Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt og gjøre det universelt utformet …

Nå lanserer vi Kundenettet!

Vil du ha tilgang til masse kunnskap knyttet til universell utforming av IKT, lover og regler? Ønsker du å sikre at du alltid har riktig underlag og at du alltid får raskt svar på dine spørsmål om universell utforming? Da et kundenettet i blinken for deg.

Funkas Tilgjengelighetsdager 9.-10. april

Årets viktigeste konferanse nærmer seg. Nå i dobbelt så stort lokale og med mange spennende foredragsholdere. Meld deg på allerede nå! Gå ikke glipp IAAP Nordic´s side-arrangement dagen før Tilgjengelighetsdagene. Deltar du på begge arrangementene får du rabatt.

E-demokrati på flere nivåer

I det siste har det vært et stort fokus på innbyggerdialog i flere land. Funka har sjekket de ulike løsningene med tanke på universell utforming.

SeniorNet Sweden velger Funka

SeniorNet Sweden, tilsvarende Seniornett i Norge, skal med finansiering fra Post- och Telestyrelsen, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge, ta fram en veilederutdanning for at flere eldre skal få bedre IT-kunnskaper. Funka har fått i oppdrag å hjelpe til med kunnskap og universell utforming.

Ungdommer får verktøy til å drive universell utforming

Økt selvstendighet og mer innflytelse for unge med nedsatt funksjonsevne er to av målene for et spennende prosjekt som Funka deltar i med start nå i februar.

Fokus på eldre brukere

Funkas daglige leder, Susanna Laurin, rapporterer fra en debatt i EU-parlamentet og internasjonal standardisering som handler om å inkludere eldre i IT-utviklingen.

EN301549 er harmonisert!

Nå er det klart! EN-standarden med krav til universell utforming av IT-produkter og tjenester har fått offisiell status i forhold til EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner. Vi forklarer hvordan dette henger sammen.

Designrevisjon klarner opp Klarnas bilde

Et viktig prinsipp for banken Klarna er å se verden fra brukerens perspektiv. For å gjøre det enklere for alle kundene sine, leide de derfor inn Funka for å granske deres design basert på gjeldende standard.