Forskning & innovation

Varför håller Funka på med forskning? Det är inte så många mindre konsultbolag som satsar på vetenskaplig metodik och det verkar knappast ekonomiskt lönsamt att skapa ny kunskap som blir fri för alla att använda. Men svaret är enkelt: vi forskar för att det behövs.

Äntligen drar vi igång projektet "Alla kan texta"

För dig som anmält din organisation som aktivt deltagande i projektet ”Alla kan texta”, eller som är intresserad av att veta mer innan du anmäler dig, erbjuder vi två informationstillfällen online där vi går igenom upplägget och svarar på frågor. Deltagande är helt kostnadsfritt - projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Webbinarium om projektet Alla kan texta!

Välkommen på webbinarium fredag 11 november kl 13.00-14.30. Både nuvarande och kommande lagstiftning ställer krav på textning av video, men många tror eller tycker att det är svårt och dyrt. Vi vill visa att autotextning kan vara en del av lösningen – under förutsättning att den är tillräckligt bra.

Textar du dina filmer?

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer krav på textning av video, men många tycker det är både svårt och dyrt. Vi tror att autotextning kan vara en del av lösningen – om vi gemensamt ser till att den blir tillräckligt bra. Vill du hjälpa till?

Rapport om kartläggningen

Rapporten från den andra etappen av projektet ”Talet som ett digitalt verktyg” är nu klar. I rapporten redogör vi bland annat vad etappen handlade om och vilka resultat vi har uppnått.

Alla kan texta!

Tillsammans med Hörselskadades Riksförbund jobbar Funka för att fler ska texta sina möten, videos och konferenser. Tillsammans kan vi höja kvaliteten på autotextning och därmed sänka trösklarna för att använda textning – det är bra för alla!

Kartläggningen av kommunikationstjänster

Nu kan du läsa en rapport från den första etappen av projektet ”Talet som ett digitalt verktyg”. Rapporten presenterar resultatet av marknadsundersökningen av röststyrda kommunikationstjänster som används inom offentlig sektor, banker och andra samhällsviktiga institutioner.

Röststyrning - hur funkar det för dig?

I den andra etappen av projektet ”Talet som ett digitalt verktyg” undersöker vi vilka röststyrda produkter och tjänster som används mest av målgruppen och hur dessa upplevs. Det gör vi genom en enkät. Svara gärna och sprid den till dina kompisar och kolleger!

Röststyrda kommunikationstjänster

Vilka använder röststyrda kommunikationstjänster och till vad? Finns det alternativ? Det tar vi reda på genom en enkät – hjälp oss gärna att sprida den!

Webbinarium: Talet som ett digitalt verktyg

Talstyrda tjänster och verktyg – hur fungerar de för personer som stammar? Fredagen den 22 oktober 2021 uppmärksammade vi den Internationella Stamningsdagen genom att organisera ett online event om digital tillgänglighet för personer med talsvårigheter. Observera att webbinariet var på engelska.

Talet som ett digitalt verktyg

Nu börjar ett spännande projekt om digital tillgänglighet för personer som stammar. Stamningsförbundet och Funka ska granska, testa och ta fram lösningar på en ofta bortglömd del av tillgängligheten.

Sök vår kurs – bli användarexpert!

Nu börjar antagningen till folkhögskolekursen Användare som experter, där du som själv har upplevt otillgänglighet på webben får lära dig om webbtillgänglighet. Skicka in din ansökan idag!

Buddy – din bästa kompis!

Tillsammans med Johannes Kepler Universitetet i Österrike har Funka fått finansiering för att utveckla ett AI-baserat verktyg för att rekommendera hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. EU-kommissionen finansierar forskningsprojektet.

2020 års undersökning

Våren 2020 genomförde vi än en gång vår enkät om hur offentlig sektor jobbar med begriplig information på webben. En majoritet av de svarande menar nu att deras organisationer följer reglerna för klarspråk. Samtidigt kvarstår vissa brister: lättlästa texter är fortfarande ovanliga, och få organisationer mäter hur olika målgrupper tar emot informationen.

Tillgänglighet i Högre utbildning – webbinarium

Den 19 februari anordnade IAAP Nordic ett webbinarium i samarbete med sina projektpartners: Funka, Mittuniversitetet, Mediauniversitetet i Stuttgart och Universitetet i Genova. Eventet var en del av forskningsprojektet IWAC.

