Vi erbjuder

Funka är helhetsleverantör vad gäller tillgänglighet. Det betyder att vi jobbar med webb, byggd miljö, automater, bemötande, interna system, ritningar, appar och allt annat som människor ska använda. Vi hjälper dig med krav, användartester, granskningar, stöd och utbildning.

Inventering inför lagkraven

Oavsett vilken status din organisation har på tillgänglighet finns det ett antal saker du behöver göra för att uppfylla kraven i Webbtillgänglighetsdirektivet. Lagen har olika tidsfrister för olika delar, så om du jobbar klokt behöver det varken bli dyrt eller svårt.

Granskning mot lagkrav

Det är hög tid att kontrollera hur dina digitala kanaler uppfyller kraven på tillgänglighet. Lag om tillgänglighet till digital offentlig service innebär att offentlig sektor måste uppfylla kraven och deklarera sin status vad gäller tillgänglighet. Vi hjälper dig gärna!

Kravunderlag med prenumeration

Funkas Kravunderlag är marknadens mest effektiva verktyg för att säkerställa tillgänglighet. Det funkar lika bra vid löpande förvaltning som vid upphandling, filtrerat exakt för de roller du behöver. Dessutom uppdateras kraven löpande så du kan vara säker på att alltid ha rätt underlag för att uppfylla Webbtillgänglighetsdirektivet!

Utbildningsfilmer

Många av våra kunder upplever att det är svårt att bibehålla kompetensen i organisationen. Personal slutar, går på föräldraledighet eller får nya arbetsuppgifter. Vi håller därför på att ta fram en hel serie med utbildningsfilmer.

Talande Webb

Gör din webbplats tillgänglig för de 25 % av den vuxna befolkningen som har svårt att läsa. Talande Webb ger bra hjälp till många användare genom både visuellt stöd och uppläsning.

Tillgängliga pdf-filer

Viktig information som blanketter och formulär läggs ofta ut i pdf-format på webben. Men en pdf-fil är inte automatiskt tillgänglig. Till exempel kan den inte läsas av hjälpmedelsanvändare om den inte är gjord på rätt sätt.

Tillgängliga intranät

Är ditt intranät lika användbart och tillgängligt som din externa webbplats? Det kan vara dags att titta inåt och se till att dina medarbetare får bra verktyg!

Redaktörsmanual

Minst hälften av kraven på tillgänglighet påverkas av vad du som publicerar gör. Därför har vi utvecklat en prenumerationstjänst som fungerar både som manual och uppslagsverk för webbredaktörer. Vi ger konkreta rekommendationer om bland annat