Webbinarier

Funka anordnar webbinarier för att dela med sig vår kunskap och för att berätta om våra viktiga forskningsprojekt, uppdrag och utredningar. Det är också ett bra verktyg för att komma närmare olika målgrupper, få in intressanta idéer och utbyta erfarenheter.

Webbinarier anordnade av Funkas Forskning- och Innovationsavdelning hittar du här.

Overlays – för bra för att vara sant – 26 november 2021

En av de hetaste diskussionerna på tillgänglighetsområdet just nu handlar om så kallade Overlays. Idén är svår att motstå: glöm allt som är jobbigt och besvärligt, köp den här lilla grunkan så blir allting tillgängligt helt automagiskt! Men hur funkar de här lösningarna i verkligheten? Funkas Forsknings- och Innovationschef Susanna Laurin visar exempel och ger råd.

Overlays – för bra för att vara sant, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

Den andra online workshopen om kognitiv tillgänglighet – 25 november 2021

Det här var den andra online workshopen om kognitiv tillgänglighet. Den var en del av en utredning om kognitiv webbtillgänglighet som Funka har genomfört på uppdrag av EU-kommissionen, med syftet att undersöka hur personer med kognitiva funktionsnedsättningar interagerar med webben och eventuella hinder för digital tillgänglighet.

Under workshopen har vi först kort berättat om utredningen och sen har vi presenterat de eventuella lösningar som vi hittade i utredningen. Observera att webbinariet var på engelska.

Om utredningen (på engelska), öppnas i nytt fönster

Second online workshop on cognitive accessibility, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

Inlevelse ger insikt – 12 november 2021

Tillsammans med bland andra Lunds universitet har Funka tagit fram kognitiva inlevelseövningar med hjälp av 360°-filmteknik. Övningarna ger exempel på olika situationer på arbetsplatsen som kan vara utmanande för personer med kognitiva nedsättningar, och visar på möjliga lösningar.

I detta webbinarium har Sara Kjellstrand från Funka och Håkan Eftring från Certec, Lunds universitet, berättat om övningarna och hur de kan användas för bättre inkludering på arbetsplatsen.

Övningarna är tillgängliga på projektwebben, öppnas i nytt fönster

Inlevelse ger insikt, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

Talet som ett digitalt verktyg – 22 oktober 2021

Talstyrda tjänster och verktyg – hur fungerar de för personer som stammar? Fredagen den 22 oktober 2021 uppmärksammade vi den Internationella Stamningsdagen genom att organisera ett online event om digital tillgänglighet för personer med talsvårigheter. Observera att webbinariet var på engelska.

Om projektet Talet som ett digitalt verktyg

Speech as a digital tool, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

Öka effekten av ditt EU-projekt tack vare tillgänglighet! – 1 oktober 2021

Vad är tillgänglighet och varför är det relevant för EU-finansierade projekt? Hur ökar påverkan av ditt projekt tack vare tillgänglighet? Hur kan du inkludera tillgänglighet i hela ditt projekt? Det här webbinariet är ett utdrag från en av våra vanliga utbildningar och ger dig praktiska tips och goda exempel på hur du kan göra både ditt projekt och spridningsaktiviteter mer tillgängliga. Observera att webbinariet var på engelska.

Increase the impact of your EU-funded project through accessibility!, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

Så kan du påverka lagstiftningen om tillgänglighet! – 10 september 2021

Funka har utvärderat Webbtillgänglighetsdirektivet på uppdrag av EU-kommissionen. I detta webbinarium har Funkas forsknings- och innovationschef, Susanna Laurin, berättat om uppdraget och förklarat hur man kunde hjälpa till.

Så kan du påverka lagstiftningen om tillgänglighet!, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

Den första online workshopen om kognitiv tillgänglighet – 22 juni 2021

I den första workshopen vi har utbyt erfarenheter och insikter om kognitiv tillgänglighet. Eventet var en del av en utredning om kognitiv webbtillgänglighet som Funka har genomfört på uppdrag av EU-kommissionen. Syftet var att undersöka hur personer med kognitiva funktionsnedsättningar interagerar med webben och eventuella hinder för digital tillgänglighet.

