Ny spännande utredning om kognitiv tillgänglighet i digitala gränssnitt

Hur mycket vet forskningen om kognitiv tillgänglighet på nätet? Vilka luckor finns i aktuella regelverk för webbtillgänglighet när det gäller att möta behov hos personer med kognitiva nedsättningar? Det har Funka tillsammans med konsultbyrån ICF fått i uppdrag av EU-kommissionen att ta reda på.

De regelverk som finns på plats för webbtillgänglighet i EU just nu är till största delen inriktade på behov hos personer med fysiska funktionsnedsättningar. Men många av de problem som användare upplever på webben har att göra med möjligheten att förstå och ta till sig information, det vill säga kognitiva funktioner. 

Grupperna med större behov av kognitiv tillgänglighet är både stora och breda, och det har hittills saknat en samlad bild av vilka behov som finns och vilka lösningar som existerar idag.

Utredningen kommer att samla in och analysera existerande studier för att ta fram ett samlat kunskapsunderlag om kognitiv tillgänglighet på webben. Målet är att kunna ta fram konkreta förslag på hur tillgängligheten kan förbättras, baserat på slutsatser från forskningsresultat.

Utredningen innefattar kartläggning och analys av litteratur på området, samt konsultation i form av enkäter och intervjuer. Två digitala workshops kommer även att anordnas för intressenter från olika sektorer. Slutrapporten kommer att levereras under första kvartalet 2022, och den kommer att bli tillgänglig för allmänheten.

Digital workshop om kognitiv tillgänglighet från den 22 juni 2021 (med engelsk tal och textning), på Youtube, öppnas i nytt fönster

Projektuppdatering

  • Utredning om kognitiv tillgänglighet i digitala gränssnitt

    Många webbsidor kan vara svåra att förstå och hantera, särskilt för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Vilka är de främsta barriärerna för begriplighet och vad finns det för lösningar? Tillsammans med konsultbyrån ICF har Funka tagit reda på kunskapsläget när det gäller kognitiv tillgänglighet på nätet för EU-kommissionens räkning.