Funkas undersökning om klarspråk

Vårdat, enkelt och begripligt. Så lyder de tre ledorden för klarspråk, en metod för att så många som möjligt ska kunna ta del av information. Men hur arbetar offentlig sektor egentligen med samhällsinformation på webben? Det undersöker vi i vår årliga enkät om begriplig information på webben: Klarspråksundersökningen.

Projektresultat

Resultaten från We4AuthorsFEAT-projektet publiceras regelbundet på den här sidan så att alla intressenter kan dra nytta av det. När de slutliga mallarna är klara kommer de också att finnas tillgängliga på EpiServer MarketPlace och GitHub.

Dålig involvering i utvecklingen

Dålig involvering i utvecklingen av IT-tjänster i kommunerna - Independent Living skriver om projektet. 

Testa att handla på internet i en trygg miljö

Nu har du chansen att prova hur det går till och lära dig mer om att handla på internet, utan att riskera att något går fel.

Att ta vara på användarnas expertis

Ett EU-finansierat forskningsprojekt där Funka fokuserar på användarnas erfarenheter av tillgänglighet.

Ökad digital delaktighet för unga funkisar

Fredag den 29 januari kl 13-15 är du välkommen på ett online event om hur digital tillgänglighet kan stärka unga personer med funktionsnedsättning att bli mer delaktiga i samhället. Det markerar också slutet på det EU-finansierade forskningsprojektet DA4YOU.

Involvera användarna - workshop

Den 27 januari anordnar Funka tillsammans med norska och finska funktionshinderorganisationer en online workshop om användarinvolvering. Workshopen är en del av forskningsprojektet Involvera användarna och nu vill vi involvera dig!

Vill du lära dig mer om inbyggd/automatisk tillgänglighet?

Nu har du chansen att påverka, pröva och bidra till innovativa lösningar för nästa generations publiceringssystem! Lär dig mer och inspireras genom att delta i ett av Funkas spännande forskningsprojekt.

Tillgänglighet i Smarta städer

Smarta städer, eller Smart Cities som det också kallas, är ett koncept som omfattar alla typer av digitalisering och smart teknik. Men för att det ska fungera för alla måste det inte bara vara smart, utan tillgängligt. Vi bidrar till det i ett norskt forskningsprojekt.

Prioriteringar och val av mallar

För att projektet ska göra maximal nytta är det viktigt att prioritera vilka lösningar som tas fram. Vi har utgått från ett antal olika kriterier för att välja ut mallar och objekt.

Användarbehov

Att utgå från användarnas behov är helt centralt för att projektet ska bli lyckat. Därför inledde vi med att ta reda på vad webbredaktörer och andra intressenter behöver.

Webinarium om webbtillgänglighet och FEAT

Tillsammans med Episerver har vi genomfört ett webinarium där vi pratade om webbtillgänglighet men också om tillgängliga mallar i Episerver som vårt projekt FEAT handlar om.

Du följer väl oss på Twitter?

Genom att följa vår hashtag #WE4AuthorsFEAT så får du de senaste nyheterna och om uppkommande event som berör projektet.

Vill du testa inbyggt stöd med tillgängliga EpiServer-mallar?

Tänk om tillgängligheten kunde fungera automatiskt när du publicerar på webben? Eller ge dig bra stöd så du själv kan publicera tillgängligt utan att vara expert? Det skulle göra det väldigt mycket lättare att leva upp till Webbtillgänglighetsdirektivet, eller hur?

Funka undersöker tillgänglighet i lärplattformar

Skolan blir allt mer digital, vilket ger stora möjligheter för ökad inkludering. Men om lärplattformarna inte uppfyller kraven på tillgänglighet riskerar elever med funktionsnedsättning att utestängas. Det vill vi ändra på i ett nytt forskningsprojekt.

Vill du lära dig mer om inbyggd tillgänglighet?

Nu har du chansen att påverka, pröva och bidra till innovativa lösningar för nästa generations publiceringssystem! Lär dig mer och inspireras genom att delta i ett av Funkas spännande forskningsprojekt.

Användare som experter – nu börjar utbildningen

Funka och Furuboda folkhögskola utbildar personer med funktionsnedsättning till experter på webbtillgänglighet.

Kostnadsfri utbildning om webbtillgänglighet!

