Funka sätter fokus på tillgänglighet

Vi analyserar, utvecklar och utbildar. Vi ger stöd, testar och sätter normer. Vi finns med i referens- och arbetsgrupper på nationell och internationell nivå. Vi har 80 % av Sveriges myndigheter som kunder. Vi brukar säga att vi kan ta vilket gränssnitt som helst och göra det tillgängligt...

Utbildnings-kampanj!

Ta chansen och boka en utbildning på plats hos er med 20% rabatt. Eller anmäl dig till någon av våra öppna online-utbildningar under hösten.

Webbtillgänglighet till Högsta Domstolen

Världens största pizzaleverantör vill få ett webbtillgänglighetsärende prövat i Högsta Domstolen. Funkas Susanna Laurin reder ut bakgrunden.

Webbansvariga har inte fått tillräckligt stöd

Debattinlägg av Susanna Laurin, forsknings- och innovationschef på Funka om den sena starten att göra webbplatser och andra digitala plattformar inom offentlig sektor tillgängliga för alla, oavsett förmåga och funktionsnedsättning.

Konferens om digitalisering och innovation inom äldrevård

Funka har fått EU-kommissionens uppdrag att ge stöd till ett stort Europeiskt evenemang i Århus i september. AAL (Ambient Assisted Living Programmet) och det Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosam åldrande (EIP on AHA) ska i år för första gången genomföra sina årliga konferenser vid ett och samma tillfälle.

If väljer Funka

Funka ger stöd vad gäller granskning och utbildning för att Ifs webbplatser ska fungera för alla användare. Målet är att samtliga Ifs webbplatser ska uppfylla EUs krav på digital tillgänglighet till 23 september 2020.

Smart Cities, tjänstedesign och tillgänglighet

Norska kommuner som jobbar med konceptet Smart Cities får möjlighet att jobba med användarinvolvering på ett nytt sätt i Funkas innovationsprojekt om inkluderande tjänstedesign.

Alla barn ska få lov att läsa!

På sommarlovet arrangerar de norska läns- och regionbibliotek ett spännande initiativ för att fler barn ska läsa. Genom att välja ut aktuella ämnen och använda gamification lockar biblioteken allt fler barn till kampanjen – som naturligtvis måste funka för alla.

Ny europeisk standard om Design for All

Design för alla kan hjälpa organisationer att uppnå tillgänglighet och nå fler användare. Det är bakgrunden till den europeiska standarden EN17161, som publicerades i våras.