellt utformet nettsted

Värnamo kommune i Sverige lot Funka gå gjennom Word-dokumentmaler for PDF-filer som skal publiseres på nett. Dette er ett av flere viktige skritt kommunen gjør for å møte de nye kravene som fulgte med EUs direktiv for tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner.

IAAPs konferanse rundt regler om universell utforming

I en tid hvor mange komplekse lovendringer skjer samtidig, er IAAP Europe sin konferanse en gylden arene for å oppdatere deg på lover og regler for universell utforming på nett. Funka er på plass med sin ekspertise på området.