Brukertest

Våre tester filtrerer bort unødvendige feil, og kan gjennomføres med eller uten blikksporing. Systemfeil og mangler oppdages fort av personer som virkelig er avhengige av systemet. Vi tar derfor utgangspunkt i brukere som rammes hardest av manglende universell utforming når vi gjennomfører brukertestene. Dette gir umiddelbar respons på problemer med teknikk, logikk, struktur, navigering, språk og innhold. 

Brukertesten baserer seg på dine krav og mål, eller kriterier som andre har hjulpet deg med å sette opp. Alle oppgaver relatert til testen utvikles i samråd med deg. Testresultatene tolkes og presenteres i en rapport, som vi gjennomgår sammen med deg og din leverandør. Rapporten kommer med forslag til endringer og forbedringer som øker brukeropplevelsen og nettstedets universelle utforming.

Funkas brukertest forsikrer at nettstedet fungerer på den måten det var tenkt, og for så mange mennesker som mulig.

Se nettstedet ditt gjennom brukernes øyne!

Gjennom brukertester der Funkas erfarne konsulenter både filmer, tester og registrerer testpersonenes øyebevegelser, fastslår vi det som fungerer godt og mindre godt på nettstedet ditt. Blikksporing er et utmerket verktøy for å teste blant annet hvilket navigasjonskonsept som fungerer best.

Med hjelp av blikksporing kan vi registrere det brukeren ser på, og det de foretar seg senere. Her kan det være store forskjeller. Mange av kundene våre blir overrasket når de oppdager at brukerne:

  • ikke finner visse objekter i det hele tatt
  • ser ekstra lenge på visse objekter, uten å klikke på dem
  • ser og klikker på objekter som ikke er klikkbare
  • bruker lang tid på å studere tekster og objekter som burde vært enkle å forstå 
  • leter i alle ender, uten å finne det de søker etter
  • går glipp av det mest åpenbare

En vanlig brukertest kan oppdage mange av disse problemene, men med blikksporing får vi et mer komplett bilde av brukernes oppførsel, og vi får ofte bekreftet at mange av de besøkende oppfører seg relativt likt. Resultatene fra testene er visuelt tydelige og enkle å forstå. Brukertester med blikksporing resulterer i detaljerte rapporter som kan hjelpe deg til å fatte beslutninger.

Fyll ut kontaktinformasjonen din så kontakter vi deg.

Det finnes feil i skjemaet

Funkas personvernserklæring, åpnes i nytt vindu