Smartare Möten visar på potential inom social omsorg

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har tillsammans med Funka, Socialförvaltningen i Stockholms Stad och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, drivit ett projekt för att undersöka hur smart teknik kan göra nytta inom social omsorg. PTS innovationstävling har finansierat projektet.

Genom att testa metoder för effektivare kommunikation mellan verksamheter och personer som har psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar har projektet visat på stor utvecklingspotential som Stockholms Stad nu söker medel för att gå vidare med.

Målgruppen för verksamheten är personer som kan beskrivas som social utsatta, med erfarenhet av missbruk och hemlöshet. En stor del av dessa personer har också olika psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar.

Smart teknik för alla

Projektet har möjliggjort att personer som är på väg tillbaka in i samhället från missbruk och hemlöshet får chansen att använda smartphones, smarta pennor, smarta klockor, appar och andra digitala funktioner och att testa huruvida dessa kan underlätta vardagen. 

Flera av deltagarna har haft stor nytta av den teknik de fått möjlighet att prova och inom verksamheten har man börjat förändra sitt sätt att arbeta. Under det år projektet pågått har 15 personer deltagit och det har framkommit flera viktiga insikter.

Vi ser att med hjälp av relativt billig och enkel teknik kan tillvaron för deltagarna förändras till det bättre, säger Stefan Johansson som lett Funkas del av arbetet. Men då krävs att man får möjlighet att använda tekniken och att de verksamheter man har kontakt med också använder den.

Det kan exempelvis handla om digitala kalendrar och appar som ger tydliga påminnelser om när det är dags för möten eller dags att stiga upp. Det låter som enkla hjälpmedel men resultatet från projektet har visar att tekniken kan fungera livsförändrande. Det finns deltagare i projektet som med hjälp av sådan teknik skaffat sig jobb och nu kommer i tid till jobbet, vilket tidigare har varit en stor svårighet.

Arbetet i Stockholms stad går nu vidare med att man internt i staden försöker hitta medel för att fortsätta arbetet. Dels med nya grupper men också för att följa de personer som nu varit med över en längre tid.

"Smartare möten"