Funka sätter fokus på tillgänglighet

Vi analyserar, utvecklar och utbildar. Vi ger stöd, testar och sätter normer. Vi finns med i referens- och arbetsgrupper på nationell och internationell nivå. Vi har 80 % av Sveriges myndigheter som kunder. Vi brukar säga att vi kan ta vilket gränssnitt som helst och göra det tillgängligt...

Tillgänglighetsdagarna 2020 - Välkommen 1-2 april!

Årets viktigaste konferens närmar sig, du har väl bokat din plats? Du kan se fram emot spännande talare och intressanta föreläsningar, hjälpmedelsutställning, spelhörna och nätverkande utlovas.

Begriplig information på webben – Funkas enkät 2020

Dags för Funkas årliga undersökning om hur offentlig sektor arbetar för att samhällsinformation ska nå ut till alla. Vill du hjälpa oss att mäta hur det ligger till?

Funka i Europaparlamentet

På uppdrag av Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för funktionshinderfrågor, Disability Intergroup anordnar Funka och Universitat Autònoma de Barcelona ett halvdagsseminarium den 17 mars. Spännande föreläsare presenterar den senaste forskningen inom webb- och mediatillgänglighet och visar ny teknik. Seminariet hålls på engelska. Anmälan och mer information (på engelska)

IAAP Nordic bjuder in till konferens

31 mars håller branschorganisationen IAAP Nordic sin årliga konferens i Kista utanför Stockholm. Passa på att bli medlem så kommer du in gratis!

Chatbottar för alla?

Funka har undersökt hur chatbottar fungerar för personer med funktionsnedsättning. BufDir finansierade undersökningen som nu är klar och resultatet är öppet för alla.

Ny ungdomsorganisation tar hjälp av Funka

Tillsammans med barn och unga med språkstörning tar vi fram en ny webbplats med höga krav på tillgänglighet. Ett Arvsfondsprojekt finansierar arbetet.

Utbildning i tillgänglig turism

För att alla människor oavsett förmåga ska kunna resa och uppleva saker på lika villkor måste turistindustrin bli bättre på tillgänglighet. Nu börjar vi ta fram en utbildning för chefer och personal.

Tillgängliga läromedel

Genom utbildning i tillgänglighet hoppas norska NDLA kunna ta de första stegen mot läromedel som funkar för alla. Funka bidrar med kompetens och goda exempel.