Vi tilbyr

Funka er helhetsleverandør innen universell utforming. Det betyr at vi jobber med internett, fysisk miljø, automater, kundebehandling og kommunikasjon, interne system, tegninger, apper og alt annet som mennesker skal bruke eller møte. Vi hjelper deg med kravspesifikasjoner, brukertester, granskinger, støtte under produksjon og opplæring.

Stor

Det å granske et grensesnitt i henhold til minimumskravene i loven, er en god måte å starte arbeidet med universell utforming på. Men for å kvalitetssikre at grensesnittet virkelig fungerer for alle brukere, må det mer til enn som så.

Mellomstor

Mellomstor granskning gir et komplett bilde av hvor godt testobjektet oppfyller lovens krav. Det handler om å kvalitetssikre at noe er universelt utformet.

Liten

Liten gransking fokuserer på å finne avvik fra kravene, altså noe som ikke er universelt utformet. Det handler om å finne ut hvor det trengs tiltak.