Funka säkerställer din tillgänglighet

Vi analyserar, utvecklar och utbildar. Vi ger stöd, testar och sätter normer. Vi finns med i referens- och arbetsgrupper på nationell och internationell nivå. Vi har 80 % av Sveriges myndigheter som kunder. Vårt mål är hållbara digitala tjänster som funkar för alla!

Analysera – hur tillgänglig är din app eller webbplats idag?

Vi analyserar din digitala tjänst och kontrollerar om den lever upp till kraven i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi utgår alltid från EN301549/WCAG 2.1 AA.

Utbilda dig i sommar - lär dig mer om tillgänglighet

Vi på Funka har en rad inspirerande och pedagogiska utbildningar inom digital tillgänglighet. Utbildningarna handlar om allt från lagkrav, WCAG, appar och tillgängliga dokument till Design/UX. Med vår sommarkampanj får du obegränsad tillgång till utbildningssidan under juni, juli och augusti.
Vid beställning ange kampanjkoden: Summerboost

Ladda ner Funkas App Guide

Den 23 juni ska appar vara tillgängliga. Vet du vad du behöver göra för att din mobila app ska uppfylla lagkraven? Vi har summerat de sju vanligaste kraven och gjort dem enkla att förstå och testa. Ladda ner vår checklista och börja skapa tillgängliga appar för alla användare idag. Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av materialet kostnadsfritt.

Hyr din tillgänglighetsavdelning

Tillgänglighet är en färskvara! Därför behöver du löpande uppdatera, testa och förbättra dina gränssnitt. Vi erbjuder dig kombinationen expertkompetens med stöd och support både i det dagliga som i det långsiktiga arbetet.

Funkas WCAG guide

Funkas WCAG guide är marknadens mest effektiva verktyg för att säkerställa tillgänglighet. Det funkar lika bra vid löpande förvaltning som vid upphandling, filtrerat exakt för de roller du behöver. Dessutom uppdateras kraven löpande så du kan vara säker på att alltid ha rätt underlag för att uppfylla Webbtillgänglighetsdirektivet!

Talande Webb

Gör din webbplats tillgänglig för de 25 % av den vuxna befolkningen som har svårt att läsa. Talande Webb ger bra hjälp till många användare genom både visuellt stöd och uppläsning.

Funkas kommunnätverk

Sedan 2008 jobbar vi tillsammans med fler än 40 kommuner i ett nätverk för att förbättra kommunala webbplatser och intranät. Det är deltagarna som bestämmer vilka ämnen vi ska utreda, testa och diskutera!

Vi fixar dina dokument

Har du hundratals pdf-filer på din webbplats? Vi fixar dom och gör en teknisk tillgänglighetssäkring av dina pdf-filer och levererar fixade filer till dig.

Anmäl dig till Funkas Fredagswebbinarier

Funkas populära Fredagswebbinarer fortsätter i vår. Vi blandar aktuella ämnen som våra kunder efterfrågar – du får gärna komma med tips om det är något särskilt du vill att vi tar upp! Vi publicerar datum och teman löpande.
Granskningen har gett oss ett tydligt underlag för våra prioriteringar och teamen är redan igång med åtgärder. Dessutom har vi fått kunskaper om till exempel apputveckling som vi kan använda på alla produktområden.

Erik Hedin, Lead Digital Accessibility, SVTi