Funka setter fokus på universell utforming

På høy tid å ordne PDF-dokumentene dine

La oss sikre at dine PDF-dokumenter er universelt utformede til sommeren, slik at alle mennesker får med seg budskapet ditt. Vi kan granske og fikse alle typer dokumenter eller vi kan kurse dere i å gjøre det selv – avhengig av dine behov og ønsker.

Datoer for høstens kurs er nå publisert

Jo flere som forstår hva universell utforming handler om og hvorfor det er viktig, desto lettere er det å lykkes. I tillegg er det mye morsommere å jobbe sammen. Universell utforming er hele organisasjonens, hele avdelingens, hele teamets ansvar. Derfor tilbyr vi nå grupperabatt på alle våre åpne kurs! (kusene holdes på svensk)

Funkas Tilgjengelighetsdager

For å gi så mange som mulig muligheten til å delta på vår årlige konferanse, har vi utsatt Funkas Tilgjengelighetsdager til slutten av november. Vi ser spesielt frem til spennende foredrag og inspirerende diskusjoner i år, når distansearbeid, online-kurs og nettmøter har blitt en del av hverdagen for flere og flere mennesker. Universell utforming på nett har aldri vært viktigere!

Funka utnevnt som sentral innovatør

Et av forskningsprosjektene som Funka arbeider i, har blitt analysert av Innovation Radar og Funka har blitt oppført som sentral innovatør sammen med Texthelp og Linz University.

Brønnøysundregistrene testet maskinoversettelser

Hvor godt fungerer maskinoversettelse? Kan det være et alternativ eller supplement til manuell oversettelse? Funka har testet dette på vegne av Brønnøysundregistrene.

SpareBank 1 velger Funka

Funka har fått i oppdrag å granske nett- og mobilbanken til SpareBank 1 på grunnlag av de skjerpede kravene til universell utforming, som vi har utviklet sammen med brukerorganisasjonene. Opprinnelig har SpareBank 1s løsninger et høyt nivå av universell utforming, men siden banken har høye ambisjoner, ble Funka leid inn for å se om det er rom for ytterligere forbedringer.

Digitale betalingstjenester for alle!

Funka har vunnet en innovasjonskonkurranse som har som mål å hjelpe flere mennesker til å ta i bruk digitale betalingstjenester. Post- og telestyrelsen, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge, finansierer prosjektet og Länsstyrelsen (tilsvarende Fylkesstyret) i Skåne, Sverige er vår partner.

Funkas tips for universell utforming

Uansett hvordan EUs nettdirektiv implementeres i Norge, er det en dato som er verdt å merke seg: 1. januar 2021 må hovedløsningen være universelt utformet for ikke å stride mot bestemmelsene i Likestillings- og Diskrimineringsloven. Før eller senere kommer EUs regelverk å føre til skjerpede lovkrav, i hvert fall for offentlig sektor.