Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt og gjøre det universelt utformet …

Kursfilm – en kursform som skaper fleksibilitet

Se til at alle medarbeidere får sjansen til kompetanseutvikling – abonnere på våre kursfilmer! Gjennom å ha tilgang til innspilte kurs kan du repetere og komplettere akkurat når det passer deg. Kursene er oppdelt i små apetittelige porsjoner. Nå lanserer vi vårt populære kurs om Universelt utformede PDF-dokumenter som abonnementstjeneste. Grunnkurs i universell utforming finnes allerede, og brukes av mange kunder. Filmene er på svensk.

Funka gir Difi støtte - igjen

Direktoratet for forvalting og IKT, Difi, har gitt Funka i oppdrag å videreutvikle veiledningstekstene og illustrasjonene som vi produserte i et tidligere oppdrag for tilsynsmyndigheten. Vi skal også bidra med støtte knyttet til videreutvikling av informasjonsstrukturen på Difis nettsted der materialet vil bli presentert.

Politisk kaos

I forkant av det svenske valget har vi gransket de politiske partienes nettsteder med tanke på universell utforming. Dessverre har de ikke blitt noe bedre siden forrige valg, snarere tvert imot. Gjennomgangen har tiltrukket seg stor interesse og har også blitt notert i avisen Metro.

M-Enabling Forum endelig i Europa

I høst kommer FNs initiativ G3icts store konferanse om universell utforming og eldre brukere, M-Enabling, til Europa for første gang. M-enabling Forum Europe 2018, finner sted i Düsseldorf, Tyskland i september. Funka er med i programkomiteen og deltar som partner og foreleser.

Kognitive krav til universell utforming

I et nytt forskningsprosjekt kommer Funka til å ta frem testbare krav for å sørge for at digitale grensesnitt er universelt utformede utfra et kognitivt perspektiv. Dagens standarder og regelverk har fokus på tekniske løsninger knyttet til fysiske funksjonsnedsettelser, men mange brukere har helt andre typer av behov.

Win-win i Linköping med Funkas innlevelsesøvelser

Linköpings kommune i Sverige har leid in Funka for å gjennomføre innlevelsesøvelser innenfor rammen av kompetanseutviklingsprogrammet Vinn-Vinn. Deltakere får gjennom innlevelsesøvelsene og simuleringen mulighet å oppleve hvordan bymiljøet fungerer for mennesker med ulike typer funksjonshemninger - en skikkelig tankevekker for de fleste.

Kravunderlag: oppdatering av Funkas populære tjeneste

Nå presenteres en ny versjon av vårt kravunderlag. Dette er en abonnementstjeneste som hjelper deg å stille rett krav på universell utforming. Oppdateringen inneholder de nylig lanserte suksesskriteriene i WCAG 2.1 og mange nye fiffige funksjoner.

Kronikk: Om jeg kan sertifisere meg, så kan du!

Sandra Eriksson, ekspert på universell utforming med fokus på hjelpemidler hos Funka, klarte den skriftlige eksamenen for sertifisering som bransjeorganisasjonen IAAP holder. Nå kan hun også kalle seg Web Accessibility Specialist. Her forteller hun om sin eksamensangst.