Är du otrygg med din digitala tillgänglighet?

Digital tillgänglighet är inget projekt, det är en process. Målet är att digital tillgänglighet blir en naturlig del av er verksamhets kultur och att ni över tid blir oberoende av externa leverantörer.

Jag vill veta hur jag kommer igång med tillgänglighet

Låt oss hjälpa dig med nästa steg på din tillgänglighetsresa. Fyll i formuläret så återkommer vi och berättar hur du kan göra - så din webbplats, app eller dokument blir tillgängliga för alla!

Vi fixar dina dokument

Har din organisation otillgängliga dokument som inte följer lagkraven? Du kan vara lugn, vi har lösningen. Med över 20 års erfarenhet av digital tillgänglighet lanserar vi nu webbtjänsten Document Fixer. Det är ett smidigt och snabbt sätt att tekniskt tillgänglighetssäkra dina befintliga dokument.

Funka Academy - utbildning inom tillgänglighet

Funka Academy erbjuder kompetensutveckling inom tillgänglighet. På alla nivåer, från grundkurser till avancerade program för specialister. Studera on-demand i egen takt och komplettera med live-sända föreläsningar och workshops. Vi anordnar även skräddarsydd utbildning på uppdrag av företag och organisationer.

Funkas kommunnätverk

Sedan 2008 jobbar vi tillsammans med fler än 60 kommuner i ett nätverk för att förbättra kommunala webbplatser och intranät. Det är deltagarna som bestämmer vilka ämnen vi ska utreda, testa och diskutera!

Granskningen har gett oss ett tydligt underlag för våra prioriteringar och teamen är redan igång med åtgärder. Dessutom har vi fått kunskaper om till exempel apputveckling som vi kan använda på alla produktområden.

Erik Hedin, Lead Digital Accessibility, SVTi