Firmainformasjon

Funkas forretningside er å selge konsulenttjenester rundt alt som har med universell utforming å gjøre, og selv produsere universell utforming på internett. Ved å ta utgangspunkt i at alle mennesker har ulike evner, kan vi hjelpe til med å skape et universelt utformet samfunn.

Spisskompetanse, lang erfaring og et nært samarbeid med brukerorganisasjonene, gjør at det vi produserer er av høy kvalitet og troverdighet.

Vi jobber for å skape et inkluderende samfunn, der universelt utformede løsninger er en selvfølge.

Vi forsøker å gjøre verden til et bedre sted, ved å bidra til at løsninger blir tilgjengelige for alle.

  • Styrets sete: Stockholm
  • Styret består av: Lennart Engelhardt (styreleder) og Johan Kling.