Funka säkerställer din webbtillgänglighet

Vi analyserar, utvecklar och utbildar. Vi ger stöd, testar och sätter normer. Vi finns med i referens- och arbetsgrupper på nationell och internationell nivå. Vi har 80 % av Sveriges myndigheter som kunder. Vårt mål är hållbara digitala tjänster som funkar för alla!

Analysera – hur tillgänglig är din webbplats idag?

Vi analyserar din digitala tjänst och kontrollerar om den lever upp till kraven i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi utgår alltid från EN301549/WCAG 2.1 AA.

Lär dig mer – gå våra utbildningar

Vi kan allt om tillgänglighet! Och vi delar gärna med oss av vår kunskap. Oavsett vilken roll du har kan vi inspirera, ge exempel och förtydliga. Gå onlineutbildning eller beställ en kundanpassad utbildning.

Funkas kommunnätverk

Sedan 2008 jobbar vi tillsammans med fler än 40 kommuner i ett nätverk för att förbättra kommunala webbplatser och intranät. Det är deltagarna som bestämmer vilka ämnen vi ska utreda, testa och diskutera!

Funkas Tillgänglighetsdagar 2020

Funkas Tillgänglighetsdagar 24-25 november 2020 blir digitalt live-event! Vi kommer att skapa det mesta intressanta och tillgängliga digitala live-event du kan föreställa dig, med stort utrymme för interaktion och nätverkande.

Anmäl dig till Funkas Fredagswebbinarier

Ökade lagkrav parallellt med att allt mer sker online gör att digital tillgänglighet är viktigare än någonsin. Vi bidrar med kunskap, erfarenhet och inspiration på Funkas Fredagswebbinarium, alla helgfria fredagar kl 13.00 - 13.30

Talande Webb

Gör din webbplats tillgänglig för de 25 % av den vuxna befolkningen som har svårt att läsa. Talande Webb ger bra hjälp till många användare genom både visuellt stöd och uppläsning.

Användningstester

Upptäck hur dina besökare upplever webbplatsen genom att låta oss testa med eye tracking. Det är ett enkelt och tydligt sätt att förbättra logik i navigering och objektplacering.

Tillgänglighet som tjänst

Tillgänglighet är en färskvara! Därför behöver du ständigt uppdatera, testa och förbättra dina gränssnitt. Vi hjälper dig att planera, analysera och åtgärda eventuella brister.

Vi fixar dina pdf-filer

Har du hundratals pdf-dokument på din webbplats? Funka säkertställer den tekniska tillgängligheten enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service