Vi erbjuder

Funka är helhetsleverantör vad gäller tillgänglighet. Det betyder att vi jobbar med webb, byggd miljö, automater, bemötande, interna system, ritningar, appar och allt annat som människor ska använda. Vi hjälper dig med krav, användartester, granskningar, stöd och utbildning.

Kravunderlag med prenumeration

Funkas Kravunderlag är marknadens mest effektiva verktyg för att säkerställa tillgänglighet. Det funkar lika bra vid löpande förvaltning som vid upphandling, filtrerat exakt för de roller du behöver. Dessutom uppdateras kraven löpande så du kan vara säker på att alltid ha rätt underlag för att uppfylla Webbtillgänglighetsdirektivet!

Utbildningsfilmer

Många av våra kunder upplever att det är svårt att bibehålla kompetensen i organisationen. Personal slutar, går på föräldraledighet eller får nya arbetsuppgifter. Vi håller därför på att ta fram en hel serie med utbildningsfilmer.

Tillgängliga intranät

Är ditt intranät lika användbart och tillgängligt som din externa webbplats? Det kan vara dags att titta inåt och se till att dina medarbetare får bra verktyg!

Redaktörsmanual

Minst hälften av kraven på tillgänglighet påverkas av vad du som publicerar gör. Därför har vi utvecklat en prenumerationstjänst som fungerar både som manual och uppslagsverk för webbredaktörer. Vi ger konkreta rekommendationer om bland annat