Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt og gjøre det universelt utformet …

Tid for fokus på universelt utformet design

Måten du presenterer informasjonen på er viktig for dine besøkende. Det er det første brukerne legger merke til og den universelle utformingen påvirker mange fler enn du tror. Funka kan hjelpe deg å designe grensesnittet, men vi holder også kurs, gransker og gjennomfører brukertester knyttet til form og design.

Priser for forståelig informasjon

Den 21. mars 2018 ble Klarspråkprisene for 2017 utdelt. Funka var på plass for å overvære prisvinnerne.

Hvor vanskelig kan det være?

Innen en ny versjon av en standard lanseres, er det lurt å teste kravene i virkeligheten. W3C gjør en grundig prosess for å sikre at WCAGs suksesskriterier er mulige å implementere. Denne gangen bidro Funka med sin egen nettside som et testobjekt.

Bedre innlevelsesøvelser med VR-teknologi

I et nyt prosjekt finansiert av Bufdir vil Funka skape virtual reality-filmer med utgangspunkt i brukernes opplevelser som skal simulere hvordan arbeidslivet kan oppleves for mennesker med nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser. Gjennom filmene kan arbeidsgivere få økt forståelse og innsikt til å gjøre arbeidsmiljøet universelt utformet.

Norsk myndighet lar Funka undersøke demokrativerktøy

Stadig flere kommuner har begynt, eller vil begynne, å bruke digitale verktøy for innbyggerdialog for å styrke lokaldemokratiet. For at alle skal kunne delta på samme vilkår må verktøyene naturligvis være inkluderende. Funka har fått finansiering for å undersøke hvordan verktøy for innbyggerdialog fungerer for personer med funksjonsnedsettelser.

Tilgjengelighetsdagene 2018

Funkas Tilgjengelighetsdager er over for denne gang. Nå kan du ta del gjennom presentasjoner, bilder og sitater. Stor takk til alle deltagere, foredragsholdere, partnere, utstillere og leverandører!

Utvikler nettstedet gjennom brukertester

Stockholm kommune er midt oppe i en omfattende utvikling av nettstedet stockholm.se. Funka er tatt inn for å gjennomføre brukertester for å sikre en optimal brukeropplevelse når byens innbyggere skal finne eller bruke en kommunal tjeneste.

Nå rekrutterer vi: Seniorrådgiver

Vi søker en seniorrådgiver som ønsker å spesialisere seg innen området universell utforming. Du har relevant utdanning innen IT / nettutvikling og erfaring med å drive kundeprosjekter på en selvstendig måte.