Vi erbjuder

Funka är helhetsleverantör vad gäller tillgänglighet. Det betyder att vi jobbar med webb, byggd miljö, automater, bemötande, interna system, ritningar, appar och allt annat som människor ska använda. Vi hjälper dig med krav, användartester, granskningar, stöd och utbildning.

Nytt verktyg för krav på tillgänglighet

Nu lanserar vi vårt effektiva verktyg för kravställning som du kan använda i upphandling och internt, filtrerat exakt för de roller du behöver! Dessutom uppdateras kraven löpande så du kan vara säker på att alltid ha rätt underlag. Ett effektivt verktyg för dig som vill följa Webbtillgänglighetslagen!

Utbildningsfilmer

Många av våra kunder upplever att det är svårt att bibehålla kompetensen i organisationen. Personal slutar, går på föräldraledighet eller får nya arbetsuppgifter. Vi håller därför på att ta fram en hel serie med utbildningsfilmer.

Granskning

Funka granskar tillgänglighet och användbarhet i alla tänkbara gränssnitt. Ofta är grundwebbplatsen relativt bra, medan e-tjänster och interna system kan behöva en extra genomgång.

Tillgängliga intranät

Är ditt intranät lika användbart och tillgängligt som din externa webbplats? Det kan vara dags att titta inåt och se till att dina medarbetare får bra verktyg!

Funkas redaktörsmanual

Minst hälften av kraven på tillgänglighet påverkas av vad du som publicerar gör. Därför har vi utvecklat en prenumerationstjänst som fungerar både som manual och uppslagsverk för webbredaktörer. Vi ger konkreta rekommendationer om bland annat