"Smartare möten"

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, är en av vinnarna i Post- och Telestyrelsens innovationstävling ”Nåbar för alla?”. Tävlingens syfte är att öka tillgängligheten hos företag och offentliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Funka kommer att vara med och bidra i det kommande projektet, som heter ”Smartare möten”.

Det finns en stor möjlighet att använda modern teknik så att det blir tydliga förbättringar för både individer och för de olika verksamheterna, säger Funkas ideolog och industridoktorand Stefan Johansson. Inställda och dåligt genomförda möten leder till onödigt mänskligt lidande och till ineffektiv verksamhet. En så enkel grej som att påminna personer om möten via SMS kan göra stor skillnad.

Funka, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH samt socialtjänsten i Stockholms stad, kommer att samarbeta med KTH i projektet ”Smartare möten”. Det ska testa metoder för effektivare kommunikation mellan verksamheter och personer som har psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Dagens arbetssätt har i en tidigare studie visat sig innehålla stora brister som både skapar onödigt mänskligt lidande och i onödan förbrukar samhällsresurser.

Projektet ska testa moderna kommunikationssätt för att kunna beskriva förbättringsmöjligheter. Resultatet ska bli en modell, eller en "prototyp", för hur den traditionella processen med kallelser och journalföring kan kombineras med exempelvis användning av appar och program för kalendrar, minnesstöd och kommunikation. Projektet kommer att arbeta både med kommersiella appar som vänder sig till breda grupper och mer specialanpassade hjälpmedel för kognitivt stöd.

Projektet ska beskriva hur verksamheternas traditionella verksamhetssystem och arbetssätt skulle kunna samspela och interagera med de nya verktygen. Dessa verksamheter finns inom socialtjänsten i Stockholms stad. De berör på olika sätt socialt utsatta personer och många av dessa har kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar. Kontakt och kommunikation via smarta mobiltelefoner och plattor är en bärande del i studien.

Nu ska alla inblandade hjälpas åt att hitta andra förbättringsmöjligheter och så ska vi använda smart teknik och se hur det kan förbättra för både enskilda individer och verksamheter, avslutar Stefan Johansson.

 

Finansiering: Post och Telestyrelsen Innovationstävling
Projektägare: Kungliga Tekniska Högskolan, KTH (projektledare), Funka, Socialtjänsten i Stockholms stad och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH
Tidsperiod: februari 2015 – maj 2016
Budget: 1,3 MSEK

Post- och Telestyrelsen utser vinnare i innovationstävlingen ”Nåbar för alla?”, öppnas i nytt fönster

Funkas arbete om tillgänglighet för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Rapport – Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation (PDF, 0,5 MB), öppnas i nytt fönster

Projektrapportering

  • Smartare Möten visar på potential inom social omsorg

    Det spännande projekt om hur smart teknik kan göra nytta inom social omsorg där Funka medverkat är nu slut. Stockholms Stad vill fortsätta arbetet, som påverkat hur verksamheten ser på hur teknik kan ge stöd för personer med kognitiva nedsättningar.