Nu bjuder vi in till gratis online-utbildning speciellt framtagen för ungdomar med funktionsnedsättning. Utbildningarna finansieras av EU inom ramen för ett demokratiprojekt kallat Digital Accessibility for you, DA4You.

Funka utbildar unga med funktionsnedsättning

För att fler ska förstå vad den nya lagen om digital tillgänglighet innebär ur användarperspektiv erbjuder Funka kostnadsfri utbildning för ungdomar med funktionsnedsättning. EU-kommissionen finansierar projektet.

Digitala betaltjänster för alla!

Funka har vunnit en innovationstävling för att hjälpa fler att våga och kunna använda digitala betaltjänster. PTS finansierar projektet och Länsstyrelsen är vår partner.

Involvera användarna – enkätundersökning

Personer med funktionsnedsättning bidrar till att göra världen till en bättre plats genom att erbjuda sin tid, kunskap och erfarenhet till företag och forskningsinstitutioner. När man involverar personer med funktionsnedsättning i att hitta nya

Mer klarspråk genom maskininlärning

Tillsammans med det statliga forskningsinstitutet RISE ska Funka undersöka om AI kan hjälpa redaktörer att skapa texter som är lättare att förstå.

Att involvera användare

När personer med funktionsnedsättning är med och hittar nya lösningar, ställer krav och testar blir slutresultatet bättre för alla. I ett nytt forskningsprojekt ska Funka försöka bidra till bättre användarinvolvering.

Stödmaterial kring publiceringssystem

I väntan på att återigen kunna genomföra våra populära föreläsningar och konferenser där vi berättar om de senaste forskningsresultaten vi fått fram, vill vi slå ett slag för de rapporter vi löpande publicerar. Bland annat har vi nyligen släppt stödmaterial för dig som ska välja publiceringssystem.

Inbyggd tillgänglighet ger stöd till redaktörer

Genom att bygga in tillgänglighet i webbpubliceringssystemen blir det möjligt för webbredaktörer att göra rätt, även om de inte själva är experter på tillgänglighet. Funka har fått finansiering för att utveckla bättre mallar med inbyggd tillgänglighet i EpiServer.

Funka påverkar marknaden för publiceringsverktyg

Med finansiering från Europaparlamentet har vi fått chansen att bygga vidare på ett av våra mest nyskapande forskningsprojekt. Den här gången ska vi jobba tillsammans med CMS-producenter för att ta fram modeller för inbyggd tillgänglighet.

Chatbottar för alla?

Funka har undersökt hur chatbottar fungerar för personer med funktionsnedsättning. BufDir finansierade undersökningen som nu är klar och resultatet är öppet för alla.

Utbildning i tillgänglig turism

För att alla människor oavsett förmåga ska kunna resa och uppleva saker på lika villkor måste turistindustrin bli bättre på tillgänglighet. Nu börjar vi ta fram en utbildning för chefer och personal.

Utbildning kan överbrygga den digitala klyftan

Tillsammans med europeiska tjänsteleverantörer, universitet och nätverk kommer Funka att utveckla utbildningsmaterial och manualer för ökade IT-kunskaper bland personer med funktionsnedsättning och äldre. Forskningsprojektet finansieras av EU-kommissionen.

Funka i stort EU-projekt om smart hälsa för äldre

Tillgänglighet, användarcentrering och standardisering är viktiga komponenter som Funka bidrar med i projektet Gatekeeper. Målet är ett hälsosamt och självständigt liv för äldre med hjälp av ny teknik.

Inkludering genom utbildning

I ett nytt EU-projekt ska Funka tillsammans med partners från Slovakien och Tjeckien bidra till ökad tillgänglighet för personer med synnedsättning.

Tillgänglighet - en självklar del i webb-utbildning

I ett nytt spännnade EU-finansierat projekt arbetar vi med ledande universitet för att se till att framtidens proffs inom webb och IT får lära sig tillgänglighet direkt.

Konferens om digitalisering och innovation inom äldrevård

Funka har fått EU-kommissionens uppdrag att ge stöd till ett stort Europeiskt evenemang i Århus i september. AAL (Ambient Assisted Living Programmet) och det Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosam åldrande (EIP on AHA) ska i år för första gången genomföra sina årliga konferenser vid ett och samma tillfälle.

Smart Cities, tjänstedesign och tillgänglighet

Norska kommuner som jobbar med konceptet Smart Cities får möjlighet att jobba med användarinvolvering på ett nytt sätt i Funkas innovationsprojekt om inkluderande tjänstedesign.