Workshopen började med en kort beskrivning av utredningen och de första resultaten. Efter det bjöds det in till en interaktiv part där deltagarna fick dela med sig deras reflektioner och erfarenheter kring konsekvenserna av att webbsidor är svåra att förstå och navigera. Observera att webbinariet var på engelska.

Om utredningen (på engelska), öppnas i nytt fönster

First online workshop on cognitive accessibility, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

Funka – EDF Uppdatering om Digital Tillgänglighet! – 9 juni 2021

Den 9 juni 2021, Funka har organiserat den första internationella Funkisträffen - Digital Accessibility Update i samarbete med European Disability Forum, EDF.

Syftet med eventet var att dela kunskap med de europeiska funktionshinderorganisationerna, presentera Funkas och EDFs pågående forsknings- och innovationsprojekt, svara på frågor och få nya vänner! Observera att webbinariet var på engelska.

Funka - EDF Accessibility Update, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

Interaktiv workshop för webbredaktörer inom offentlig sektor – 1 juni 2021

Vad skulle du säga om publiceringssystem kunde generera tillgänglighet helt automatisk så att du inte skulle behöva tänka på det, som till exempel att det föreslår ALT-text? Tänk om verktygen kunde stödja dig så att du enklare kunde göra rätt från början? Skulle det inte vara fantastiskt?

Den här workshopen erbjöd möjligheten till att lära sig mer om resultaten av Funkas två banbrytande EU-finansierade forskningsprojekt: FEAT och We4Authors Cluster. Observera att webbinariet var på engelska.

Om projektet We4Authors Cluster. (på engelska), öppnas i nytt fönster

Om projektet FEAT

Interactive workshop for public sector web authors, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

GAAD Special: Ny Teknik och Tillgänglighet – 20 maj 2021

Den 20 maj 2021 var den 10:e Global Accessibility Awareness Day. Funka har firat detta genom att organisera ett speciellt online event om ny teknik och tillgänglighet. Tillsammans med vår panel av utvecklare och experter har vi fokuserat på hur den tekniska innovationen kan stärka och inkludera personer med funktionsnedsättningar - och vilka tillgänglighetshinder som är kvar att undanröja. Observera att webbinariet var på engelska.

GAAD Special: Emerging Tech and Accessibility, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

Pre-GAAD event: Authoring tools with built-in accessibility! – 19 maj 2021

Till det här online eventet har vi bjudit in marknadsledande producenter av publiceringssystem samt tillgänglighetsexperter som har gått samman för att säkerställa att webbredaktörer får bättre stöd i att publicera tillgängligt. Vi har demonstrerat de spännande resultat från två av våra EU-finansierade forskningsprojekt, där vi har tagit fram helt nya funktioner för inbyggd tillgänglighet. Observera att webbinariet var på engelska.

Om projektet We4Authors Cluster (på engelska), öppnas i nytt fönster

Om projektet FEAT

Pre-GAAD event: Authoring tools with built-in accessibility, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

Kognitiva kriterier – för ökad tillgänglighet i skolan – 26 april 2021

När mer och mer av lärmiljön digitaliseras, på alla nivåer, blir det extra viktigt att se till att digitala läromedel och hjälpmedel kan användas av alla.

I ett projekt finansierat av Vinnova har Funka tillsammans med Specialpedagogiska Skolmyndigheten och Svenska Institutet för Standarder tagit fram kriterier för kognitiv tillgänglighet. Målet med projektet är att påverka standarder och framtida lagstiftning så att krav på tillgänglighet även omfattar kognitiva nedsättningar. De kriterier vi har tagit fram kan dessutom direkt användas i utveckling och upphandling av digitala läromedel. I detta webbinariet har vi visat konkreta exempel och berättat om modellen för hur kriterierna tagits fram.

Om projektet Kriterier för kognitiv tillgänglighet

Kognitiva kriterier – för ökad tillgänglighet i skolan, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

AI, ML och tillgänglighet – trender, möjligheter och etik – 23 april 2021

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) används redan som tillgänglighetsstöd. Både forskning och det privata sektor ser en stor potential, och intressant innovation sker varje dag. Hur kan vi säkerställa att den teknologin gynnar inkludering utan att öppna för partiskhet och integritetsproblem?

