Vi gör dig trygg med din digitala tillgänglighet!

Vi analyserar, stöttar och utbildar. Vi jobbar på både nationell och internationell nivå. Vårt mål är att hjälpa dig med hållbara processer kring digital tillgänglighet!

Funka Digital Inclusion Award - Offentlig sektor 2024

Sverige ska inte bara delta i arbetet med digital tillgänglighet; Vi ska leda utvecklingen och vara en förebild som det mest digitalt inkluderande landet i Europa.

Jobbannons: Säljare med Fokus på Digital tillgänglighet

Nu söker vi en driven och engagerad säljare som också är bekväm med att hålla utbildningar inom tillgänglighet.

Jag vill veta hur jag kommer igång med tillgänglighet

Låt oss hjälpa dig med nästa steg på din tillgänglighetsresa. Fyll i formuläret så återkommer vi och berättar hur du kan göra - så din webbplats, app eller dokument blir tillgängliga för alla!

Funka Academy - utbildning inom tillgänglighet

Funka Academy erbjuder kompetensutveckling inom tillgänglighet. På alla nivåer, från grundkurser till avancerade program för specialister. Välj inspelade kurser i egen takt och komplettera med lärarledda föreläsningar och workshops.

Bli trygg med Funkas tillgänglighetsabonnemang

Digital tillgänglighet är inget projekt, det är en process. Målet är att digital tillgänglighet blir en naturlig del av er verksamhets kultur och därmed blir ni över tid oberoende av externa leverantörer. Funka erbjuder olika sätt för er nå målen utifrån er mognadsnivå, ambition och resurser. Alla metoder, produkter och tjänster syftar till att ni snabbt ska uppnå en hög grad av tillgänglighet på era digitala tjänster, samtidigt som er organisation utvecklar sina kunskaper. Tack vare de olika lagkraven kan vi gemensamt kontinuerligt mäta kvalitén på ert tillgänglighetsarbete. Genom vårt samarbete skapas ett mer tillgängligt samhälle för alla. Att ni dessutom kommer att uppnå bättre resultat är ett faktum.

Vi fixar dina dokument

Har din organisation otillgängliga dokument som inte följer lagkraven? Du kan vara lugn, vi har lösningen. Med över 20 års erfarenhet av digital tillgänglighet lanserar vi nu webbtjänsten Document Fixer. Det är ett smidigt och snabbt sätt att tekniskt tillgänglighetssäkra dina befintliga dokument.

Funkas kommunnätverk

Sedan 2008 jobbar vi tillsammans med fler än 60 kommuner i ett nätverk för att förbättra kommunala webbplatser och intranät. Det är deltagarna som bestämmer vilka ämnen vi ska utreda, testa och diskutera!