Workshops om tillgängliga publiceringssystem

Vill du vara med och påverka tillgängligheten i framtidens publiceringssystem? Efter sommaren har du chansen när vi bjuder in till workshops i Bryssel inom ramen för ett av våra spännande innovationsprojekt.

Inlevelse ger insikt

Tillsammans med Certec vid Lunds Tekniska Högskola ska Funka ta fram utbildningsmaterial, Virtual Reality-upplevelser och 360°-filmer för att sprida kunskap om personer med sociala, kommunikativa och psykiska funktionsnedsättningar.

Enkät: Utbildning för att jobba med webbtillgänglighet

Skulle du vilja lära dig mer om webbtillgänglighet, och kanske jobba med det i framtiden? Då kanske du vill hjälpa oss med att svara på några frågor!

Enkät: Användare som experter

Tycker du det är svårt med webbtillgänglighet? Verkar kraven i webbtillgänglighetsdirektivet oöverstigliga? Då kanske du vill hjälpa oss att ta reda på om personer med funktionsnedsättning – de verkliga experterna på tillgänglighet – skulle kunna

Tillgänglighet i chatbottar

Allt fler organisationer använder olika typer av chatbottar i sin kunddialog. Men funkar de för alla? Det ska Funka ta reda på i ett projekt tillsammans med norska skatteverket och branschorganisationen IAAP. Vill du vara med?

Kriterier för kognitiv tillgänglighet

Tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Svenska Institutet för Standarder tar Funka fram testbara kriterier för kognitiv tillgänglighet som kan ligga till grund för framtida lagstiftning.

2019 års undersökning

Väldigt få undersöker om användarna förstår informationen. Ännu färre använder den lättlästa informationen. Resultatet av Funkas årliga undersökning är nedslående.

Användare som experter

Det behövs fler som ger råd och stöd kring tillgänglighet nu när allt fler börjar fokusera på att följa lagen. Personer med funktionsnedsättning är en resurs som används allt för lite. Det tänker vi ändra på.

Långtidssjuka bidrar till utveckling av nya tjänster

Funka bidrar med tillgänglighetsexpertis i ett EU-finansierat forsknings- och innovationsprojekt som utvecklar ett system för samverkan mellan användare, vårdpersonal, forskare och innovatörer. Målet är att olika intressenter tillsammans ska ta fram nya lösningar för långtidssjuka.

Ungdomar får verktyg att driva tillgänglighetsfrågan

Ökad självständighet och mer inflytande för unga med funktionsnedsättning är två av målen för ett spännande projekt som Funka deltar i med start nu i februari.

Nödvändiga skillnader och onödiga problem

Vi har jämfört hur experter från olika länder tolkar krav på tillgänglighet inom ramen för ett EU-finansierat projekt som nu går mot sitt slut. En öppen lärplattform blev resultatet.

Ökad kunskap om e-hälsa

EU-projektet IC-Health är nu avslutat. Med fokus på barn, ungdomar, gravida, ammande, äldre och diabetiker har projektet utvecklat kurser för att öka kunskapen om hälsoinformation på webben.

EU-projekt för bättre digitala lösningar

Funka medverkar i det EU-finansierade projektet DigitalHealthEurope, som ska stödja spridning av digitala lösningar för personcentrerad integrerad vård i Europa.

Universitetsutbildning i webbtillgänglighet

Funka, IAAP Nordic och fyra nordiska universitet utreder hur webbtillgänglighet ska bli en del av universitetsprogrammen i de nordiska länderna.

Innovationsprojekt om inkluderande information

Tillsammans med Botkyrka kommun och Linnéuniversitetet ska Funka ta fram en metod för att producera begriplig information. Baserat på erfarenheter från tidigare forskningsprojekt testar vi olika modeller för att nå personer med annat modersmål än svenska. Vinnova finansierar projektet.

Publiceringssystem som genererar tillgänglighet

Tänk om de verktyg som används för att skapa webbplatser och intranät skulle ha inbyggd tillgänglighet från början, vad mycket lättare livet skulle bli! Snart kan det bli verklighet, för Funka har fått finansiering från EU-kommissionen för ett projekt som ska bidra till ökad tillgänglighet i publiceringssystem.

2018 års undersökning

Funka har återigen undersökt hur offentlig sektor arbetar för att samhällsinformation på webben ska nå fram till alla. Fler än tidigare är medvetna om att de behöver bearbeta sin webbinformation för att inkludera alla målgrupper.