I detta webbinarium kunde man lära sig mer om AIs och MLs potential från tillgänglighets perspektiv. Vi har presenterat två mycket relevanta forskningsprojekt och tillsammans med experter har vi diskuterat eventuella nästa steg. Observera att webbinariet var på engelska.

AI, ML and accessibility - trends, opportunities and ethics, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

Tillgänglig e-handel – 16 april 2021

Vid det här webbinariet fick man lära sig mer om vad den nya lagstiftningen, European Accessibility Act, innebär för e-handeln och lyssna på en paneldebatt med representanter från de aktörer som berörs tydligast av lagstiftningen. Webbinariet genomfördes i samarbete mellan Funka och IAAP Nordic.

Tillgänglig e-handel, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

Kognitiv tillgänglighet – nya krav och framtida lagstiftning – 19 mars 2021

I ett av Funkas nationella forskningsprojekt, har vi utvecklat och testat kriterier för kognitiv tillgänglighet. Syftet med projekt har varit att påverka framtida lagstiftningar så att tillgänglighetskraven bättre omfattar kognitiva aspekter. I det här webbinarium vi har presenterat projektet, visat konkreta exempel, diskuterat med internationella experter och svarat på frågorna. Webbinariet organiserades i samarbete med IAAP Nordic. Observera att webbinariet var på engelska.

Om projektet Kriterier för kognitiv tillgänglighet

Cognitive accessibility - new requirements and future legislation, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

DA4You – slutkonferens – 29 januari 2021

Fredag den 29 januari genomförde Funka ett online event om hur digital tillgänglighet kan stötta unga personer med funktionsnedsättning att bli mer delaktiga i samhället. Det markerade också slutet på det EU-finansierade forskningsprojektet DA4YOU.

Om projektet DA4You

DA4You - slutkonferens, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

Involvera användarna workshop – 27 januari 2021

Den 27 januari anordnade Funka tillsammans med norska och finska funktionshinderorganisationer en online workshop om användarinvolvering. Workshopen var en del av forskningsprojektet Involvera användarna.

Den interaktiva workshopen bjöd på en presentation av projektets resultat samt intressanta diskussioner om hur personer med funktionsnedsättning bättre ska kunna involveras i produktutveckling och forskning. Observera att webbinariet var på engelska.

Om projektet Involvera användare

Involve the users workshop, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

Mätbara krav för kognitiv tillgänglighet – 13 november 2020

Vad innebär kognitiv tillgänglighet på webben och varför det är viktigt? Vad säger Webbtillgänglighetsdirektivet? I det här webbinarium Funkas Forsknings- och Innovationsavdelning gav exempel på mätbara krav som gör det lättare för användare att begripa och hantera gränssnitt. Små ändringar kan göra stora skillnader för förståelsen!

Mätbara krav för kognitiv tillgänglighet, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

Webbinarium om den Europeiska Tillgänglighetslagen – 6 november 2020

Den Europeiska Tillgänglighetslagen omfattar produkter och tjänster i privat sektor. På detta webbinarium har vi berättat om laget, vilka som berörs och vad kraven innebär. Observera att webbinariet var på engelska.

The European Accessibility Act, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

Involvera användarna! – 16 oktober 2020

På Funka arbetar vi alltid med användarperspektivet i centrum. Resultatet blir bättre när användare involveras för att ta fram krav och behov, när du testar och kontrollerar. Den 16 oktober 2020 firade vi Erasmus-dagarna genom att berätta om flera av våra spännande forskningsprojekt som fokuserar på användare. Lyssna och inspireras!

Involvera användarna!, video på Youtube, öppnas i nytt fönster

Inbyggd tillgänglighet i publiceringssystem – 25 september 2020

Tänk om publiceringssystemen kunde se till att din webbplats är tillgänglig redan från start? Om du som redaktör kunde få inbyggd hjälp att göra rätt, så du inte behöver vara expert på tillgänglighet? På Funkas Fredagswebbinarium 25 september 2020 berättade vi om Funkas forskningsprojekt: FEAT och We4Authors Cluster!

Om projektet We4Authors Cluster, öppnas i nytt fönster

Om projektet FEAT

Inbyggd tillgänglighet i publiceringssystem, video på Youtube, öppnas i nytt fönster