Så fungerar Talande Webb

Den här webbplatsen är ansluten till Talande Webb.


Talande webb har ett lättmanövrerat verktygsfält som låter dig ta del av information på olika sätt och språk.

Med Talande Webb kan du peka och få allt innehåll uppläst samtidigt som texten markeras visuellt med textremsa eller nedtoning. Du kan själv ställa in hur texten ska visas och bli uppläst. Hjälpmedlet läser webbsidor och pdf-filer, du kan sedan spara uppläst tal som mp3. Det går även att få innehållet översatt och uppläst på en mängd olika språk.

Du kan aktivera Talande Webb så snart du kommer in på webbplatsen genom att klicka på Talande Webb-ikonen i sidhuvudet.

Funktioner

Peka och läs

När ikonen med fingret är markerad läser Talande Webb upp texten du pekar på, samtidigt som texten markeras och du får en visuell återkoppling.

Läs upp löpande / markera och läs

Vill du läsa upp hela webbplatsen så trycker du på play-knappen. Du kan sedan pausa, spela igen samt avsluta när du vill. Den här funktionen fungerar bäst vid långa texter. Du kan även först markera den text eller det stycke du vill få uppläst och sedan klicka på play-knappen, då börjar uppläsningen vid den valda markeringen.

Översättning och uppläsning på andra språk

Ibland kan det vara betydelsefull att kunna ta sig till informationen på ett annat språk. Talande webb kan översätta texter till 98 olika språk, och även läsa upp texterna på 40 språk. Hela webbplatsen översätts och läses upp på det språk du väljer.

Spara ner som mp3

Du kan välja att spara ner text som en mp3 (ljudfil). Markera den text du vill spara och klicka på ikonen. Du får då döpa filen och spara den på din dator. Den här funktionen är praktisk när du vill få en längre text uppläst på bussen på vägen hem eller repetera informationen flera gånger, utan att vara uppkopplad mot internet.

Nedtoning

När nedtoning är aktiverad så visas en läslinjal samtidig som resterande delar nedtonas. Den här funktionen hjälper dig att hålla koncentrationen på det du läser utan att bli distraherad av annat.

Textförstoring

Med hjälp av förstorings-hjälpmedlet så kommer även texten att förstoras vid uppläsning, en textremsa visas då överst på sidan samtidigt som texten läses upp.

Förenkling

Genom att aktivera förenkling av sidan så försvinner distraherande innehåll på webbplatsen samt förenklar textens färg och storlek. Du kan även utforma texten på sätt som passar dig bäst, till exempel öka kontraster genom att lägga vit text på svart bakgrund.

Information

Denna knapp förklarar de olika funktionerna i Talande Webb.

Inställningar för Talande Webb

Under inställningar kan du göra dina personliga val. Inställningarna sparas automatiskt för den webbplats som du besöker.

Rösthastighet
Välj vilken hastighet du vill ha på uppläsningen.
Talläge
Välj om du vill klicka eller hovra över en text för att få den uppläst.
Ange när något är länkat
Välj det här alternativet om du vill att Talande Webb ska meddela dig när texten är länkad.
Meddela länkar med ett ord
Här kan du välja vilket ord som Talande Webb ska använda när texten är länkad.
Textförstoringsstorlek
Här väljer du vilken storlek du vill ha på textremsan.
Användargränssnitt
Här kan du välja bakgrundsfärger, läsljus, bakgrundens opacitet, läsljusets ogenomskinlighet samt läsljushöjd.
Teman
Här väljer du om du vill byta färg på verktygsfältet och textmarkeringen. Välj den färg som passar dig bäst.