VR för ökad kunskap om dolda funktionsnedsättningar

Inlevelseövningar är ett bra sätt att öka medvetenhet om funktionsnedsättningar. Att låta personer med egna erfarenheter berätta om sina upplevelser fungerar ofta ännu bättre. Nu kombinerar vi dessa idéer i ett Vinnova-finansierat projekt där vi ska ta fram VR-upplevelser kring dolda funktionsnedsättningar. Tillsammans med Lunds Universitet och DART utvecklar vi utbildningsmaterial för ett mer inkluderande arbetsliv.

Norsk myndighet låter Funka utreda demokrativerktyg

Allt fler kommuner har börjat eller skulle vilja börja använda sig av digitala verktyg för medborgardialog, för att stärka den lokala demokratin. För att alla ska kunna delta på samma villkor måste verktygen naturligtvis vara inkluderande. Funka har fått norsk finansiering för att undersöka hur verktyg för medborgardialog fungerar för personer med funktionsnedsättning.

Kognitiv tillgänglighet i digitala gränssnitt

I ett nytt forskningsprojekt kommer Funka att ta fram testbara krav för att se till att digitala gränssnitt är tillgängliga ur ett kognitivt perspektiv. Dagens standarder och regelverk har fokus på tekniska lösningar för fysiska funktionsnedsättningar, men många användare har helt andra typer av behov.

Innovativa digitala lösningar

Som koordinator för projektet WE4AHA deltog Funka nyligen i och stöttade EU-kommissionen vid en konferens i Bryssel för det europeiska innovationspartnerskapet om aktivt och hälsosamt åldrande. Årets konferens fokuserade på hur man säkerställer en storskalig utveckling av innovativa digitala lösningar som en viktig del av omvandling av hälso- och vårdsektorn.

Att övervinna digitala barriärer i arbetslivet

Digitala barriärer i arbetsmiljön innebär ofta ett stort hinder för att personer med funktionsnedsättning aktivt ska kunna delta i det moderna arbetslivet. Med finansiering från norska Barn-, ungdoms och familjedirektoratet har vi genomfört ett projekt där vi granskat och pekat på lösningar för tillgänglighet i ekonomisystem.

Tillgänglig språkinlärning för nyanlända

Genom att vinna Post- och Telestyrelsen Innovationstävling får Lingio med Funkas hjälp möjlighet att göra sin språkapp tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighet vid rekrytering

I rekryteringsprocesser används ofta personlighetstester, men testerna är inte tillgängliga. WeCompose och Funka har vunnit Post- och Telestyrelsens innovationstävling med ett projekt som ska ändra på det.

Projekt om lärplattform avslutat

Funka har bidragit med metodik, testning och mätning av tillgänglighet i utvecklingen av nästa generation av lärplattformen Claned. Nu avslutar vi det EU-finansierade forskningsprojektet och ser framåt.

Forskning om flexibla system

Ett system som anpassar sig efter användaren i stället för tvärtom, det låter nästan för bra för att vara sant, eller hur? Nu påbörjar vi ett forskningsprojekt som syftar till att ta fram och testa just den typen av flexibla system. Fokus är personer med kognitiva nedsättningar.

Begriplig text - information för alla

Begriplig text och information för alla är ett treårigt forskningsprojekt med målet att förbättra tillgången till begriplig och tillgänglig samhällsinformation i Sverige. Under hösten genomför Funka tillsammans med Begripsam användartester med fokus på läsförståelse av olika sorters texter.

Tolka de internationella riktlinjerna

Nu kan du vara med och påverka, diskutera och jämföra bedömningar av webbgränssnitt i det nya verktyget COMPARE. Målet är att fler ska tolka kraven i de internationella riktlinjerna WCAG 2.0. på samma sätt.

Kvinnor med funktionsnedsättning - workshop i Genua

Som en del av det EU-finansierade forskningsprojektet RISEWISE deltog Funkas Roberto Zuffada och Susanna Laurin nyligen i en intressant workshop i det vackra Genua, tillsammans med samarbetspartners, forskare och studenter.

Funka leder stort innovationsprojekt

7-8 september var det kick-off för det stora innovationsprojekt kring äldrefrågor som Funka leder inom ramen för EUs forskningsprogram kring aktivt och hälsosamt åldrande.

