Funkas kommunnätverk

Vi träffas regelbundet, både fysiskt och online. Vi arbetar tillsammans med aktuella frågor som berör kommunal kommunikation och tillgänglighet. Det handlar om allt från e-tjänster till effektivitet, vi testar koncept och arbetar med innehåll. Alla som är med får tillgång till det material som arbetas fram.

I kommunnätverket får du:

 • Träffa andra som jobbar med kommunal kommunikation, information både fysiskt och online
 • Uppdateringar inom lagstiftning
 • Tillgång till massor av studier och uppdaterat testresultat
 • Möta några av Sveriges främsta konsulter inom digital tillgänglighet.

Som medlem i nätverket får du tillgång till allt material på vår kundwebb. Delta på arbetsmöten, webbinarium och nätverka i den slutna facebookgruppen.

Tjänsten erbjuder dessutom fritt deltagande på alla våra onlineutbildningar. Få stöd av våra tillgänglighetsexperter med er tillgänglighetsredogörelse och få tillgång till vårt unika kravverktyg för att upphandla tillgängligt.

Funkas nätverksträffar är en riktig höjdpunkt. Bra och relevanta föreläsningar, och man lämnar alltid träffarna full med energi och ny kunskap.

Kristina Kamsten, Kommunikation Ånge kommun

Kostnadseffektivt och lärorikt

Genom att arbeta tillsammans med dig och din kommun uppnår vi en hög kvalitet på våra träffar. Du som deltagare kan det mesta om kommunal information och vi kan allt om användbarhet och tillgänglighet. Med gemensamma krafter kan vi genomföra väldigt omfattande användartester och samla en imponerande kompetens vad gäller kommunala frågor.

I nätverket arbetar vi med frågor som rör:

 • Externwebb
 • Intranät
 • E-tjänster, integration mot andra system
 • Förvaltning och effektivitet
 • Lagstiftning, riktlinjer, strategier
 • Krav, standarder och specifikationer

Alla kommuner är hjärtligt välkomna att delta i vårt nätverk. Du betalar en årlig avgift för medlemskapet och får tillgång till vår kundwebb, arbetsmöten, sluten facebookgrupp, webbinarium, kravverktyg, stöd av tillgänglighetsexpert och fri anmälan till alla våra online utbildningar.

Nu får ni möjligheten att även bjuda in era kommunala bolag och därmed dela på medlemsavgiften.

Nästa nätverksträff är planerad till den 21-22 september. Som vanligt erbjuder vi en spännande blandning av ämnen och presentationer från kommuner, Funkas konsulter och inbjudna experter:

 • Mölndal stad berättar om sitt sociala intranät
 • Jönköpings kommun berättar om hur en kommun kan arbeta med storytelling
 • Göteborgs stad berättar om deras arbete med klarspråk
 • Tillgänglighet i appar
 • Råd kring tillgänglighetsredogörelse
 • Tillgänglighetsfunktioner i sociala medier

Vill du veta mer om Funkas kommunnätverk eller kanske komma på en nätverksträff för att själv uppleva hur givande det är? Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Kontakt

Frida Sandberg

Titel: Ansvarig för Kommunnätverket

frida.sandberg@funka.com (Frida Sandberg)

+46 76 319 15 64 (Frida Sandberg)

Kommuner som deltagit i Funkas kommunnätverk