Talende Web

Talende Web er et opplesende hjelpemiddel som er gratis for brukerne. Talende Web har i mange år gitt lesestøtte til millioner av brukere i mange land. Hjelpemiddelet skiller seg fra enkle lyttefunksjoner på flere måter. Brukeren har mulighet til å tone ned bakgrunnen og få fokus på det du leser. Brukeren velger selv hvordan teksten skal markeres visuelt; forstørret eller vist på en tekstremse slik som på kino.

Hjelper mange og serveren forblir uberørt

Det er et betydelig antall mennesker i Norge som av ulike årsaker har problemer med å ta til seg skriftlig innhold:

 • 500 000 har lese- og skrivevansker 
 • 600 000 har annet morsmål enn norsk
 • 750 000 er over 65 år
 • 160 000 regnes som synshemmede
 • 100 000 har lærings- og kognitive problemer

Alle disse kan få hjelp av Talende Web, som er gratis for brukerne. Nettsteder som er tilknyttet systemet betaler en årlig avgift. For deg som er nettstedeier er dette både enkelt og sikkert. Talende Web krever ingen endringer på nettstedet og serveren forblir uberørt. Det eneste vi gjør er å registrere ditt domene som Tilknyttet til Talende Web. Konvertering fra tekst til tale skjer lokalt på brukerens enhet.

Talende Web er en revolusjon for mange

Talende web har en rekke verktøy som enkle lyttefunksjoner ikke har. Blant annet fokus/nedtoning, visuell markering av ord som leses opp, og den svært populære pek og lytt-funksjonen. Brukeren kan lagre egendefinerte innstillinger slik at Talende Web fungerer likt på alle nettsteder. Det er stor forskjell på hvordan personer med alvorlig grad av dysleksi, synshemmede med behov for forstørring og de med annet morsmål enn norsk bruker hjelpemiddelet.

Nøkkelfunksjoner

 • Pek på tekst og lytt – brukeren kan “skumhøre“ og navigere akkurat slik en lesende ville ha gjort
 • Leser alt; HTML, PDF og Word, uten å gjøre endringer på basisdesign eller struktur
 • Har alle funksjoner som et ordentlig hjelpemiddel skal ha, for eksempel fokus/nedtoning.
 • Brukeren kan benytte tekstremse, zoom, endre farge og utseende på tekst
 • Ordentlig lesestøtte; ordet som leses opp markeres visuelt
 • Brukeren kan gjøre egendefinerte innstillinger på lesehastighet og stemme
 • Talende Web fungerer likt på alle tilknyttede nettsteder
 • Talende Web kan oversette tekst til 98 ulike språk og leser opp innhold på 40 ulike språk.

Bakgrunn

I følge OECD har over 30 % av den norske befolkingen i arbeidsfør alder lesevansker. Av disse er det bare blinde, sterkt svaksynte og visse med alvorlig grad av dysleksi som får innvilget avanserte hjelpemidler av NAV Hjelpemiddelsentral.

En stor gruppe mennesker mottar ingen form for slik støtte. Rundt 10 % av internettbrukere i dag har behov for lesestøtte på nett. Derfor har Funka introdusert det opplesende hjelpemiddelet Talende Web med fokus/nedtoning, visuell markering og muligheten til å gjøre egendefinerte innstilliger av størrelse og farge på tekst samt opplesingshastighet. Svært få mottar hjelpemiddel av denne typen fra staten.

Om Talende web

Talende Web er utviklet av Texthelp, et irsk selskap med spisskompetanse på hjelpemidler. Millioner av fornøyde brukere i flere land benytter dette hjelpemiddelet helt kostnadsfritt. Produktet baserer seg på flere års forskning og vitenskapelige studier på personer med lese- og skrivevansker og deres behov for hjelpemidler.

Fyll ut kontaktinformasjonen din så kontakter vi deg.

Det finnes feil i skjemaet

Funkas personvernserklæring, åpnes i nytt vindu

Kontakt