Funka för Föräldrar

Funka har utvecklat en prototyp för en tillgänglig kommunikationsplattform mellan föräldrar och skola. Projektet som nu är avslutat finansierades av Post- och Telestyrelsens innovationstävling.

Stort EU-projekt om digital innovation

Under de närmaste 3,5 åren kommer Funka leda ett stort projekt för att stödja digital innovation inom aktivt och hälsosamt åldrande, finansierat av EU-kommissionen.

Projekt om ett inkluderande arbetsliv

Med finansiering från norska UNIKT ska Funka ta fram goda exempel och bra lösningar för att få ut personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Många fokuserar på problemen, men vi vill peka på det som fungerar!

Funka digitaliserar revisionerna!

Med stöd från Vinnovas innovationsfinansiering ska Funka utveckla och testa en prototyp för digital hantering av expertbaserade tillgänglighetsgranskningar av webbgränssnitt.

Hur information ska nå fler

Just nu genomför Funka en uppföljande undersökning om hur offentlig sektor informerar personer som av olika skäl har svårt att läsa och förstå information. Den här gången har vi även med nyanländas perspektiv.

Nytt projekt om begriplighet

Funka deltar i ett spännande projekt som handlar om hur personer med olika typer av kognitiva svårigheter ska få mer begriplig samhällsinformation. Dyslexiförbundet leder projektet som finansieras av Arvsfonden.

Offentlig service närmare människors vardag

Funka bidrar med expertis på tillgänglighet och användarupplevelse i ett ambitiöst EU-finansierat forskningsprojekt som nu har nått halvtid. Målet är att fler ska kunna delta aktivt i kommunen genom kreativa IT-lösningar.

Claned – stegvis utveckling mot digitalt lärande

Vi jobbar aktivt med skolfrågor på många nivåer just nu. Ett av många spännande projekt vi deltar i handlar om digitalt lärande i ett verktyg som vi hoppas kunna göra mer tillgängligt.

Innovation inom aktivt och hälsosamt åldrande

Det EU-finansierade projekt PROEIPAHA som Funka har koordinerat är nu avslutat. Under de senaste två åren har vi genom PROEIPAHA lett arbetet med digital innovation i Europa tillsammans med många hundra partners.

Verktyg för att mäta tillgänglighet

En av vinnarna i Post- och telestyrelsens innovationstävling ”Bäst i branschen” är Ayond som tillsammans med Funka ska utveckla ett verktyg för att mäta tillgänglighet – på riktigt.

Ett steg framåt mot en digital skola för alla

Funka har utvecklat en prototyp för en lärplattform som är tillgänglig för alla, oavsett förmåga. Projektet finansierades av VINNOVA.

Nytt forskningsprojekt om att tolka WCAG

Funka ska tillsammans med tyska DIAS och franska BrailleNet jämföra och diskutera hur man bäst mäter webbtillgänglighet. Målet är att uppnå samsyn mellan olika experter.

Funka välkomnar italiensk talang

Inom ramen för EU-projektet Risewise tar Funka emot Simone Marcutti, doktorand inom användarcentrerad design från Italien.

Digital hälsokompetens i Europa

Funka har fått ytterligare ett EU-projekt beviljat. IC Health ska utveckla modeller för att förbättra EU-medborgarnas kunskaper om hälsa på webben.

Att jobba med dyslexi

Dyslexiförbundet leder ett projekt som ska undersöka hur personer med dyslexi hanterar sin arbetssituation. Projektet som Funka deltar i heter Orden på jobbet.

Funktionshinderråd i Norge

Funka har fått finansiering från Norges kommunal- och moderniseringsdepartement för att utveckla en handbok för personer som är aktiva i kommunala och regionala funktionshinderråd i Norge.

Begripsam lever vidare

Det viktiga Arvsfondsprojekt om kognitiv tillgänglighet som Funka deltagit i är nu avslutat. Men i stället för att lägga ner verksamheten bildas nu Föreningen Begripsam, för att fortsätta påverka samhället i en riktning mot kognitiv tillgänglighet.

Tillgänglighet och turism

Funka har fått ännu ett projekt i Turkiet: nu ska vi ta fram instruktionsfilmer om tillgänglighet och funktionsnedsättning för den turkiska branschorganisationen för turistguider.

