Bolagsfakta

Funkas affärsidé är att sälja konsulttjänster kring allt som har med tillgänglighet att göra och själva producera tillgänglighet på internet. Genom att utgå från att alla människor har olika förmågor kan vi hjälpa till att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla.

Spjutspetsteknik, lång erfarenhet och ett nära samarbete med funktionshinderrörelsen borgar för hög kvalitet och trovärdighet i det vi producerar. Vi jobbar för att skapa ett inkluderande samhälle, där tillgänglighet är en självklarhet, för alla, överallt.

Vi försöker bidra till en bättre värld genom att verka för ökad tillgänglighet för alla individer.

  • Styrelsens säte: Stockholms län
  • Styrelsen består av: Lennart Engelhardt (ordförande) och Johan Kling
  • Organisationsnummer: 559143-6026