Funka sätter fokus på tillgänglighet

Vi analyserar, utvecklar och utbildar. Vi ger stöd, testar och sätter normer. Vi finns med i referens- och arbetsgrupper på nationell och internationell nivå. Vi har 80 % av Sveriges myndigheter som kunder. Vi brukar säga att vi kan ta vilket gränssnitt som helst och göra det tillgängligt...

Behöver du hjälp med din tillgänglighetsredogörelse?

Funka hjälper till med allt som har med Lag om tillgänglighet i digital offentlig service och Webbtillgänglighetsdirektivet att göra!

Just nu: rabatt på att göra pdf-dokument tillgängliga!

Passa på att säkra tillgängligheten i dina dokument - fram till 15 november erbjuder vi lägre priser. Du kan skicka in hur många dokument du vill, så ta chansen.

Funka i Kenya

Med finansiering från Världsbanken har Funka gett stöd till nationella och regionala aktörer i Kenya. Målet är att införa standarder och policies inom digital tillgänglighet, med fokus på upphandling.

Stockholms stad väljer Funka

Funka granskar och bearbetar texter samt utbildar Stockholms stads kommunikatörer i klarspråk och begriplighet.

Inkludering genom utbildning

I ett nytt EU-projekt ska Funka tillsammans med partners från Slovakien och Tjeckien bidra till ökad tillgänglighet för personer med synnedsättning.

Funka på Dysleximässan

I mitten på oktober deltog vi på Dysleximässan i Uppsala för att visa upp Funkas verksamhet och de hjälpmedel vi erbjuder.

Ny version av EN301549 publicerad

Nu publiceras version 3 av EN301549, med flera intressanta nyheter.

Boka tidigt-rabatt på Funkas Tillgänglighetsdagar 2020

Nu kan du anmäla dig till Tillgänglighetsdagarna 1-2 april 2020! I år öppnar vi registreringen extra tidigt och erbjuder ytterligare rabatt för dig som är snabb. Just nu ligger priserna på 9 000 kronor per person för offentlig sektor, 13 300 kr för kommersiell sektor och 3 500 kr för ideella organisationer.