Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt og gjøre det universelt utformet …

Early bird-pris på Funkas Tilgjengelighetsdager

17.-18. april 2018 skjer det igjen; Verdenseliten innen universell utforming og brukervennlighet møtes i Stockholm for å gi deg den nyeste kunnskapen og inspirere deg til innovative løsninger som fungerer for alle! Som vanlig har vi rabatterte priser til nyttår. Registrer deg nå, så du er sikker på å få plass.

Nå lanserer vi en bransjeorganisasjon for universell utforming

Endelig kommer IAAP, den internasjonale bransjeorganisasjonen for eksperter på universell utforming, til de nordiske landene. På Bufdirs "Veien mot målet 2017 - Inspirasjonskonferanse om universell utforming" i Oslo den 30. November, presenterer Funka den nordiske regionale avdelingen av IAAP. Påmeldingsfrist: 15. november. Konferansen er gratis.

Funka leverer høringssvar

Som del av Funkas interessepolitiske arbeid har vi levert høringssvar på EUs direktiv for tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner. Kort sagt mener vi at de utvidede kravene til direktivet vil gjelde både offentlige og private selskaper når de gjennomføres i Norge.

Velg en spesialist på universell utforming

Du vet at du kan få ekspertkunnskap om universell utforming i pakkeløsninger med noen av markedets ledende IT-selskaper? Funka står for kvalitetssikring, gransking, testing og kursing når det gjelder alt som har å gjøre med universell utforming.

Begripelig tekst og informasjon for alle

”Begripelig tekst og informasjon for alle” er et treårig forskningsprosjekt med sikte på å forbedre tilgangen til forståelig og tilgjengelig samfunnsinformasjon i Sverige. I løpet av høsten utfører Funka, sammen med partnere og brukerorganisasjoner, brukertester som fokuserer på leseforståelse av ulike typer tekster.

Gyldendal tar sats med universell utforming

Gyldendal ønsker å være i forkant av forventede krav til universell utforming i utdanningssektoren. Derfor har de benyttet Funka til utdanning av sine ansatte og for ekspertgransking av sin nettplattform.

Hvordan brukes standarder i offentlige anskaffelser?

Funka har fått i oppdrag av Microsoft å undersøke i hvilken grad tilgjengelighetsstandarder brukes i offentlige anskaffelser og innkjøp. Målet med kartleggingen er å kunne utvikle bedre verktøy for å støtte innkjøpere og leverandører.

Det er på tide å sette foten ned!

En rettssak i svenske administrative høyesterett gir nå en strammere tolkning av svensk lov om støtte og tjenester til enkelte funksjonshemmede. Dette kan bety at mange mennesker mister sin rett til brukerstyrt personlig assistanse.