Vi erbjuder

Funka är helhetsleverantör vad gäller tillgänglighet. Det betyder att vi jobbar med webb, byggd miljö, automater, bemötande, interna system, ritningar, appar och allt annat som människor ska använda. Vi hjälper dig med krav, användartester, granskningar, stöd och utbildning.

Stor - Utökad granskning av lagkrav och tillgänglighet

Båda våra produkter Granskning mot lagkrav och Stickprovsgranskning mot lagkrav handlar om lagens krav. Du vet att EN-standarden/WCAG inte räcker för att alla människor ska kunna använda gränssnittet.

Mellan - Granskning mot lagkrav

Granskningen fokuserar på att kontrollera att samtliga krav är uppfyllda och kommer att genomföras på ett mindre antal gränssnitt. Det handlar om att säkerställa att något är tillgängligt.

Liten - Granskning mot lagkrav

Liten granskning fokuserar på att hitta avsteg från kraven, alltså att något inte är tillgängligt. Det handlar om att hitta det som behöver åtgärdas.