Standardiseringsarbete

Funka deltar i standardisering på nationell och europeisk nivå. Vi tror på standardisering som verktyg för utveckling. Dessutom är det ett bra sätt att bidra till samverkan och kunskapsutbyte mellan industri, akademi, offentlig sektor och brukarorganisationer. Standardisering är en av flera viktiga faktorer som ska till för att få momentum vad gäller en hög nivå av tillgänglighet.

Några exempel på standarder som vi medverkar aktivt i arbetet med:

Tillgänglighetskrav för IKT-produkter och tjänster: EN301549

De tre Europeiska standardiseringsorganen ETSI, CEN och CENELEC har på uppdrag av EU-kommissionen tagit fram en gemensam Europeisk standard för krav på IT-tillgänglighet, EN301549. Från början var fokus på Upphandlingsdirektivet, men nu fungerar standarden även som minimikrav för Webbtillgänglighetsdirektivet. EN301549 är också en av de tre standarder som kommer att uppdateras under Mandat 587 för att utgöra minimikrav för det Europeiska Tillgänglighetsdirektivet som träder i kraft 2025.

Funkas Susanna Laurin är ordförande för ETSI/CEN/CENELEC Joint Working Group eAccessibility (formellt en Joint Technical Body, JTB), som på mandat från EU-kommissionen utvecklar och uppdaterar EN301549.

Europeiska tillgänglighetskrav för IKT-produkter och tjänster: EN301549.

e-Tillgänglighet TK504

Funkas Susanna Laurin deltar i den svenska Spegelkommittén för e-tillgänglighet, TK504. Kommittén bevakar ett 20-tal olika standarder inom IT-området och deltar i 5 internationella grupper, bland annat ETSI/CEN/CENELEC Joint Working Group eAccessibility.

Tillgänglig IT - information om TK504, öppnas i nytt fönster

Tillgänglighet i all standardisering: TK536

Funkas Susanna Laurin deltar i Samordningsgruppen för tillgänglighet, TK536. Kommittén ska verka för att tillgänglighetsperspektivet genomsyrar all standardisering.

Tillgänglighet i all standardisering – information om samordningsgruppen.

Likvärdig tillgång till tjänster:
NS 11030

Funkas Susanna Laurin har ingått som expert i standardiseringskommittén SN/K 531 som arbetat under Standard Norges ledning för att ta fram en standard inom universell utformning av tjänster, vilket definieras som att man erbjuder tjänster på ett sådant sätt att alla har likvärdig tillgång till dem.

Standarden NS 11030 finns att köpa på norska och engelska på standard.no, öppnas i nytt fönster.

Krav på fysisk utformning och interaktionsdesign för automater:
NS 11022

Funkas Susanna Laurin har ingått som expert i standardiseringskommittén SN/K 520 som arbetat under Standard Norges ledning för att ta fram en standard inom universell utformning för automater, både vad gäller den fysiska utformningen och interaktionsdesignen.

Standarden NS 11022 finns att köpa på norska på standard.no, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)