Vi erbjuder

Funka är helhetsleverantör vad gäller tillgänglighet. Det betyder att vi jobbar med webb, byggd miljö, automater, bemötande, interna system, ritningar, appar och allt annat som människor ska använda. Vi hjälper dig med krav, användartester, granskningar, stöd och utbildning.

Funkas kommunnätverk

Sedan 2008 jobbar vi tillsammans med fler än 50 kommuner i ett nätverk för att förbättra kommunala webbplatser och intranät. Det är deltagarna som bestämmer vilka ämnen vi ska utreda, testa och diskutera!

Öppna utbildningar

Funka erbjuder kontinuerligt ett brett utbud av utbildningar som tar upp olika aspekter av tillgänglighet. Genom oss kan du lära dig om juridik, design, teknik och redaktörskap med tillgänglighetsfokus.

Inventering inför lagkraven

Oavsett vilken status din organisation har på tillgänglighet finns det ett antal saker du behöver göra för att uppfylla kraven i Webbtillgänglighetsdirektivet. Lagen har olika tidsfrister för olika delar, så om du jobbar klokt behöver det varken bli dyrt eller svårt.

Granskning mot lagkrav

Det är hög tid att kontrollera hur dina digitala kanaler uppfyller kraven på tillgänglighet. Lag om tillgänglighet till digital offentlig service innebär att offentlig sektor måste uppfylla kraven och deklarera sin status vad gäller tillgänglighet. Vi hjälper dig gärna!

Kravunderlag med prenumeration

Funkas Kravunderlag är marknadens mest effektiva verktyg för att säkerställa tillgänglighet. Det funkar lika bra vid löpande förvaltning som vid upphandling, filtrerat exakt för de roller du behöver. Dessutom uppdateras kraven löpande så du kan vara säker på att alltid ha rätt underlag för att uppfylla Webbtillgänglighetsdirektivet!

Tillgängliga intranät

Är ditt intranät lika användbart och tillgängligt som din externa webbplats? Det kan vara dags att titta inåt och se till att dina medarbetare får bra verktyg!