Smartare Möten visar på potential inom social omsorg

Det spännande projekt om hur smart teknik kan göra nytta inom social omsorg där Funka medverkat är nu slut. Stockholms Stad vill fortsätta arbetet, som påverkat hur verksamheten ser på hur teknik kan ge stöd för personer med kognitiva nedsättningar.

Kvinnor med funktionsnedsättning

Funka har tillsammans med 14 europeiska partners fått EU-finansiering för ett forskningsprojekt med syfte att riva hinder för kvinnor med funktionsnedsättning.

Användartester pågår i projekt för datainsamling

Flexibilitet och individuella inställningar är i fokus när Funka utvecklar ett tillgängligt verktyg för datainsamling. Jonas Rosén ger en delrapport från ett av våra spännande innovationsprojekt.

Användarutbildning

Funka har tagit fram en användarutbildning som riktar sig till synskadade och blinda personer för att de ska kunna lära sig hantera sina hjälpmedel fullt ut, exempelvis förstoringsprogram och skärmläsare. Utbildningen finansieras av Blindas Väl.

Avhandling om kognitiv tillgänglighet

Nu kan du både ladda ner vår industridoktorand Stefan Johanssons licentiatavhandling och lyssna på hans föreläsning på svenska.

Forskningsprojekt: WeGovNow

Tillsammans med Empirica och andra partners deltar Funka i ett forskningsprojekt som ska utveckla en ny, interaktiv plattform för medborgardialog och digitalt engagemang.

Enklare vardag för föräldrar

Att göra vardagen enklare för föräldrar i deras kontakter med skolan är målet för Funkas innovationsprojekt Funka för Föräldrar. I den första fasen genomför vi kravfångst och intervjuer, innan vi utvecklar testmiljön för den färdiga plattformen.

Innovativt lärplattformsprojekt

Med stöd från innovationsprogrammet Eurostars vidareutvecklar Funka i samarbete med Claned Group och Laurea universitet i Finland lärplattformen CLANED så att den bland annat blir tillgänglig och mer användarvänlig.

Funka slår hål på myterna!

Med finansiering från Jimmy Dahlstens fond har Funka fått förmånen att driva ett projekt för att inspirera till kreativa lösningar för att uppnå högre tillgänglighet.

Funka för Föräldrar

Funka är en av vinnarna i Post- och telestyrelsens innovationstävling Förenkla för föräldrar. Vi utvecklar en plattform för kommunikation mellan föräldrar, lärare och elever som funkar för alla.

Verktyg för datainsamling

Enkäter och undersökningar fungerar ofta dåligt för personer med olika funktionsnedsättningar. Det är ett av skälen till att dessa användare inte syns i statistiken. Funka, Kungliga Tekniska Högskolan och Dyslexiförbundet får nu innovationsstöd av Vinnova för att ta fram ett verktyg som fungerar för alla.

Navigationshjälp för dementa resenärer

Nu har projektet Navmem, som syftar till att ta fram ett orienteringshjälpmedel för att öka tryggheten hos personer med minnesproblem, avslutats. Funka har deltagit i slutfasen av projektet och bland annat bidragit med affärsutveckling och tillgänglighetskrav.

Smartare möten

Funka, KTH, Stockholms stad och flera funktionshinderorganisationer testar metoder för effektivare kommunikation för personer med psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. PTS Innovationstävling finansierar projektet.

App för egeninventering

Med finansiering från CreatiFi har Funka utvecklat en app för egeninventering av tillgänglighet i byggd miljö. Tanken är att våra kunder ska kunna göra mer på egen hand.

Aktivt åldrande

EU-kommissionen har gett Funka i uppdrag att leda och koordinera arbetet med partnerskapet för innovation kring aktivt och hälsosamt åldrande. Projektet finansieras av EUs ramprogram för forskning, Horisont 2020.

Innovativt och tillgängligt boende

Nu är projektet TTT klart. Funka har tillsammans med Gisselberg Arkitekter tagit fram ett koncept för en ny typ av gemensamhetsboende i ett projekt finansierat av Boverket.

En digital skola för alla

Funkas innovationsprojekt ”Digital skola för alla” tar fram en prototyp för tillgängliga gränssnitt i grundskolan, något som i dagsläget saknas på marknaden. Projektet finansieras av VINNOVA inom programmet Innovativ IKT.

Kognitiv tillgänglighet: en kunskapsöversikt

Tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och Dyslexiförbundet har Funkas industridoktorand Stefan Johansson medverkat i en kartläggning av den kunskap som finns på området.

