Vi erbjuder

Funka är helhetsleverantör vad gäller tillgänglighet. Det betyder att vi jobbar med webb, bemötande, interna system, appar och allt annat som människor ska använda. Vi hjälper dig med krav, användartester, granskningar, stöd och utbildning.

Analysera – hur tillgänglig är din webbplats idag?

Liten

Passar dig som vill kontrollera kvaliteten på en leverantörs arbete eller få en fingervisning om hur pass tillgänglig din nuvarande webbplats är

  • Checklista med bedömningar för samtliga lagkrav.
  • Utförliga rekommendationer och lösningsförslag på ett par prioriterade lagkrav.

Mellan

Om du vill vara säker på att följa lagen, få en oberoende kontroll av hur tillgängligt ditt gränssnitt är och få ett underlag till din tillgänglighetsredogörelse.

  • Checklista med bedömningar för samtliga lagkrav.
  • Utförliga rekommendationer och lösningsförslag för alla granskade krav.
  • Sammanfattning med prioriteringar.

Stor

Uppfyll lagkraven och se till att alla människor oavsett förmåga kan ta till sig information och utföra tjänster. Med denna granskning får du ett mycket starkt verktyg för fortsatt arbete med ditt gränssnitt.

  • Checklista med bedömningar för samtliga lagkrav.
  • Utförliga rekommendationer och lösningsförslag för alla granskade krav.
  • Sammanfattning med prioriteringar.
  • Komplett checklista med bedömningar enligt Funkas samtliga rekommendationer.