Funka säkerställer din tillgänglighet

Vi analyserar, utvecklar och utbildar. Vi ger stöd, testar och sätter normer. Vi finns med i referens- och arbetsgrupper på nationell och internationell nivå. Vi har 80 procent av Sveriges myndigheter som kunder. Vårt mål är hållbara digitala tjänster som funkar för alla!

Funka Academy

Din lärplattform och kunskapsbank inom digital tillgänglighet. Allt framgångsrikt tillgänglighetsarbete börjar med kunskap. Nu kan du och dina kollegor enkelt ta del av hela Funkas kunskapsbank. Välkommen till Funka Academy!

Analysera – hur tillgänglig är din app eller webbplats idag?

Vi analyserar din digitala tjänst och kontrollerar om den lever upp till kraven i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi utgår alltid från EN301549/WCAG 2.1 AA.

Funkas kommunnätverk

Sedan 2008 jobbar vi tillsammans med fler än 60 kommuner i ett nätverk för att förbättra kommunala webbplatser och intranät. Det är deltagarna som bestämmer vilka ämnen vi ska utreda, testa och diskutera!

Funkas Inkluderings­barometer

Vi har testat ifall startsidan på 1 748 webbplatser möter kraven i den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). Läs mer om resultatet på webbplatsen: barometer.funka.com

Vi fixar dina dokument

Har du hundratals pdf-filer på din webbplats? Vi fixar dem: gör en teknisk tillgänglighetssäkring av dina pdf-filer och levererar fixade filer till dig.

Anmäl dig till Funkas Fredagswebbinarier

Funkas populära Fredagswebbinarer fortsätter under våren 2022! Vi blandar aktuella ämnen som våra kunder efterfrågar – du får gärna komma med tips om det är något särskilt du vill att vi tar upp! Vi publicerar datum och teman löpande.

Är min webbsida tillgänglig? – Få snabbt svar med vårt testverktyg

Med Funkas tillgänglighetscheck får du ett snabbt svar på hur många tillgänglighetsfel din sida har. Verktyget gör automatiska tester mot lagens minimikrav: WCAG 2.1 AA och EN301549. Läs mer och testa på webbplatsen check.funka.com

Granskningen har gett oss ett tydligt underlag för våra prioriteringar och teamen är redan igång med åtgärder. Dessutom har vi fått kunskaper om till exempel apputveckling som vi kan använda på alla produktområden.

Erik Hedin, Lead Digital Accessibility, SVTi