Kjøpsbetingelser for funka.com

Produktene eller tjenestene du bruker fra Funka er knyttet til våre kjøpsvilkår for både deg og Funkas sikkerhet.

1. Selskapsinformasjon

For kjøp gjort på dette nettstedet er Funka Nu AB ansvarlig, med organisasjonsnummer 556596-4888 og adresse Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sverige. For informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger i henhold til GDPR, se avsnitt nr. 11.

2. Priser

Alle priser er oppgitt i svenske kroner, eksklusive moms. Den totale kostnaden for kjøpet, inkludert moms, vil bli tydelig vist før bestillingen er fullført, og vil inkludere alle kostnader knyttet til kjøpet, inkludert eventuelle porto- og forsendelseskostnader.

3. Levering

3. 1. Funkas live- eller tidsspesifikke kurser eller workshops

Hvert kurs gjennomføres på den dagen/klokkeslettet som er angitt på kursets kjøpsside. Betalinger gjøres på forhånd for å reservere plass til deltakeren. Deltakerne deltar på kursøkten(e) på bestemte dager og tidspunkt. Hvis dagen/tidspunktet for et kurs endres, informerer Funka kjøperen om den nye dagen/tiden for kurset innen 3 virkedager.

3. 2. Funkas Academy

Funkas forhåndsinnspilte kurs er webinnhold, som leveres umiddelbart ved kjøp. Leveransen skjer i form av å gi kjøperen tilgang til kjøpt digitalt innhold.

3. 3. Funkas Document Fixer

Funkas tjenester rundt universell utforming av dokumenter tar 10-15 dager til å levere. Faktisk leveringstid vil variere mellom hver ordre, avhengig av innholdet i bestillingen, som lastes opp av kjøperen, inkludert antall dokumenter, filtype, språk og sidetall.

3. 4. Funkas tilgjengelighetsanalyser og andre konsulenttjenester

Funkas tilgjengelighetsanalyser tar mellom en til seks uker å levere fra bestilling. Se listen nedenfor for gjeldende tidslinje for hver tilgjengelighetsanalyse:

 • XX-Small analyse: 1-2 uker
 • X-Small analyse: 2-3 uker
 • Liten analyse: 2-3 uker
 • Mellomstor analyse: 3-5 uker
 • Stor analyse: 4-6 uker

4. Frakt

Alle tjenester (inkludert analyser og dokumenter) og kurs som selges av Funka leveres enten som webinnhold eller som tjenester. Det finnes ikke noe frakt for fysiske varer noe sted.

5. Avbestilling

5. 1. Funkas live- eller tidsspesifikke kurser eller workshops

 1. Registreringen er bindende, og du vil bli fakturert etter at registreringen er fullført.
 2. Avbestilling må skje skriftlig via e-post til hej@funka.com
 3. Hvis avbestilling skjer 14 dager før kursstart, refunderes halvparten av kursavgiften.
 4. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kursstart, refunderes ikke kursavgiften.
 5. Kjøp kan overføres til andre personer i virksomheten din, men dette må meddeles skriftlig til Funka via e-post til hej@funka.com
 6. Funka har rett til å avlyse kurs. I slike tilfellet refunderes hele kursavgiften.

5. 2. Funkas Academy

Funkas forhånds innspilte kurs er webinnhold, som leveres umiddelbart ved kjøp. Avbestilling er derfor ikke mulig.

5. 3. Funkas Document Fixer

Kunder kan kansellere bestillingen opptil 24 timer etter kjøpet. For å kansellere bestillingen din, kontakt hej@funka.com

5. 4. Funkas tilgjengelighetsanalyser og andre konsulenttjenester

Kunder kan kansellere bestillingen opptil 24 timer etter kjøpet. For å kansellere bestillingen din, kontakt hej@funka.com

6. Klager

Hvis det er en feil i produktet du bestilte, eller en negativ opplevelse av tjenesten du mottok, bør du varsle oss ved å kontakte hej@funka.com innen 7 dager etter at du mottok produktet/tjenesten. Vi vil deretter informere deg om hvordan du går frem (reglene om klager finner du i forbrukerkjøpsloven).

7. Angrerett og retur

Angreretten gjelder i 14 dager fra du som kjøper har mottatt produktet/tjenesten, i henhold til lov om distansekontrakter og avtaler utenfor forretningslokaler (SFS 2005: 59) med mindre produktet er tilgang til et bestemt innhold (for eksempel opplæringsvideoer) som leveres umiddelbart etter kjøpet, eller det er en tjeneste som er fullstendig levert før angreretten utløper (for eksempel å delta på et kursarrangement, for eksempel to dager etter kjøpet). Hvis du vil kansellere kjøpet, vil du motta full refusjon for produktet/tjenesten.

8. Garanti

Siden Funka ikke selger fysiske varer, gis det ingen offisiell garanti for kjøp. Likevel er Funka forpliktet til å tilby et utmerket servicenivå. Så hvis du har spørsmål om kjøpet ditt, kan du kontakte hej@funka.com, så hjelper vi deg gjerne.

9. Betaling

Vi krever betaling for innholdet/tjenesten som ble bestilt på tidspunktet for bestillingen.

10. Personopplysninger og GDPR

Vi behandler personopplysninger i samsvar med GDPR. I forbindelse med kjøpet ditt godtar du at vi lagrer og håndterer dine personlige opplysninger. Vi lagrer informasjonen som er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg og for å kunne drive vår virksomhet. I henhold til GDPR har du rett til å få tilgang til informasjonen vi har registrert om deg. Hvis informasjonen vi lagrer om deg er irrelevant, feil eller ufullstendig, kan du be om at informasjonen blir rettet, begrenset eller slettet, noe vi gjør i den utstrekning det er mulig i henhold til gjeldende lov (for eksempel regnskapsloven). Les mer i våre retningslinjer for personvern.

Vi er ansvarlig for personopplysninger for dataene som samles inn og har inngått avtaler om personopplysningsassistent med våre underleverandører.