Tillgänglighet för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Som ett led i att öka kunskaperna om tillgänglighet för personer med psykiska funktionsnedsättningar har Funka genomfört en pilotstudie tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. Projektet har tittat närmare på hur personer med psykiska funktionsnedsättningar använder sig av elektronisk kommunikation.

Riktlinjer för navigation i mobilgränssnitt

Funka har granskat och testat befintliga navigationskoncept i mobiler och utarbetat riktlinjer i samarbete med ett 20-tal kunder. Ett av projektets resultat är Funkas Riktlinjer för navigation i mobilgränssnitt, fria för alla att använda.

Funka deltar i forskningsprojekt om Downs syndrom

Med norska Karde som projektledare och finansiering från EUs 7 ramprogram driver vi ett projekt för att personer med Downs syndrom ska kunna integreras bättre i samhället. Funkas Stefan Johansson är expert i teamet.

Begripsam – Funka fokuserar på kognitiv tillgänglighet

På uppdrag av bland annat Dyslexiförbundet och FUB och med finansiering av Arvsfonden och Konsumentverket medverkar Funka i ett projekt för att undersöka hur vi kan skapa bättre tillgänglighet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Funka om sociala medier – igen

Med finansiering från den norska forskningsinstitutionen IT-funk har Funka tillsammans med det norska forskningsbolaget Karde undersökt hur ungdomar med Asperger använder sociala medier. Undersökningen har genomförts i både Sverige och Norge. Genom enkätundersökningar och statistik har vi fått fram ett underlag som förhoppningsvis kan leda till ett större forskningsprojekt längre fram.

Surfplattor i skolan

På uppdrag av Norges Blindeforbund och med finansiering av norska utbildningsmyndigheten Utdanningsdirektoratet har Funka undersökt hur surfplattor fungerar för elever, lärare och föräldrar med olika förmåga. Slutrapporten presenteras på norska.

Riktlinjer för mobilgränssnitt

På eget initiativ och med finansiering från Internetfonden har Funka kartlagt, testat och analyserat befintliga mobilgränssnitt, skissat på förbättringar och testat dessa med användare med olika typer av funktionsnedsättningar. Riktlinjerna är fria för alla att använda och feed back och åsikter välkomnas! Riktlinjerna finns översatta till norska, engelska och franska.

Funka utvärderar digitala lärplattformar

Digitala lärplattformar har blivit ett viktigt verktyg i undervisning på alla nivåer. Men för att alla elever och studenter ska kunna använda dessa måste de vara tillgängliga. Funka har undersökt hur lärplattformarna faktiskt fungerar.

Tillgänglighet i Adobe LiveCycle Designer

På uppdrag av Adobe har Funka testat hur Adobe LiveCycle Designer fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv för att skapa e-tjänster. Lösningar skapade med LiveCycle Designer kan göras mer tillgängliga för användarna än dokument skapade med Adobe Acrobat. Fördelen med LiveCycle Designer är att det går att göra mer bland annat med dynamiska formulär.

Automatiska översättningar på webben

På eget initiativ och med finansiering från Internetfonden har Funka undersökt hur automatiska översättningar som integreras direkt i gränssnittet fungerar för användare med olika förutsättningar. Genom att jämföra översättningar gjorda av auktoriserade översättare med de automatgenererade översättningarna och ställa kontrollfrågor på innehållet kunde vi tydligt se vilka problem som finns med automatiska översättningar. Skillnaden mellan olika språkgrupper är särskilt intressant.

Google Translate

Funka har tillsammans med Språkrådet och med finansiering av Internetfonden undersökt hur det fungerar när myndigheter och kommuner väljer att integrera Google Translate på sina webbplatser. Resultaten är ganska entydiga; översättningstjänsten

Begriplig Samhällsinformation

Funka har på uppdrag av Afasiförbundet, Dyslexiförbundet FMLS, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning FUB, Riksförbundet Attention och Sveriges Dövas Riksförbund undersökt hur olika målgrupper föredrar att ta till sig information. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden.

Pdf - bra eller dåligt?

På uppdrag av Adobe har Funka genomfört en undersökning av hur pdf-dokument fungerar med olika hjälpmedel. Genom användartester och expertutvärderingar har vi konstaterat att pdf-formatet i sig oftast inte är ett problem, utan bristen på kompetens hos den som skapar dokumentet.