Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt og gjøre det universelt utformet …

Nye krav – nye kurs

I høst skjer det mye innen universell utforming. Ny lovgivning i EU vil også påvirke Norge, og det er nye versjoner av flere internasjonale standarder. Dessuten skjer teknologiutviklingen i et meget raskt tempo. Hvordan påvirkes din organisasjon av alt dette, og i hvilken rekkefølge bør tiltak gjennomføres? Lær deg alt du trenger å vite om WCAG 2.1, EUs direktiv for tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner og fremtidig lovgiving på våre online-kurs. Kursene holdes på svensk.

Funka utvikler verktøy for selvdeklarasjon

Funka har fått i oppdrag å utvikle et selvdeklarasjonsverktøy for tilsynsmyndigheten, Difi. I Norge gjelder lovkrav for universell utforming også selvbetjeningsautomater. Verktøyet skal gjøre det enklere å føre tilsyn av kravene.

Innovasjonsprosjekt om forståelig tekst

Sammen med Botkyrka kommune og Linnéuniversitetet i Sverige skal Funka ta fram en metode for å hjelpe kommuner å produsere forståelig Informasjon. Basert på erfaringer fra tidligere forskningsprosjekter tester vi nå ut ulike modeller for å nå personer med annet morsmål enn svensk. Prosjektet finansieres av Vinnova, tilsvarende Innovasjon Norge.

Den svenske Myndigheten för tillgängliga medier

I forbindelse med utarbeidelsen av sitt årsregnskap kontaktet den svenske Myndigheten för tillgängliga medier, som har til formål å samvirke til at litteratur blir tilgjengelig for alle, Funka for å få omgjort det omfattende dokumentet til et universelt utformet PDF-format.

Kravunderlag: oppdatering av Funkas populære tjeneste

Nå presenteres en ny versjon av vårt kravunderlag. Dette er en abonnementstjeneste som hjelper deg å stille rett krav på universell utforming. Oppdateringen inneholder de nylig lanserte suksesskriteriene i WCAG 2.1 og mange nye fiffige funksjoner.

Daglig leder har ordet

Askøy kommune korrigerte ikke rapporterte mangler i den universelle utformingen av nettsiden sin innen rimelig tid. Difi har dømt dem til å betale bøter til feilene er utbedret.

Fremtidens tilgjengelighet

Funkas Andreas Cederbom deltok i sommer som foredragsholder under ICCHP-konferansen i Linz, Østerrike, en forskerkonferanse med fokus på IKT-hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne. Han deler sine inntrykk rundt noen av de innovasjonene som kan komme til å bli fremtidens hjelpemidler.

IAAPs konferanse rundt regler om universell utforming

I en tid hvor mange komplekse lovendringer skjer samtidig, er IAAP Europe sin konferanse en gylden arene for å oppdatere deg på lover og regler for universell utforming på nett. Funka er på plass med sin ekspertise på området.