Vi erbjuder

Funka är helhetsleverantör vad gäller tillgänglighet. Det betyder att vi jobbar med webb, byggd miljö, automater, bemötande, interna system, ritningar, appar och allt annat som människor ska använda. Vi hjälper dig med krav, användartester, granskningar, stöd och utbildning.

Vi hjälper dig uppfylla lagkraven!

Funka har tagit fram nya tjänster som hjälper dig att uppfylla Webbtillgänglighetsdirektivets krav på tillgänglighet. Med samma metodik som EU-kommissionen kräver för tillsyn ger vi dig precis det stöd du behöver.

Våra utbildningar i tillgänglighet

Funka erbjuder kontinuerligt ett brett utbud av utbildningar som tar upp olika aspekter av tillgänglighet. Genom oss kan du lära dig om juridik, design, teknik och redaktörskap med tillgänglighetsfokus.

Funkas Tillgänglighetsdagar 2020

1-2 april 2020 träffas världseliten inom tillgänglighet och användbarhet traditionsenligt i Stockholm för att ge dig den allra senaste kunskapen och inspirera dig till innovativa lösningar som funkar för alla.

Inkluderande design

God form är en förutsättning för hög tillgänglighet. Funka kan hjälpa dig med allt från att granska designskisser till att formge din webbplats eller ge råd kring responsivitet.