Funka säkerställer din webbtillgänglighet

Vi analyserar, utvecklar och utbildar. Vi ger stöd, testar och sätter normer. Vi finns med i referens- och arbetsgrupper på nationell och internationell nivå. Vi har 80 % av Sveriges myndigheter som kunder. Vårt mål är hållbara digitala tjänster som funkar för alla!

Kampanj – bra för dig som har pengar kvar i årets budget!

Sitter du med planeringen inför 2021 eller har utrymme kvar i årets budget? Ta då del av Funkas populära tjänster och produkter inom tillgänglighet, faktureras i december och kan nyttjas under hela 2021. Vi har valt ut tre erbjudanden som vi vet att många av våra kunder är speciellt intresserade av. Se till att dina tjänster fungerar för alla oavsett förmåga.

Analysera – hur tillgänglig är din webbplats idag?

Vi analyserar din digitala tjänst och kontrollerar om den lever upp till kraven i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi utgår alltid från EN301549/WCAG 2.1 AA.

Din tillgänglighetsavdelning på Funka

Tillgänglighet är en färskvara! Därför behöver du löpande uppdatera, testa och förbättra dina gränssnitt. Vi erbjuder dig kombinationen expertkompetens med stöd och support både i det dagliga som i det långsiktiga arbetet.

Vi fixar dina pdf-filer

Har du hundratals pdf-dokument på din webbplats? Funka säkertställer den tekniska tillgängligheten enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Lär dig mer – gå våra utbildningar

Vi kan allt om tillgänglighet! Och vi delar gärna med oss av vår kunskap. Oavsett vilken roll du har kan vi inspirera, ge exempel och förtydliga. Gå onlineutbildning eller beställ en kundanpassad utbildning.

Funkas kommunnätverk

Sedan 2008 jobbar vi tillsammans med fler än 40 kommuner i ett nätverk för att förbättra kommunala webbplatser och intranät. Det är deltagarna som bestämmer vilka ämnen vi ska utreda, testa och diskutera!

Talande Webb

Gör din webbplats tillgänglig för de 25 % av den vuxna befolkningen som har svårt att läsa. Talande Webb ger bra hjälp till många användare genom både visuellt stöd och uppläsning.

Användningstester

Upptäck hur dina besökare upplever webbplatsen genom att låta oss testa med eye tracking. Det är ett enkelt och tydligt sätt att förbättra logik i navigering och objektplacering.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet håller dig uppdaterad på allt inom tillgänglighet och användbarhet samt ger dig förhandsinbjudningar till alla våra utbildningar och webbinarier. Starta din prenumeration idag!
Granskningen har gett oss ett tydligt underlag för våra prioriteringar och teamen är redan igång med åtgärder. Dessutom har vi fått kunskaper om till exempel apputveckling som vi kan använda på alla produktområden.

Erik Hedin, Lead Digital Accessibility, SVTi